PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
4.1.2017
PE596.705v01-00
 
B8-1435/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prevenciji zlostavljanja u školama


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prevenciji zlostavljanja u školama  
B8-1435/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je, prema podacima UNICEF-a i Međunarodnog opservatorija za zlostavljanje u školama iz ožujka 2011., u Francuskoj 11,7 % djece priznalo da su bili žrtve zlostavljanja u školi;

B.  budući da su uvrede, ponižavanje, izoliranje, tračevi ili fizički napadi koje jedan učenik ili više njih opetovano i trajno provode nad drugima karakteristike zlostavljanja u školi;

C.  budući da razvojem interneta, mobilne telefonije i društvenih mreža svake godine u Francuskoj u prosjeku četiri adolescenta počini samoubojstvo zbog zlostavljanja na internetu, a 40 % učenika izjavljuje da je već doživjelo nasilje na internetu;

D.  budući da 22 % zlostavljane djece ne govori o tome i budući da to, prema studiji koju je 2013. objavio američki časopis Psychological Science, ima posljedice tijekom cijelog života žrtava (u pogledu društvenih odnosa, zapošljavanja, zdravlja);

1.  potiče Komisiju da podrži prevenciju zlostavljanja u školama na europskoj razini.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti