NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 46k
13.1.2017
PE596.775v01-00
 
B8-0065/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o výzkumu týkajícím se viru Zika


Mireille D’Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o výzkumu týkajícím se viru Zika  
B8-0065/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se virus Zika nadále šíří a po Americe zasáhl také africký kontinent, což dokládají případy zaznamenané na Kapverdách a v Angole, a že v důsledku migrace a cestovního ruchu hrozí jeho možné rozšíření i do Evropy;

B.  vzhledem k tomu, že výzkum týkající se tohoto viru pravidelně přináší poznatky, které by mohly přispět k lepší prevenci této nemoci, například zjištění, že virus zůstává i řadu měsíců po nákaze v moči a rovněž ve spermatu, nebo objevení protilátek schopných virus neutralizovat;

1.  vyzývá Komisi, aby podpořila výzkum týkající se viru Zika, který se objevil poměrně nedávno, aby bylo možné nalézt vhodné způsoby řešení této epidemie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí