ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 466kWORD 47k
3.1.2017
PE596.707v01-00
 
B8-1437/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно новите технологии за дезинфекция без антибиотици на птицефермите


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно новите технологии за дезинфекция без антибиотици на птицефермите   
B8-1437/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2012 г. относно влиянието на резистентността към антимикробни средства в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор — аспект „Едно здраве“,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че масовото използване на антибиотици в птицефермите има значително отражение върху явлението резистентност към антибиотици, което, според Световната здравна организация (СЗО), е причинило смъртта на 700 000 души в света през 2014 г.;

Б.  като има предвид, че новите прототипи на роботи за обеззаразяване, предназначени за птицефермите, при все че не могат да унищожат вируса на птичия грип H5N8, позволяват разпръскването на „суха мъгла“ от дезинфекционни средства без антибиотици, която позволява да се ограничи разпространението на бактерии, по-специално от вида Escherichia coli или Staphylococcus aureus;

В.  като има предвид, че тези технологии дават възможност за пряка и ефикасна борба срещу нарастващата резистентност към антибиотици;

1.  насърчава Комисията да подкрепи научноизследователската и развойната дейност в областта на тези нови технологии, които могат да донесат значителна добавена стойност в борбата с резистентността към антибиотици.

Правна информация - Политика за поверителност