PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 235kWORD 46k
13.1.2017
PE596.775v01-00
 
B8-0065/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


zikavirustutkimuksesta


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys zikavirustutkimuksesta  
B8-0065/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että zikavirus jatkaa leviämistään ja on siirtynyt Amerikan jälkeen Afrikan mantereelle Kap Verdellä ja Angolassa ilmoitettujen tapausten jälkeen, ja toteaa, että virus voi levitä Eurooppaan siirtolaisuuden ja matkailun seurauksena;

B.  toteaa, että zikavirusta koskevissa tutkimuksissa tehdään säännöllisesti havaintoja, jotka auttavat tehostamaan taudin torjuntaa, kuten havainto viruksen säilymisestä pitkään virtsassa ja myös siittiöissä, joissa virusta voi esiintyä useita kuukausia tartunnan jälkeen, tai että tutkimuksissa voidaan myös löytää viruksen neutralisoimiseen kykenevä vasta-aine;

1.  kannustaa komissiota tukemaan tutkimusta zikaviruksesta, jonka ilmaantumisesta on kulunut vasta suhteellisen vähän aikaa, jotta tämän epidemian torjumiseksi voidaan löytää asianmukaisia ratkaisuja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö