PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
9.1.2017
PE598.405v01-00
 
B8-0097/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la nevralgia de trigemen


Mireille D’Ornano

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la nevralgia de trigemen  
B8-0097/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât nevralgia de trigemen („nevralgia”) este o patologie care afectează nervul trigemen și provoacă dureri cronice, scurte și sporadice la nivelul inferior al feței, iar rata sa de incidență anuală este de 10 la 100 000;

B.  întrucât cauzele precise ale nevralgiei sunt necunoscute, dar un posibil factor declanșator ar fi o alterare a mielinei din jurul nervului trigemen;

C.  întrucât opțiunile terapeutice se limitează la administrarea unor medicamente anticonvulsive sau recurgerea la operații chirurgicale, cum ar fi decompresia microvasculară, electrocoagularea sau radiochirugia, care au o eficacitate relativă (50% de vindecări complete în urma unei radiochirugii) și care pot avea efecte secundare grave, cum ar fi o pierdere a sensibilității la nivelul feței sau, în cazul decompresiunii, decesul sau surditatea în mai puțin de 1% din cazuri,

1.  încurajează Comisia să susțină cercetarea unui tratament al nevralgiei sau ameliorarea tratamentelor actuale, în special a procedurilor chirurgicale.

Notă juridică - Politica de confidențialitate