PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 62k
26.5.2016
PE596.958v01-00
 
B8-1453/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o skraćenju rokova plaćanja za mala i srednja poduzeća


Dominique Martin

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o skraćenju rokova plaćanja za mala i srednja poduzeća  
B8-1453/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da mala i srednja poduzeća zapošljavaju između 80 i 90 % ukupnog broja zaposlenih;

B.  budući da ona imaju veliki potencijal generiranja radnih mjesta;

C.  budući da si, zbog svoje krhke strukture, ona ne mogu dopustiti zakašnjela plaćanja od svojih klijenata;

1.  ističe da su rokovi plaćanja malim i srednjim poduzećima predugi te da zakašnjela plaćanja uzrokuju velike administrativne i financijske troškove, što je jedan od glavnih uzroka insolventnosti koja dovodi u pitanje opstanak poduzeća i brojnih radnih mjesta;

2.  smatra da bi, kako bi se malim i srednjim poduzećima osigurao dobar okvir i ponovno uspostavljanje njihova potencijala generiranja radnih mjesta, ta činjenica koja je utvrđena još 1997. trebala pokrenuti donošenje konkretnih mjera;

3.  poziva Komisiju da državama članicama dopusti:

-  donošenje pravnih propisa o skraćivanju spomenutog roka plaćanja;

-  predviđanje znatnih, odvraćajućih i konkretnih financijskih sankcija za slučaj kašnjenja u plaćanju;

-  jednako strogo sankcioniranje kašnjenja u plaćanju pravnih i fizičkih osoba.

(1)

SL L 48 od 23.2.2011., str. 1-10.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti