PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 230kWORD 46k
9.1.2017
PE598.405v01-00
 
B8-0097/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kolmoishermosärystä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kolmoishermosärystä  
B8-0097/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kolmoishermosärky on kolmoishermoon vaikuttava sairaus, joka aiheuttaa kroonista, lyhytaikaista ja ajoittaista kipua kasvojen alaosassa ja jonka vuosittainen ilmaantuvuus on 10 tapausta 100 000 henkilöä kohti;

B.  ottaa huomioon, että kolmoishermosäryn tarkkoja syitä ei tiedetä mutta kolmoishermoa ympäröivän myeliinin muutos voi olla todennäköinen laukaiseva tekijä;

C.  ottaa huomioon, että hoitovaihtoehtoina ovat vain kouristuksia ehkäisevät lääkkeet tai kirurgiset toimenpiteet, kuten mikrovaskulaarinen dekompressio, elektrokoagulaatio tai sädekirurgia, jotka ovat suhteellisen tehokkaita (50 prosenttia paranee täydellisesti sädekirurgian jälkeen) ja joilla voi olla vakavia sivuvaikutuksia, kuten tunnon häviäminen kasvoista, dekompression tapauksessa jopa kuolema tai kuurous alle prosentissa tapauksista;

1.  kehottaa komissiota tukemaan kolmoishermosäryn hoitoa tai nykyisten hoitomuotojen, erityisesti kirurgisten toimenpiteiden, parantamista koskevaa tutkimusta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö