PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
3.1.2017
PE596.720v01-00
 
B8-0011/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie medycyny spersonalizowanej i leczenia białaczki


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie medycyny spersonalizowanej i leczenia białaczki  
B8-0011/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2012 r. zdiagnozowano 14 milionów nowych zachorowań na raka oraz że białaczka jest dwunastym najczęściej występującym nowotworem w Europie, gdzie w 2012 r. zdiagnozowano 82 300 przypadków, podczas gdy na świecie liczba zachorowań na tę chorobę wyniosła w tym samym roku 352 000;

B.   mając na uwadze, że białaczka stanowi ósmą w Europie i dziesiątą na świecie przyczynę umieralności na choroby nowotworowe (53 000 zgonów w 2012 r. w Europie i 265 000 na świecie) oraz że leczenie tej choroby polega głównie na stosowaniu chemioterapii, która charakteryzuje się wysokimi poziomami skuteczności (70 % – 80 %), ale wywołuje poważne skutki uboczne;

C.  mając na uwadze, że programy badawcze nad genomem człowieka są w toku (Wellcome Trust Sanger Institute, Zjednoczone Królestwo) i że umożliwiłyby one personalizację metod leczenia przeciwnowotworowego; mając na uwadze, że Rete Ematologica Lombarda (Włochy) stosuje takie metody;

1.  podkreśla, że medycyna spersonalizowana stanowi postęp terapeutyczny, który umożliwia poprawę relacji kosztów do korzyści w przypadku leczenia poważnych schorzeń;

2.  zachęca Komisję do wsparcia projektu badawczego w dziedzinie medycyny spersonalizowanej, przede wszystkim w celu opracowania rygorystycznych metod diagnostycznych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności