FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 239kWORD 46k
13.1.2017
PE596.775v01-00
 
B8-0065/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om forskning i zikavirussen


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forskning i zikavirussen  
B8-0065/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at zikavirussen fortsat spreder sig, og fra Amerika nu er nået til Afrika, hvor der er rapporteret om tilfælde i Kap Verde og Angola, og henviser til, at Europa kan blive ramt som følge af migration og turisme;

B.  der henviser til, at forskning i denne virus med jævne mellemrum gør opdagelser, der vil kunne bidrage til bedre sygdomsforebyggelse, f.eks. virussens forlængede tilstedeværelse i urin såvel som spermatozoer flere måneder efter infektion eller opdagelse af antistoffer, der er i stand til at neutralisere virussen;

1.  opfordrer Kommissionen til at støtte forskning i zikavirussen, hvis fremkomst er relativt ny, med henblik på i tide at kunne udvikle tilstrækkelige modtræk mod denne epidemi.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik