NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 46k
9.1.2017
PE598.413v01-00
 
B8-0105/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o očkovacích látkach s obsahom hliníkových solí


Mireille D'Ornano

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o očkovacích látkach s obsahom hliníkových solí  
B8-0105/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže viaceré seriózne vedecké štúdie poukázali na pravdepodobnú súvislosť medzi obsahom hliníkových solí v očkovacích látkach a nárastom počtu prípadov autizmu v krajinách, ktoré ich používajú najviac, a keďže najmä štúdia Univerzity Britskej Kolumbie (Kanada, 2011) preukázala zvýšené riziko porúch nervového systému v súvislosti s použitím týchto očkovacích látok;

B.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia vydala 27. júla 2012 pozitívne hodnotenie pomeru rizika a prínosu, pokiaľ ide o prítomnosť pomocných látok obsahujúcich hliník spájanú s autizmom, ale keďže treba brať do úvahy aj iné zdravotné riziká, najmä riziká uvedené v odôvodnení A tohto návrhu;

1.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vykonala výskum rizík spojených s pomocnými látkami na báze hliníka v očkovacích látkach.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia