ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 47k
3.1.2017
PE596.707v01-00
 
B8-1437/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de nieuwe technologieën voor desinfectie van pluimveehouderijen zonder antibiotica


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de nieuwe technologieën voor desinfectie van pluimveehouderijen zonder antibiotica  
B8-1437/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de conclusies van de Raad van 22 juni 2012 over "De gevolgen van antimicrobiële resistentie in de volksgezondheidssector en de veterinaire sector – een "één gezondheid"-perspectief",

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het massaal gebruik van antibiotica in pluimveehouderijen in grote mate bijdraagt tot het verschijnsel van antibiotica-resistentie, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verantwoordelijk zou zijn voor 700 000 doden in de wereld in 2014;

B.  overwegende dat met de nieuwe prototypes van ontsmettingsrobots voor pluimveehouderijen het vogelgriepvirus H5N8 weliswaar niet kan worden geëlimineerd, maar dat toch een ‘droge mist’ van antibioticavrije ontsmettingsmiddelen kan worden verspreid, waardoor het mogelijk wordt de groei van bacteriën, met name de Escherichia coli of de Staphylococcus aureus, te beperken;

C.  overwegende dat het met deze technologieën mogelijk wordt de toenemende antibiotica-resistentie concreet en doeltreffend te bestrijden;

1.  spoort de Commissie aan steun te verlenen aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van deze nieuwe technologieën, die een aanzienlijke meerwaarde kunnen bieden bij de strijd tegen de antibiotica-resistentie.

Juridische mededeling - Privacybeleid