Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0120/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0120/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 565kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))  
B8-0120/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), īpaši 2016. gada 10. marta rezolūciju(1) un 2016. gada 23. jūnija rezolūciju(2) un 2016. gada 1. decembra rezolūciju(3),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR),

–  ņemot vērā ES 2016. gada 2. augusta un 2016. gada 24. augusta vietējos paziņojumus par KDR vēlēšanu procesu pēc nacionālā dialoga uzsākšanas KDR,

–  ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 23. maija un 17. oktobra secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju Nr. 2293 (2016) par sankciju atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2277 (2016), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā 2016. gada 31. decembrī CENCO (Katoļu bīskapu nacionālās konferences) panākto vienošanos starp Joseph Kabila un demokrātisko opozīciju,

–  ņemot vērā ĀS hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību,

–  ņemot vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Gabonas 2016. gada 27. augusta prezidenta vēlēšanas un Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā konstatējumus,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā vadošie Gabonas 2016. gada prezidenta vēlēšanu kandidāti bija valdošais prezidents no Gabonas Demokrātiskās partijas un iepriekšējā prezidenta Omar Bongo dēls Ali Bongo Ondimba un Jean Ping no Pārmaiņu spēku apvienības;

B.  tā kā pēc vēlēšanu beigām 2016. gada 27. augustā Gabonas vēlēšanu komisijas paziņojumu par oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem aizkavēja iespējamas loģistikas problēmas; tā kā tomēr 2016. gada 31. augustā tika paziņots par amatā esošā prezidenta uzvaru, ar 49,8 % nodoto balsu par Ali Bongo Ondimba un ar 48,2 % balsu — par Jean Ping, vēlētāju aktivitātei sasniedzot 59,5 %;

C.  tā kā Gabonā 2016. gada 27. augusta prezidenta vēlēšanas ir izraisījušas nacionālo krīzi, Librevilā protestiem pret Ali Bongo Ondimba pārvēlēšanu izvēršoties vardarbībā un milzīgās nekārtībās, un tā kā šo nekārtību laikā tika zaudētas daudzas dzīvības, tika aizdedzinātas valdības ēkas un ir saņemti apgalvojumi, ka tika bombardēta opozīcijas mītne;

D.  tā kā ES novērošanas misija Gabonā pauda nosodījumu par vardarbību, kas sekoja pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, un norādīja uz balsotāju aktivitātes pārkāpumiem vismaz divās teritorijās, atzīmējot, ka aktivitāte bija nedabiski augsta un ka vēlēšanu iecirkņu pārvaldība nenotika pārredzamā veidā, un ka ES novērotājiem bija tikai ierobežota piekļuve vēlēšanu procedūras uzraudzībai, pārkāpjot vienošanos ar Gabonas valdību;

E.  tā kā Gabonas Konstitucionālā tiesa nevarēja apmierinoši novērst skaitīšanas laikā novērotos pārkāpumus, ne arī varēja apmierināt opozīcijas prasību veikt balsu pārskaitīšanu;

F.  tā kā tiek apgalvots, ka vadošā Gabonas valdība un politiskā opozīcija Jean Ping vadībā ir veikusi vairākus vardarbīgus noziegumus, tostarp ēku sagraušanu, laupīšanu, slepkavības un spīdzināšanu, kā arī aicinājusi veikt šādas darbības ar skaidru nolūku radīt baiļu un šausmu sajūtu civiliedzīvotāju starpā;

G.  tā kā neraugoties uz Ali Bongo Ondimba solījumiem, ka viņa 2016. gada 2. oktobrī ieceltā jaunā valdība būs iekļaujoša un reprezentatīva, opozīcijas locekļi pamatā netika iekļauti jaunajā valdībā, kurā tika pārstāvēti tikai trešo partiju kandidāti, un Jean Ping partijas locekļiem pilnībā tikai liegti valdības amati;

H.  tā kā Joseph Kabila ir Kongo Demokrātiskās Republikas prezidents kopš 2001. gada; tā kā prezidenta Joseph Kabila amata pilnvaru termiņam bija jābeidzas 2016. gada 20. decembrī un tā kā KDR prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus, un nākamās valsts prezidenta un likumdošanas varas vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas 2016. gada beigās;

I.  tā kā iepriekšējos divos gados prezidents Joseph Kabila ir izmantojis administratīvus un tehniskus līdzekļus, lai novilcinātu vēlēšanas un saglabātu varu pēc sava konstitūcijā paredzētā pilnvaru termiņa beigām;

J.  tā kā ES 2016. gada decembrī piemēroja sankcijas septiņiem Kongo spēku locekļiem par cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā Amerikas Savienotās Valstis piemēroja sankcijas prezidenta Joseph Kabila tuvākajiem līdzgaitniekiem ģenerālmajoram Gabriel Amisi Kumba un John Numbi, kuri, domājams, bija starp tiem, kas aicināja prezidentu ieņemt stingru nostāju pret protestētājiem un bija iesaistījušies darbībās, ar kurām grauj demokrātiju KDR;

K.  tā kā decembrī KDR tika nogalināti vairāk nekā 80 cilvēku, kuri protestēja pret Joseph Kabila palikšanu amatā bez vēlēšanām;

L.  tā kā 2017. gada 23. janvārī Kongo valdības runaspersona Lambert Mende apstiprināja, ka organizācijas Human Rights Watch’s (HRW) Centrālāfrikas biroja direktore Ida Sawyer ir izdzīta no valsts par sava vārda falsifikāciju uz imigrācijas dokumentiem;

M.  tā kā 2016. gada 31. decembrī Kongo Katoļu bīskapu nacionālās konferences (CENCO) ģenerālsekretārs paziņoja, ka ir panākta prezidenta Joseph Kabila un Felix Tshisekedi (Le Rassemblement vārdā) vienošanās par vēlēšanu rīkošanu 2017. gadā un par Konstitūcijas negrozīšanu, lai atļautu prezidentam kandidēt un trešo pēc kārtas pilnvaru termiņu;

N.  tā kā notiekošās sarunas par prezidenta Joseph Kabila un opozīcijas vienošanos ir nonākušas strupceļā, jo netika panākta vienošanās par padomes, kura uzraudzītu virzību uz vēlēšanām, sastāvu un par Joseph Kabila spējām izraudzīties premjerministru,

1.  pauž nosodījumu par vardarbību Gabonā, gan no protestētāju puses, gan attiecībā uz to, kādā veidā policija un valdības ierēdņi mēģināja atrisināt šo situāciju;

2.  pievienojas Apvienoto Nāciju organizācijas, īpaši Francijas un Amerikas Savienoto Valstu aicinājumam abām Gabonā notiekošā strīda pusēm mazināt saspringumu, nekavējoties pārtraukt vardarbības aktus un kūdīšanu uz vardarbību un nekavējoties izplatīt pārredzamu informāciju par balsojuma rezultātiem;

3.  pievienojas Āfrikas Savienības Miera un drošības padomei, kura atkārto, ka pārredzams un regulārs apelāciju iesniegšanas process Gabonas Konstitucionālajā tiesā ir svarīgs aspekts valsts stabilitātes saglabāšanā;

4.  aicina Gabonas valdību pilnībā sadarboties, izvietojot citu Āfrikas valstu augstāko tiesu franciski runājošos novērotājus, lai palīdzētu Gabonas Konstitucionālajai tiesai;

5.  aicina Gabonas valdību apņemties turpmāk rīkot brīvas, taisnīgas un demokrātiskas vēlēšanas, kurām ir raksturīga pārredzama un stingra vēlēšanu kārtība, kura ir atvērta starptautiskajai novērošanai;

6.  aicina sarunu vedējus paturēt prātā, ka sarunu, kuras noritēja pēc 2016. gada decembra, nolūks ir līdz 2017. gada beigām panākt vēlēšanas KDR; mudina viņus nenovirzīties, pievēršoties sarunu detaļām, un divkāršot labticīgus centienus, jo Katoļu bīskapu nacionālā konference (CENCO) pēdējā brīdī ir panākusi vienošanos; atgādina par lielo risku, ja viņi nespēj panākt veiksmīgus rezultātus;

7.  aicina starptautiskos dalībniekus vajadzības gadījumā nodrošināt ievērojamu politisko, finanšu, tehnisko un loģistikas atbalstu Kongo, lai vēlēšanas notiktu līdz 2017. gada decembrim;

8.  pauž nosodījumu par cilvēktiesību aizstāvju izraidīšanu un mudina KDR valdību ļaut aizstāvjiem palikt valstī;

9.  aicina Komisiju un augsto pārstāvi paplašināt sarakstu ar personām, kuras ieteica prezidentam Joseph Kabila neievērot konstitūcijas prasības, un personām, kuras ir atbildīgas par vardarbīgo apspiešanu un cilvēktiesību pārkāpumiem, un ierosināt Padomei paplašināt sarakstu ar pārkāpējiem, pret kuriem ES vērš ierobežojošus pasākumus (sankcijas);

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam un valdībai un Gabonas prezidentam un valdībai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0479.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika