PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
1.1.2017
PE596.704v01-00
 
B8-1434/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zdravstvenim posljedicama nezaposlenosti mladih


Mireille D’Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zdravstvenim posljedicama nezaposlenosti mladih  
B8-1434/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da, prema anketi o općoj dobrobiti objavljenoj 3. listopada 2016. koju je provelo konzultantsko društvo Gallup, u 47 razvijenih zemalja nezaposlenost navodno ima katastrofalne zdravstvene posljedice na osobe u dobi između 15 i 29 godina, s obzirom na to da samo 26 % ispitanika iz te kategorije nezaposlenih smatra da je njihovo fizičko zdravlje optimalno, a taj je udio sličan onome zabilježenom kod zaposlenih osoba starijih od pedeset godina (24 %);

B.  budući da se u istraživanju objavljenom 20. prosinca 2012. (Daly, Delaney), koje je provedeno na uzorku od 6253 osobe uključene u nacionalnu studiju o razvoju djeteta u Ujedinjenoj Kraljevini (National Child Development Study), zaključuje da postoji povezanost između iskustva nezaposlenosti i narušenog mentalnog zdravlja u dobi od pedeset godina;

C.  budući da je nezaposlenost mladih povezana s povećanjem broja samoubojstava i rizičnih ponašanja te budući da je važno razmotriti i dugoročne emotivne i mentalne posljedice iskustva nezaposlenosti na početku karijere;

1.  potiče Komisiju da ponovno razmotri svoje programe za zapošljavanje mladih i da to smatra prioritetom u svojem programu Europa 2020.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti