NÁVRH UZNESENIA
PDF 248kWORD 46k
3.1.2017
PE596.707v01-00
 
B8-1437/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nových technológiách na dezinfekciu chovov hydiny bez antibiotík


Mireille D’Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nových technológiách na dezinfekciu chovov hydiny bez antibiotík  
B8-1437/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2012 o vplyve antimikrobiálnej rezistencie na sektor ľudského zdravia a veterinárny sektor – perspektíva „jedno zdravie“,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozšírené používanie antibiotík v chovoch hydiny sa v značnej miere podieľa na jave rezistencie voči antibiotikám, ktorá podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2014 mala spôsobiť až 700 000 úmrtí;

B.  keďže nové prototypy robotov na dekontamináciu určené pre chovy hydiny síce nedokážu eliminovať vírus vtáčej chrípky H5N8, umožňujú však rozprašovať suché dezinfekčné látky bez antibiotík, čím dokážu obmedziť šírenie baktérií, najmä baktérie Escherichia coli alebo Staphylococcus aureus;

C.  keďže tieto technológie umožňujú konkrétne a účinne bojovať proti zvyšujúcej sa rezistencii voči antibiotikám;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporila výskum a vývoj týchto nových technológií, ktoré môžu priniesť značnú pridanú hodnotu v boji proti rezistencii voči antibiotikám.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia