NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 47k
9.1.2017
PE598.413v01-00
 
B8-0105/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o očkovacích látkách obsahujících soli hliníku


Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o očkovacích látkách obsahujících soli hliníku  
B8-0105/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že několik seriózních vědeckých studií poukázalo na to, že pravděpodobně existuje příčinná souvislost mezi přítomností solí hliníku v očkovacích látkách a zvýšením počtu případů autismu v zemích, v nichž se tyto vakcíny nejvíce používají, a že zejména ze studie Univerzity Britské Kolumbie (Kanada, 2011) vyplývá, že používání těchto očkovacích látek zvyšuje riziko neurologických poruch;

B.  vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace vydala dne 27. července 2012 pozitivní hodnocení poměru rizik a přínosů, pokud jde o přítomnost pomocných látek obsahujících hliník, jež se spojuje s rizikem autismu, ale že je třeba brát v úvahu i další zdravotní rizika, zejména rizika uvedená v bodu odůvodnění A tohoto návrhu;

1.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí provedla výzkum rizik spojených s pomocnými látkami na bázi hliníku v očkovacích látkách.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí