Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0120/2017

Předložené texty :

B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH USNESENÍ
PDF 270kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  
B8-0120/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1), 23. června 2016(2) a 1. prosince 2016(3),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na místní prohlášení, která vydala EU dne 2. srpna 2016 a dne 24. srpna 2016 v návaznosti na zahájení národního dialogu v DRK,

–  s ohledem na závěry Rady EU o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016 a dne 17. října 2016,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl obnoven mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na dohodu, které bylo díky CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo, Konžská biskupská národní konference) dosaženo mezi prezidentem Josephem Kabilou a demokratickou opozicí dne 31. prosince 2016,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na gabonské prezidentské volby, které se konaly dne 27. srpna 2016, a na zjištění volební pozorovatelské mise EU v Gabonu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Gabonu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že předními kandidáty v gabonských prezidentských v roce 2016 byli úřadující prezident Ali Bongo Ondimba z Gabonské demokratické strany (který je synem předchozího prezidenta Omara Bonga) a Jean Ping ze Svazu progresivních sil;

B.  vzhledem k tomu, že poté, co volby dne 27. srpna 2016 skončily, gabonská volební komise oznámila, že oficiální výsledky budou vyhlášeny opožděně v důsledku údajných logistických problémů; vzhledem k tomu, že vítězství kandidáta, který usiloval o potvrzení v úřadu, bylo nicméně vyhlášeno dne 31. srpna 2016 se 49,8 % hlasů pro Bonga a 48,2 % pro Pinga a s účastí dosahující 59,5 %;

C.  vzhledem k tomu, že se v Gabonu po prezidentských volbách ze dne 27. srpna 2016 rychle rozvinula celostátní krize, přičemž demonstrace v Libreville proti znovuzvolení Aliho Bonga Ondimby vyústily v násilí a extrémní chaos, a vzhledem dále k tomu, že mnoho lidí přišlo v důsledku těchto nepokojů o život, bylo zapáleno několik vládních budov a objevily se zprávy o tom, že došlo k pumovému útoku na sídlo opozice;

D.  vzhledem k tomu, že pozorovatelská mise EU odsoudila násilí, které následovalo po oznámení volebního výsledku, a upozornila na anomálie ve voličské účasti v nejméně dvou oblastech, přičemž tuto účast označila za nepřirozeně vysokou a konstatovala, že volební místnosti byly spravovány nedostatečně transparentním způsobem a že pozorovatelé z EU měli jen omezený přístup k monitorování volebního procesu, a to v rozporu s dohodou s gabonskou vládou;

E.  vzhledem k tomu, že gabonský ústavní soud nebyl schopen přijatelným způsobem napravit anomálie, které byly zjištěny při počítání hlasů, a nebyl ani schopen uspokojit požadavky opozice na jejich přepočítání;

F.  vzhledem k tomu, že podle některých zpráv se úřadující gabonská vláda i politická opozice pod vedením Jeana Pinga dopustily různých násilných zločinů, včetně demolice budov, rabování, vražd a mučení a podněcování k takovým činům se zjevným úmyslem šířit mezi civilním obyvatelstvem atmosféru strachu a teroru;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory slibům Aliho Bonga Ondimby, že jeho nová vláda jmenovaná dne 2. října 2016 bude inkluzivní a reprezentativní, nebyli do nové vlády jmenování téměř žádní opoziční politici, přičemž určité posty byly svěřeny jen kandidátům třetích stran a členům strany Jeana Pinga nebyl svěřen žádný vládní post;

H.  vzhledem k tomu, že Joseph Kabila je prezidentem Demokratické republiky Kongo od roku 2001; vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily mělo skončit dne 20. prosince 2016, a vzhledem k tomu, že podle ústavy je mandát prezidenta DRK omezen na dvě funkční období a příští prezidentské a parlamentní volby byly původně plánovány na konec roku 2016;

I.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila se v posledních dvou letech za využití administrativních a technických prostředků pokouší oddálit volby s cílem zůstat u moci i po skončení svého ústavního mandátu;

J.  vzhledem k tomu, že EU uvalila v prosinci 2016 kvůli porušování lidských práv sankce na sedm členů konžských sil; vzhledem k tomu, že Spojené státy uvalily sankce na generálmajora Gabriela Amisiho Kumbu a Johna Numbiho, členy užšího okruhu osob kolem prezidenta Kabily, o nichž panuje přesvědčení, že patří mezi ty, kdo prezidenta vybízejí, aby vůči demonstrantům zaujal tvrdou linii, a podílejí se na činnostech oslabujících demokracii v DRK;

K.  vzhledem k tomu, že v prosinci bylo v DRK zabito více než 80 osob, které demonstrovaly proti tomu, že hodlá Kabila zůstat u moci bez vyhlášení voleb;

L.  vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2017 potvrdil mluvčí konžské vlády Lambert Mende, že byla ředitelka sekce organizace Human Rights Watch (HRW) pro střední Afriku Ida Sawyer vyhoštěna ze země, protože zfalšovala své jméno na imigračních dokumentech;

M.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 oznámil generální tajemník Konžské katolické biskupské konference, že bylo dosaženo dohody mezi prezidentem Kabilou a Felixem Tshisekedim, jménem hnutí Le Rassemblement („Shromáždění“), podle níž budou v roce 2017 uspořádány volby a ústava nebude pozměněna s cílem umožnit prezidentovi ucházet se o třetí po sobě jdoucí mandát;

N.  vzhledem k tomu, že probíhající rozhovory o provádění dohody mezi prezidentem Kabilou a opozicí ztroskotávají na nesouhlasu ohledně složení rady, která by měla monitorovat pokrok při přípravě voleb, a na tom, zda bude mít Kabila pravomoc vybrat si premiéra;

1.  odsuzuje násilí v Gabonu, kterého se dopouštějí jak demonstranti, tak i policie a orgány státní správy při snaze o vyřešení situace;

2.  připojuje se k výzvě OSN, a zejména Francie a Spojených států amerických, ke zklidnění situace z obou stran probíhajícího sporu v Gabonu, k okamžitému ukončení páchání násilných činů a podněcování k násilí a k neprodlenému zveřejnění transparentních podrobných informací týkajících se volebních výsledků;

3.  připojuje se k výzvě Rady pro mír a bezpečnost Africké unie, která připomíná význam transparentního a řádného procesu podávání ústavní stížnosti ke gabonskému ústavnímu soudu pro zachování stability v zemi;

4.  vyzývá gabonskou vládu, aby plně spolupracovala při nasazování francouzsky mluvících pozorovatelů z nejvyšších soudů jiných afrických národů s cílem pomoci gabonskému ústavnímu soudu;

5.  vyzývá gabonskou vládu, aby se zavázala, že zaručí, že budou budoucí volby svobodné, spravedlivé a demokratické a uplatní se při nich transparentní a striktní volební postupy, které budou zpřístupněny mezinárodním pozorovatelům;

6.  vyzývá vyjednavače, aby si byli vědomi, že účelem jednání v období po prosinci 2016 je dosáhnout uspořádání voleb v DRK před koncem roku 2017; naléhavě je vyzývá, aby se nenechali zmást detaily vyjednávání a aby v dobré víře zintenzivnili své úsilí v návaznosti na dohodu, kterou se na poslední chvíli podařilo vyjednat Konžské biskupské národní konferenci (CENCO); připomíná jim, že pokud se jim nepodaří dosáhnout úspěchu, bude to mít závažné důsledky;

7.  vyzývá mezinárodní aktéry, aby Kongu poskytli rozsáhlou politickou, finanční, technickou a logistickou podporu, bude-li ji potřebovat s ohledem na volby, které se mají konat do prosince 2017;

8.  odsuzuje vyhoštění obránců lidských práv a naléhavě vybízí vládu DRK, aby jim umožnila v zemi zůstat;

9.  vyzývá Komisi a vysokou představitelku, aby rozšířily seznam osob, které naléhají na prezidenta Kabilu, aby ignoroval ústavu, a osob, které zodpovídají za násilné represe a porušování lidských práv, a aby Radě předložily návrh na rozšíření seznamu pachatelů takových činů, na něž uvalila EU omezující opatření (sankce);

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, prezidentovi a vládě Demokratické republiky Kongo a prezidentovi a vládě Gabonu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0479.

Právní upozornění - Ochrana soukromí