ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 59k
30.5.2016
PE596.957v01-00
 
B8-1452/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно запазването на европейския социален модел в рамките на споразуменията за свободна търговия, които са в процес на договаряне


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно запазването на европейския социален модел в рамките на споразуменията за свободна търговия, които са в процес на договаряне  
B8-1452/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че бъдещите споразумения за свободна търговия между Европейския съюз и трети държави се договарят при липсата на всякакво зачитане на демократичния процес;

 

Б.  като има предвид, че някои от тези евентуални партньори не зачитат социалните стандарти, установени от Международната организация на труда;

 

1.  призовава за бдителност от страна на Комисията и за въвеждането на клаузи, позволяващи прекратяването на всяко споразумение в случай на доказана нелоялна конкуренция.

 

Правна информация - Политика за поверителност