PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 239kWORD 47k
3.1.2017
PE596.707v01-00
 
B8-1437/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


siipikarjatilojen uusista desinfiointitekniikoista ilman antibiootteja


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys siipikarjatilojen uusista desinfiointitekniikoista ilman antibiootteja  
B8-1437/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät mikrobilääkeresistenssin vaikutuksista ihmisten terveyden alalla ja eläinten terveyden alalla – ”Yksi terveys” -näkökulma,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että antibioottien yleistyneellä käytöllä siipikarjatiloilla on huomattava vaikutus mikrobilääkeresistenssi-ilmiöön, joka Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan aiheutti 700 000 kuolemantapausta maailmassa vuonna 2014;

B.  katsoo, että siipikarjatiloille tarkoitettujen uusien puhdistusrobottien prototyypit eivät kenties pysty eliminoimaan lintuinfluenssavirusta H5N8, mutta ne voivat kuitenkin levittää kuivahöyryä, joka desinfioi ilman antibiootteja, mikä mahdollistaa erityisesti Escherichia coli ja staphylococcus aureus -bakteerien leviämisen estämisen;

C.  katsoo, että tekniikka mahdollistaa lisääntyvän mikrobilääkeresistenssin konkreettisen ja tehokkaan torjunnan;

1.  kehottaa komissiota tukemaan näiden uusien tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä, koska ne voivat tuoda merkittävää lisäarvoa mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö