ONTWERPRESOLUTIE
PDF 148kWORD 57k
30.5.2016
PE596.957v01-00
 
B8-1452/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het behoud van het Europees sociaal model in het kader van de vrijhandelsakkoorden waarover momenteel wordt onderhandeld


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het behoud van het Europees sociaal model in het kader van de vrijhandelsakkoorden waarover momenteel wordt onderhandeld  
B8-1452/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat bij de onderhandelingen over de toekomstige vrijhandelsakkoorden tussen de Europese Unie en derde landen het democratische proces niet wordt geëerbiedigd;

B.  overwegende dat sommige van de eventuele partners de sociale normen niet eerbiedigen die zijn vastgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie;

1.  roept de Commissie op tot waakzaamheid en vraagt de invoering van clausules om een akkoord op te schorten, als oneerlijke mededinging wordt vastgesteld.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid