RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 234kWORD 46k
13.1.2017
PE596.775v01-00
 
B8-0065/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta  
B8-0065/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Zika viiruse levik jätkub ning et see on Roheneemesaartelt ja Angolast tulnud teadete põhjal jõudnud Ameerikast Aafrika mandrile, ja et see võib rände ja turismi tõttu ohustada ka Euroopat;

B.  arvestades, et kõnealust viirust käsitlevad teadusuuringud viivad korrapäraselt avastusteni, mis võivad aidata haigust paremini ära hoida, näiteks tõsiasi, et viirus säilib pikaajaliselt, st mitu kuud pärast nakkust uriinis, aga ka spermas, või avastatud antikehad, mis suudavad seda viirust kahjutuks teha;

1.  ergutab komisjoni toetama suhteliselt hiljuti esile kerkinud Zika viirust käsitlevaid teadusuuringuid, et leida sellele epideemiale kohaseid lahendusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika