FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
30.5.2016
PE596.957v01-00
 
B8-1452/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om bevarelse af den europæiske sociale model inden for rammerne af de igangværende frihandelsaftaleforhandlinger


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bevarelse af den europæiske sociale model inden for rammerne af de igangværende frihandelsaftaleforhandlinger   
B8-1452/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  mener, at der under forhandlingerne om de fremtidige frihandelsaftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande ikke tages hensyn til den demokratiske proces;

 

B.  mener, at nogle af disse potentielle partnere ikke respekterer de sociale standarder, der er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation;

 

1.  opfordrer Kommissionen til at være opmærksom og til at indføre klausuler, der gør det muligt at ophæve enhver aftale i tilfælde af illoyal konkurrence.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik