FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 243kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om "skræddersyede lægemidler" og behandling af leukæmi


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets forslag til beslutning om "skræddersyede lægemidler" og behandling af leukæmi  
B8-0011/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der blev diagnosticeret 14 millioner nye tilfælde af cancer i 2012, og at leukæmi er den tolvte mest forekommende cancer i Europa med 82 300 diagnoser i 2012 mod 352 000 i verden;

B.   der henviser til, at leukæmi er den ottende mest almindelige dødsårsag i Europa og den tiende i verden (53 800 dødsfald i 2012 i Europa og 265 000 på verdensplan), og at behandlingen hovedsagelig består af kemoterapi, som har en høj succesrate (70-80 %) men fører til alvorlige bivirkninger;

C.  der henviser til, at forskningsprogrammer i menneskets genom er igangværende (Wellcome Trust Sanger Institute, Det Forenede Kongerige) og vil gøre det muligt at skræddersy kræftbehandlinger, og der henviser til, at Rete Ematologica Lombarda (Italien) anvender disse metoder;

1.  understreger, at skræddersyede lægemidler er vigtigt fremskridt inden for behandlingsmetoder, som gør det muligt at forbedre cost-benefit-forholdet i forbindelse med behandling af alvorlige sygdomme;

2.  opfordrer Kommissionen til at støtte forskning vedrørende skræddersyede lægemidler, navnlig med henblik på indførelse af strenge diagnosticeringsmetoder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik