Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0120/2017

Predkladané texty :

B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH UZNESENIA
PDF 269kWORD 47k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone 2017/2510(DEC)


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone (2017/2510(RSP))  
B8-0120/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 10. marca 2016(1), 23. júna 2016(2) a z 1. decembra 2016(3),

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

–  so zreteľom na závery Rady EÚ zo 23. mája 2016 a 17. októbra 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu 2293 (2016) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu 2277 (2016), ktorou sa obnovil mandát stabilizačnej misie v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na dohodu Národnej konferencie biskupov Konga (CENCO) medzi Josephom Kabilom a demokratickou opozíciou z 31. decembra 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966,

–  so zreteľom na gabonské prezidentské voľby z 27. augusta 2016 a zistenia volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie v Gabone,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Gabone,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hlavnými kandidátmi v gabonských prezidentských voľbách v roku 2016 bol úradujúci prezident Ali Bongo Ondimba z Gabonskej demokratickej strany (syn predchádzajúceho prezidenta Omara Bonga) a Jean Ping z Únie síl za zmenu;

B.  keďže po tom, ako voľby 27. augusta 2016 skončili, gabonská volebná komisia oznámila oficiálne výsledky volieb s oneskorením, a to údajne z dôvodu logistických problémov; keďže však 31. augusta 2016 bolo vyhlásené víťazstvo držiteľa úradu s výsledkom 49,8 % hlasov pre Bonga a 48,2 % pre Pinga, pričom volebná účasť dosiahla 59,5 %;

C.  keďže situácia v Gabone po prezidentských voľbách z 27. augusta 2016 sa zvrhla do celoštátnej krízy, pričom demonštrácie v Libreville proti opätovnému zvoleniu Aliho Bonga Ondimba vyústili do násilností a extrémneho narušenia verejného poriadku, a keďže počas týchto nepokojov prišlo o život mnoho ľudí, boli podpálené vládne budovy a objavili sa tvrdenia, že došlo k bombovému útoku na sídlo opozície;

D.  keďže pozorovateľská misia EÚ v Gabone odsúdila násilie, ktoré nasledovalo po oznámení volebných výsledkov, a poukázala na anomálie vo volebnej účasti v najmenej dvoch volebných oblastiach, pričom skonštatovala, že táto účasť neprirodzene vysoká a že volebné miestnosti boli spravované nedostatočne transparentným spôsobom a že pozorovatelia z EÚ mali len obmedzený prístup k monitorovaniu volebného procesu, čo bolo v rozpore s dohodou s gabonskou vládou;

E.  keďže gabonský ústavný súd nebol schopný uspokojivým spôsobom napraviť anomálie, ktoré boli pozorované počas sčítania hlasov, ani nedokázal uspokojiť požiadavky opozície na prepočítanie hlasov;

F.  keďže podľa niektorých správ sa úradujúca gabonská vláda i politická opozícia pod vedením Jeana Pinga dopustili rôznych násilných zločinov vrátane ničenia budov, rabovania, vrážd a mučenia a podnecovania k takýmto činom s výslovným zámerom vyvolávať medzi civilným obyvateľstvom atmosféru strachu a teroru;

G.  keďže napriek sľubom Aliho Bonga Ondimba, že jeho nová vláda vymenovaná 2. októbra 2016 bude inkluzívna a reprezentatívna, neboli do novej vlády vymenovaní takmer žiadni opoziční politici, pričom zastúpenie bolo poskytnuté iba kandidátom tretích strán a členom strany Jeana Pinga nebol zverený žiaden vládny post;

H.  keďže Joseph Kabila je prezidentom Konžskej demokratickej republiky od roku 2001; keďže funkčné obdobie prezidenta Kabilu má skončiť 20. decembra 2016 a keďže mandát prezidenta KDR je obmedzený ústavou na dve funkčné obdobia a nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby boli pôvodne plánované na koniec roku 2016;

I.  keďže počas posledných dvoch rokov prezident Joseph Kabila využíva administratívne a technické prostriedky na zdržanie volieb a zotrvanie pri moci aj po skončení ústavného mandátu;

J.  keďže EÚ uložila v decembri 2016 sankcie na sedem členov konžských síl za porušovanie ľudských práv; keďže Spojené štáty uvalili sankcie na generálmajora Gabriela Amisiho Kumbu a Johna Numbiho, ktorí sú členmi úzkeho tímu prezidenta Kabilu a považujú sa za jedných z tých, ktorí nabádali prezidenta, aby voči protestujúcim zaujal tvrdý postoj a prijal kroky, ktoré ohrozujú demokraciu v KDR;

K.  keďže v KDR bolo v decembri zabitých vyše 80 ľudí, ktorí potestovali proti tomu, že Kabila zotrváva pri moci bez vyhlásenia volieb;

L.  keďže hovorca konžskej vlády Lambert Mende 23. januára 2017 potvrdil, že riaditeľka sekcie organizácie Human Rights Watch pre strednú Afriku Ida Sawyer bola vyhostená z krajiny, pretože sfalšovala svoje meno na imigračných dokumentoch;

M.  keďže 31. decembra 2016 generálny tajomník konžskej katolíckej biskupskej konferencie oznámil, že bola dosiahnutá dohoda medzi prezidentom Kabilom a Felixom Tshisekedim v mene hnutia Le Rassemblement, podľa ktorej sa voľby budú konať v roku 2017 a nebude vykonaná zmena ústavy, ktorá by umožnila prezidentovi uchádzať sa o tretí po sebe idúci mandát;

N.  keďže prebiehajúce rozhovory o plnení dohody medzi prezidentom Kabilom a opozíciou stroskotávajú na tom, že sa nedarí dosiahnuť dohodu o zložení rady, ktorá by mala sledovať pokrok smerujúci k voľbám, a o tom, či Kabila bude mať právomoc vybrať si premiéra;

1.  odsudzuje použitie násilia v Gabone, ktorého sa dopúšťajú demonštranti i polícia a vládni úradníci v snahe o vyriešenie situácie;

2.  pripája sa k výzve OSN, najmä Francúzska a Spojených štátov amerických, na upokojenie situácie na oboch stranách prebiehajúceho sporu v Gabone, na okamžité ukončenie násilných činov a podnecovania k násiliu a na bezodkladné zverejnenie transparentných podrobných informácií týkajúcich sa volebných výsledkov;

3.  pripája sa k výzve Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie, ktorá pripomína význam transparentného a riadneho procesu podávania sťažností na gabonský ústavný súd z hľadiska zachovania stability v krajine;

4.  vyzýva gabonskú vládu, aby v plnej miere spolupracovala pri nasadzovaní francúzsky hovoriacich pozorovateľov z najvyšších súdov iných afrických národov, ktorí majú pomôcť gabonskému ústavnému súdu;

5.  vyzýva gabonskú vládu, aby sa zaviazala k tomu, že zabezpečí, aby boli budúce voľby slobodné, spravodlivé a demokratické, s transparentnými a dôslednými volebnými postupmi, ktoré budú sprístupnené medzinárodným pozorovateľom;

6.  vyzýva vyjednávačov, aby vzali na vedomie, že účelom rokovaní po decembri 2016 je dosiahnuť, aby sa do konca roka 2017 usporiadali voľby v KDR; naliehavo ich žiada, aby sa nenechali zmiasť podrobnosťami rokovaní a aby v nadväznosti na dohodu, ktorú sa v poslednej chvíli podarilo dohodnúť Národnej konferencii biskupov Konga (CENCO), v dobrej viere znásobili svoje úsilie; pripomína im rozsah dôsledkov, ak sa im nepodarí dosiahnuť úspešný výsledok;

7.  vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby Kongu poskytli rozsiahlu politickú, finančnú, technickú a logistickú podporu, ak ju bude potrebovať to, aby sa voľby mohli konať do decembra 2017;

8.  odsudzuje vyhostenie obhajcov ľudských práv a naliehavo žiada vládu KDR, aby týmto aktivistom umožnila zostať v krajine;

9.  vyzýva Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby rozšírili zoznam tých, ktorí naliehajú na prezidenta Kabilu, aby ignoroval ústavu, a tých, ktorí sú zodpovední za násilné represie a porušovanie ľudských práv, a aby Rade predložili návrh na rozšírenie zoznamu páchateľov, na ktorých EÚ uvalila obmedzujúce opatrenia (sankcie);

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených národov, prezidentovi a vláde Konžskej demokratickej republiky a prezidentovi a vláde Gabonu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0479.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia