Предложение за резолюция - B8-0120/2017Предложение за резолюция
B8-0120/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Ришард Антони Легутко, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски, Рафаеле Фито от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0120/2017

  Процедура : 2017/2510(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0120/2017
  Внесени текстове :
  B8-0120/2017
  Приети текстове :

  B8-0120/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон

  (2017/2510(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално резолюциите си от 10 март 2016 г.[1], 23 юни 2016 г.[2] и от 1 декември 2016 г.[3],

  –  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в Демократична република Конго (ДРК),

  –  като взе предвид изявленията на ЕС на местно равнище от 2 август 2016 г. и 24 август 2016 г. относно избирателния процес в ДРК след стартирането на националния диалог в ДРК,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС относно Демократична република Конго от 23 май и 17 октомври 2016 г.,

  –  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016 г.) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2277 (2016 г.), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

  –  като взе предвид споразумението от 31 декември 2016 г., постигнато с посредничеството на Националната епископска конференция на Конго (CENCO) между Джоузеф Кабила и демократичната опозиция,

  –  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г.,

  –  като взе предвид президентските избори в Габон на 27 август 2016 г. и констатациите на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Габон,

  –  като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Габон,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че водещите кандидати в президентските избори в Габон през 2016 г. бяха управляващият президент Али Бонго Ондимба от габонската Демократическа партия, син на предишния президент Омар Бонго, и Жан Пинг от Съюза на силите за промяна;

  Б.  като има предвид, че след приключването на изборите на 27 август 2016 г. обявяването на официалните резултати от изборите от страна на избирателната комисия на Габон беше забавено поради предполагаеми логистични проблеми; като има предвид, че все пак на 31 август 2016 г. беше обявена победата на действащия президент с 49,8% за Бонго и 48,2% за Пинг, при избирателна активност от 59,5%;

  В.  като има предвид, че положението в Габон след президентските избори на 27 август 2016 г. ескалира в национална криза, като протестите в Либервил срещу преизбирането на Али Бонго Ондимба преминаха в насилие и крайни форми на безредие, и като има предвид, че тези безредия отнеха живота на много хора, правителствени сгради бяха подпалени и има твърдения, че седалището на опозицията е било бомбардирано;

  Г.  като има предвид, че мисията на ЕС от наблюдатели в Габон осъди насилието след обявяването на изборните резултати и обърна внимание на аномалии в избирателната активност в поне две области, като отбеляза, че тя е неестествено висока, както и на факта, че избирателните секции са били ръководени непрозрачно и че наблюдателите от ЕС са имали само ограничен достъп, за да наблюдават процеса на гласуване, което е в нарушение на споразумението с правителството на Габон;

  Д.  като има предвид, че Конституционният съд на Габон не беше в състояние задоволително да поправи наблюдаваните нередности по време на преброяването, нито можа да удовлетвори исканията на опозицията за повторно преброяване на гласовете;

  Е.  като има предвид, че се твърди, че са извършени различни тежки престъпления както от страна на управляващото правителство на Габон, така и от политическата опозиция на Жан Пинг, включително разрушаване на сгради, грабежи, убийства и изтезания, както и подбуждане към такива актове с изричното намерение за създаване на атмосфера на страх и ужас сред цивилното население;

  Ж.  като има предвид, че въпреки обещанията на Али Бонго Ондимба, че неговото ново правителство, назначено на 2 октомври 2016 г., ще бъде приобщаващо и представително, членове на опозицията като цяло не присъстват в новото правителство, като само кандидати на трети страни получиха представителство, а членовете на партията на Жан Пинг изобщо не заемат правителствени длъжности;

  З.  като има предвид, че Джоузеф Кабила е президент на Демократична република Конго; като има предвид, че мандатът на президента Кабила трябваше да изтече на 20 декември 2016 г. и според Конституцията президентът на ДРК може да бъде избиран най-много за два мандата, като първоначално беше планирано следващите президентски и парламентарни избори да бъдат проведени до края на 2016 г.;

  И.  като има предвид, че през последните две години президентът Кабила използва административни и технически средства, за да се опита да забави изборите и да остане на власт след края на конституционния си мандат;

  Й.  като има предвид, че ЕС наложи санкции на седем членове на конгоанските сили през декември 2016 г. за нарушаване на правата на човека; като има предвид, че Съединените щати наложиха санкции на генерал-майор Габриел Амиси Кумба и на Джон Нумби, които са членове на вътрешния кръг около Кабила и за които се счита, че са били сред лицата, окуражили президента да възприеме твърда линия срещу протестиращите, и че са участвали в действия, подкопаващи демокрацията в ДРК;

  К.  като има предвид, че през декември в ДРК бяха убити над 80 души докато протестираха срещу оставането на власт на Кабила без провеждане на избори;

  Л.  като има предвид, че на 23 януари 2017 г. говорителят на правителството на Конго, Ламберт Менде, потвърди, че Ида Сойър, директор на „Хюман райтс уоч“ за Централна Африка, е изгонена от страната за фалшифициране на името си в имиграционни документи;

  М.  като има предвид, че на 31 декември 2016 г. генералният секретар на Конференцията на католическите епископи на Конго обяви, че е постигнато споразумение между президента Кабила и Феликс Чисекеди, от името на Le Rassemblement, че ще бъдат проведени избори през 2017 г. и че конституцията няма да бъде променяна, за да се даде възможност на президента да се кандидатира за трети последователен мандат;

  Н.  като има предвид, че текущите преговори по прилагането на споразумението между президента Кабила и опозицията са блокирани заради несъгласие относно състава на съвета за мониторинг на напредъка по отношение на изборите и компетентността на Кабила да избере министър-председател;

  1.  осъжда използването на насилие в Габон, както от страна на протестиращите, така и начина, по който полицейските и правителствените длъжностни лица се опитаха да решат положението;

  2.  присъединява се към Организацията на обединените нации, по-специално Франция и Съединените американски щати, в призива за намаляване на напрежението и от двете страни на текущия спор в Габон, за незабавно прекратяване на проявите на насилие и подбуждането към насилие и за незабавно разпространение на прозрачни подробности относно резултатите от гласуването;

  3.  присъединява се към Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз по отношение на повторното изтъкване на значението на прозрачна и коректна процедура на обжалване пред Конституционния съд на Габон, за да се запази стабилността в страната;

  4.  призовава правителството на Габон да сътрудничи в пълна степен за разполагането на френскоезични наблюдатели от върховните съдилища на други африкански народи, за да съдействат на Конституционния съд на Габон;

  5.  призовава правителството на Габон да поеме ангажимента да гарантира, че бъдещите избори ще бъдат свободни, честни и демократични, с прозрачни и стриктни процедури за гласуване, отворени за международно наблюдение;

  6.  призовава преговарящите да имат предвид, че целта на преговорите след декември 2016 г. е да се проведат избори в Демократична република Конго преди края на 2017 г.; настоятелно ги призовава да не се отклоняват от целта с подробностите на преговорите и да удвоят усилията си в дух на добра воля, след като в последния момент беше постигнато споразумение с посредничеството на Националната конференция на епископите (CENCO); припомня на преговарящите високия залог, ако те не постигнат успех;

  7.  призовава всички международни участници да предоставят важна политическа, финансова, техническа и логистична подкрепа на Конго, ако е необходима за провеждането на изборите до декември 2017 г.;

  8.  осъжда експулсирането на защитници на правата на човека и настойчиво призовава правителството на ДРК да им позволи да останат в страната;

  9.  призовава Комисията и върховния представител да разширят списъка с лицата, които настоятелно призовават президента Кабила да пренебрегне разпоредбите на Конституцията, и които са отговорни за жестоките репресии и нарушения на правата на човека, и да внесат предложение до Съвета за разширяване на списъка с престъпници, на които ЕС е наложил ограничителни мерки (санкции);

  10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Организацията на обединените нации, президентът и правителството на Демократична република Конго и президента и правителството на Габон.