NÁVRH UZNESENIA
PDF 239kWORD 59k
30.5.2016
PE596.957v01-00
 
B8-1452/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zachovaní európskeho sociálneho modelu v rámci prerokúvaných dohôd o voľnom obchode


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zachovaní európskeho sociálneho modelu v rámci prerokúvaných dohôd o voľnom obchode  
B8-1452/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže o budúcich dohodách o voľnom obchode medzi Európskou úniou a tretími krajinami sa rokuje bez akéhokoľvek rešpektovania demokratického procesu;

 

B.  keďže medzi prípadnými partnermi sú aj niektoré krajiny, ktoré nedodržiavajú sociálne normy stanovené Medzinárodnou organizáciou práce;

 

1.  vyzývame Komisiu, aby bola obozretná a aby do dohôd začlenila ustanovenia, ktorými sa umožní odstúpiť od dohody v prípade, že sa preukáže nekalá súťaž.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia