RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 231kWORD 46k
9.1.2017
PE598.405v01-00
 
B8-0097/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


kolmiknärvi neuralgia kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kolmiknärvi neuralgia kohta  
B8-0097/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kolmiknärvi neuralgia (edaspidi „neuralgia“) on haigus, mis mõjutab kolmiknärvi, põhjustab kroonilisi, lühiajalisi ja episoodilisi valusid näo alaosas ning mille esmahaigestumus aastas on 10 juhtumit 100 000 inimese kohta;

B.  arvestades, et neuralgia täpsed põhjused ei ole teada, ent selle tekkimist mõjutav võimalik tegur võib olla kolmiknärvi ümbritseva müeliini kahjustumine;

C.  arvestades, et ravivõimalused piirduvad antikonvulsantide manustamise või selliste kirurgiliste operatsioonidega nagu mikrovaskulaarne dekompressioon, elektrokoagulatsioon või radiokirurgia, mille tõhusus on suhteline (radiokirurgia tulemusel paraneb täielikult 50 % patsientidest) ning millel võib olla tõsiseid kõrvalnähte, näiteks tundlikkuse kadu näo piirkonnas või dekompressiooni korral isegi surm või kurtus vähem kui 1 % juhtumite korral;

1.  kutsub komisjoni üles toetama teadusuuringuid neuralgia ravi ja praeguste ravivõimaluste parandamise vallas, eriti kirurgiliste protseduuride puhul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika