PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 46k
9.1.2017
PE598.405v01-00
 
B8-0097/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl trišakio nervo neuralgijos


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl trišakio nervo neuralgijos  
B8-0097/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi trišakio nervo neuralgija (toliau – neuralgija) yra trišakio nervo liga, sukelianti chroniškus, trumpus ir staiga pasireiškiančius apatinės veido dalies skausmus, – šia liga kasmet suserga 10 iš 100 000 asmenų;

B.  kadangi tiksliai nežinoma, kas sukelia neuralgiją, tačiau manoma, kad vienas iš galinčių ją sukelti veiksnių yra trišakio nervo mielininio dangalo pakitimas;

C.  kadangi gydymo būdų nėra daug – skiriami vaistai nuo traukulių arba taikomas chirurginis gydymas, pvz., mikrovaskulinė dekompresija, elektros impulsai ar radiochirurgija, – toks gydymas yra santykinai veiksmingas (50 proc. pacientų po radiochirurgijos visiškai pasveiksta), bet gali turėti ir sunkų šalutinį poveikį, pavyzdžiui, prarandamas veido jautrumas, o atlikus dekompresiją 1 proc. pacientų net miršta ar apkursta;

1.  ragina Komisiją remti neuralgijos gydymo arba dabar taikomų jos gydymo metodų, ypač chirurginių procedūrų, gerinimo mokslinius tyrimus.

Teisinė informacija - Privatumo politika