PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 234kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


yksilöllisestä lääketieteestä ja leukemian hoidosta


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yksilöllisestä lääketieteestä ja leukemian hoidosta  
B8-0011/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 diagnosoitiin 14 miljoonaa uutta syöpätapausta ja että leukemia on 12. yleisin syöpätyyppi Euroopassa, ja toteaa, että vuonna 2012 Euroopassa diagnosoitiin 82 3000 ja koko maailmassa 352 000 tapausta;

B.  ottaa huomioon, että leukemia on kahdeksanneksi yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi Euroopassa ja kymmenes koko maailmassa (53 800 kuolemantapausta Euroopassa ja 265 000 koko maailmassa vuonna 2012) ja että sen hoito koostuu pääasiallisesti kemoterapiasta, jonka onnistumisprosentti on merkittävä (70‑80 prosenttia), mutta sivuvaikutukset ovat vakavia;

C.  ottaa huomioon, että käynnissä ovat ihmisen genomin tutkimusohjelmat (Wellcome Trust Sanger Institute, Yhdistynyt kuningaskunta), ja niillä tehdään mahdolliseksi syövän yksilöllinen hoito; panee merkille, että Rete Ematologica Lombarda (Italia) käyttää tällaista hoitomenetelmää;

1.  korostaa, että yksilöllinen lääketiede on terapeuttinen edistysaskel, jolla voidaan parantaa vakavien sairauksien hoidon kustannus-hyötysuhdetta;

2.  kehottaa komissiota tukemaan yksilöllistä lääketiedettä koskevaa tutkimusta erityisesti ottamalla käyttöön tiukat diagnostiset menetelmät.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö