ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 46k
9.1.2017
PE598.405v01-00
 
B8-0097/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over trigeminusneuralgie


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over trigeminusneuralgie  
B8-0097/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) een aandoening is van de trigeminuszenuw die herhaalde, kortdurende en sporadische pijn van het onderste deel van het gezicht veroorzaakt en jaarlijks bij 10 op de 100 000 personen voorkomt;

B.  overwegende dat de precieze oorzaak van aangezichtspijn onbekend is maar dat een verandering van de myeline rond de trigeminuszenuw wellicht een trigger zou kunnen zijn;

C.  overwegende dat voor de behandelmethodes alleen kan worden gekozen tussen toediening van anti-epileptica en chirurgische ingrepen zoals microvasculaire decompressie, elektrocoagulatie of radiochirurgie, die maar beperkt doeltreffend zijn (in 50 % van de gevallen volledige genezing na radiochirurgie) en die ernstige bijwerkingen kunnen hebben, zoals gevoelloosheid van het gezicht of, in het geval van decompressie, overlijden of doofheid in minder dan 1 % van de gevallen;

1.  spoort de Commissie aan steun te verlenen aan het onderzoek naar een behandeling van aangezichtspijn of verbetering van de huidige behandelmethodes en met name de chirurgische ingrepen.

Juridische mededeling - Privacybeleid