Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0120/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0120/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 260kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP))  
B8-0120/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti 10. maaliskuuta 2016(1), 23. kesäkuuta 2016(2) ja 1. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselmat(3),

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 15. kesäkuuta 2016 antaman päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut EU:n paikalliset julkilausumat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 ja 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2277 (2016), jolla jatkettiin YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon Kongon kansallisen piispainkokouksen avulla Joseph Kabilan ja demokraattisen opposition välillä 31. joulukuuta 2016 aikaansaadun sopimuksen,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Gabonin presidentinvaalit 27. elokuuta 2016 ja sinne lähetetyn EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan havainnot,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman Gabonista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Gabonin vuoden 2016 presidentinvaalien johtavia ehdokkaita olivat Gabonin demokraattisen puolueen edustaja, vallassa oleva presidentti Ali Bongo Ondimba, joka on Gabonin edellisen presidentin Omar Bongon poika, ja Union des forces de changement -puolueen edustaja Jean Ping;

B.  toteaa, että 27. elokuuta 2016 pidettyjen vaalien jälkeen niiden virallisia tuloksia koskeva Gabonin vaalilautakunnan ilmoitus viivästyi väitettyjen logististen ongelmien vuoksi; toteaa, että vallassa oleva presidentti julistettiin kuitenkin voittajaksi 31. elokuuta 2016 ja että Bongo sai 49,8 prosenttia ja Ping 48,2 prosenttia äänistä äänestysprosentin ollessa 59,5;

C.  ottaa huomioon, että 27. elokuuta 2016 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen Gabonin tilanne kärjistyi kansalliseksi kriisiksi ja Librevillessä järjestetyt mielenosoitukset Ali Bongo Ondimban uudelleenvalintaa vastaan ajautuivat väkivaltaan ja äärimmäiseen sekasortoon; toteaa, että näiden mellakoiden aikana menetettiin monia ihmishenkiä, valtion rakennuksia sytytettiin tuleen ja esitettiin väitteitä, joiden mukaan opposition päätoimipaikkaa olisi pommitettu;

D.  ottaa huomioon, että Gaboniin lähetetty EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta tuomitsi vaalien tulosten julkaisemista seuranneet väkivaltaisuudet ja toi esiin poikkeamia äänestysvilkkautta koskevissa luvuissa ainakin kahdella alueella, joilla ne olivat luonnottoman korkeita, ja se totesi myös, että äänestyspaikkoja oli hallinnoitu tavalla, joka ei ollut riittävän avointa, ja että EU:n tarkkailijoilla oli ainoastaan rajoitetut mahdollisuudet valvoa äänestysmenettelyä, mikä oli Gabonin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen vastaista;

E.  ottaa huomioon, että Gabonin perustuslakituomioistuin ei ole pystynyt tyydyttävällä tavalla korjaamaan ääntenlaskennan aikana havaittuja poikkeamia eikä täyttämään äänten uudelleenlaskentaa koskevia opposition pyyntöjä;

F.  ottaa huomioon, että väitetään, että niin vallassa oleva Gabonin hallitus kuin myös Jean Pingin johtama poliittinen oppositio ovat syyllistyneet lukuisiin väkivaltaisiin rikoksiin, kuten rakennusten tuhoaminen, ryöstely, murhat ja kidutukset ja tällaisiin tekoihin yllyttäminen niin, että nimenomaisena tarkoituksena on ollut pelon ja kauhun ilmapiirin luominen siviiliväestön keskuudessa;

G.  ottaa huomioon, että huolimatta Ali Bongo Ondimban lupauksista, että hänen 2. lokakuuta 2016 nimittämänsä uusi hallitus olisi osallistava ja edustava, opposition jäseniä ei juuri kuulu uuteen hallitukseen, vaan siinä on mukana ainoastaan kolmannen osapuolen ehdokkaita eikä Jean Pingin puolueen jäseniä ole lainkaan valtion viroissa;

H.  toteaa, että Joseph Kabila on ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidenttinä vuodesta 2001 lähtien; toteaa, että presidentti Kabilan toimikauden oli määrä päättyä 20. joulukuuta 2016 ja presidentin toimikaudet on rajattu maan perustuslaissa kahteen; toteaa, että seuraavat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit oli alun perin tarkoitus pitää vuoden 2016 loppuun mennessä;

I.  toteaa, että presidentti Kabila on viimeisten kahden vuoden aikana käyttänyt hallinnollisia ja teknisiä keinoja viivyttääkseen vaaleja ja pysyäkseen vallassa perustuslain mukaisen kautensa jälkeen;

J.  ottaa huomioon, että EU määräsi joulukuussa 2016 pakotteita Kongon demokraattisen tasavallan armeijan seitsemälle jäsenelle ihmisoikeusloukkauksista; toteaa, että Yhdysvallat on asettanut pakotteita presidentti Kabilan sisäpiiriin kuuluvia kenraalimajuri Gabriel Amisi Kumbaa ja John Numbia vastaan, sillä heidän epäillään kuuluvan niiden henkilöiden joukkoon, jotka ovat kannustaneet presidenttiä omaksumaan kovan linjan mielenosoittajia vastaan ja osallistuneet Kongon demokraattisen tasavallan demokratiaa horjuttavaan toimintaan;

K.  toteaa, että joulukuussa Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 80 ihmistä sai surmansa mielenosoituksessa, jossa vastustettiin Kabilan pysymistä vallassa ilman vaaleja;

L.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2017 Kongon hallituksen edustaja Lambert Mende vahvisti, että Human Rights Watch -järjestön Keski-Afrikan johtaja Ida Sawyer oli karkotettu maasta, koska hän oli väärentänyt nimensä maahanmuuttoasiakirjoihin;

M.  ottaa huomioon, että Kongon katolisen piispainkokouksen pääsihteeri ilmoitti 31. joulukuuta 2016, että presidentti Kabila ja opposition (Le Rassemblement) edustaja Felix Tshisekedi olivat sopineet, että vaalit järjestetään vuonna 2017 ja että perustuslakia ei muuteta siten, että presidentti voisi asettua ehdolle kolmanneksi peräkkäiseksi kaudeksi;

N.  ottaa huomioon, että meneillään olevat neuvottelut presidentti Kabilan ja opposition välisen sopimuksen täytäntöönpanosta ovat jumiutuneet erimielisyyteen vaalien edistymistä seuraavan neuvoston kokoonpanosta ja Kabilan kyvystä valita pääministeri;

1.  tuomitsee niin mielenosoittajien kuin poliisin ja hallituksen virkamiesten väkivallan käytön Gabonissa, kun tilannetta on yritetty ratkaista;

2.  yhtyy YK:n ja erityisesti Ranskan ja Yhdysvaltojen antamaan, Gabonissa meneillään olevan kiistan liennyttämistä koskevaan kehotukseen, jossa kiistan molempia osapuolia vaaditaan lopettamaan välittömästi väkivaltaiset teot ja väkivaltaan yllyttäminen ja levittämään äänestyksen tulosta koskevat tiedot avoimesti ja välittömästi;

3.  yhtyy Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston lausuntoon, jossa painotetaan Gabonin perustuslakituomioistuimessa sovellettavien avointen ja säännöllisten muutoksenhakumenettelyjen merkitystä maan vakauden säilyttämiselle;

4.  kehottaa Gabonin hallitusta tekemään täysipainoista yhteistyötä niiden ranskankielisten tarkkailijoiden kanssa, jotka ovat tulleet muiden Afrikan maiden ylimmistä tuomioistuimista avustamaan Gabonin perustuslakituomioistuinta;

5.  kehottaa Gabonin hallitusta sitoutumaan siihen, että tulevat vaalit ovat vapaat, oikeudenmukaiset ja demokraattiset ja että avoimet ja tarkasti valvotut äänestysmenettelyt ovat avoimia kansainväliselle tarkkailulle;

6.  kehottaa neuvottelijoita pitämään mielessä, että joulukuun 2016 jälkeisten neuvottelujen tavoitteena on, että Kongon demokraattisessa tasavallassa järjestetään vaalit ennen vuoden 2017 loppua; kehottaa neuvottelijoita välttämään sivuraiteille joutumista neuvottelujen yksityiskohtien vuoksi ja lisäämään ponnistuksiaan vilpittömässä mielessä kansallisen piispainkokouksen välityksellä aikaansaadun viime hetken sopimuksen jälkeen; muistuttaa, että paljon on pelissä, jos neuvottelijat eivät pääse onnistuneeseen lopputulokseen;

7.  kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita antamaan merkittävää poliittista, rahoituksellista, teknistä ja logistista tukea Kongon demokraattiselle tasavallalle tarvittaessa, jotta vaalit voidaan järjestää joulukuuhun 2017 mennessä;

8.  tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien karkottamisen ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta sallimaan ihmisoikeuksien puolustajien maahan jäämisen;

9.  kehottaa komissiota ja korkeaa edustajaa laajentamaan luetteloa niistä henkilöistä, jotka kehottavat presidentti Kabilaa sivuuttamaan perustuslain ja jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja ihmisoikeusloukkauksista, ja tekemään neuvostolle ehdotuksen, jotta voidaan laajentaa luetteloa tällaisiin tekoihin syyllistyneistä, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä (pakotteita);

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille ja hallitukselle sekä Gabonin presidentille ja hallitukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0290.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0479.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö