Förslag till resolution - B8-0120/2017Förslag till resolution
B8-0120/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0120/2017

  Förfarande : 2017/2510(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0120/2017

  B8-0120/2017

  Europaparlamentets resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon

  (2017/2510(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt av den 10 mars 2016[1], 23 juni 2016[2] och 1 december 2016[3],

  –  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av EU:s lokala uttalanden av den 2 augusti 2016 och 24 augusti 2016 om valprocessen i Demokratiska republiken Kongo, efter att den nationella dialogen inletts i landet,

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 och 17 oktober 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2293 (2016) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2277 (2016) om förnyande av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

  –  med beaktande av den Cenco-överenskommelse som ingicks mellan Joseph Kabila och den demokratiska oppositionen den 31 december 2016,

  –  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

  –  med beaktande av presidentvalet i Gabon den 27 augusti 2016 och resultaten från EU:s valobservatörsuppdrag i Gabon,

  –  med beaktande av förklaringen om Gabon från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Toppkandidaterna i presidentvalet i Gabon 2016 var den sittande presidenten Ali Bongo Ondimba, som tillhör Gabons demokratiska parti och är son till den förre presidenten Omar Bongo, och Jean Ping från unionen för förändring.

  B.  Efter valet den 27 augusti 2016 ska det ha uppstått logistikproblem som innebar att det dröjde innan Gabons valkommission kunde meddela det officiella valresultatet. Den 31 augusti 2016 utropades dock den sittande presidenten till valets segrare med 49,8 procent av rösterna mot 48,2 procent för Ping. Valdeltagandet uppgick till 59,5 procent.

  C.  Situationen i Gabon efter presidentvalet den 27 augusti 2016 utlöste en nationell kris med protester i Libreville mot att Ali Bongo Ondimba blivit omvald. Protesterna urartade i våldsamheter och vilda kravaller. Många människor miste livet under dessa kravaller, regeringsbyggnader stacks i brand och det förekom anklagelser om att oppositionens högkvarter hade utsatts för bombattentat.

  D.  EU:s valobservatörsuppdrag i Gabon fördömde våldet efter tillkännagivandet av valresultatet och påpekade att valdeltagandet var onaturligt högt i minst två områden. Man slog också fast att det saknades insyn i hur arbetet på vallokalerna hade utförts och att EU-observatörerna bara fått begränsat tillträde för att kunna övervaka röstningsförfarandet, vilket var i strid med överenskommelsen med Gabons regering.

  E.  Gabons författningsdomstol kunde inte på ett tillfredsställande sätt avhjälpa de missförhållanden som påtalades under rösträkningen och kunde inte heller tillmötesgå oppositionens krav på en omräkning av rösterna.

  F.  Det påstås att såväl den sittande regeringen i Gabon som den politiska oppositionen under Jean Ping har gjort sig skyldig till olika våldsbrott – bl.a. förstörelse av byggnader, plundring, mord och tortyr – och att det har uppmanats till sådana brott med det uttryckliga syftet att ingjuta fruktan och skräck i civilbefolkningen.

  G.  Trots löften från Ali Bongo Ondimba om att hans nya regering, som utsågs den 2 oktober 2016, skulle vara inkluderande och representativ var den nästan helt renons på oppositionsmedlemmar. Endast tredjepartskandidater fanns företrädda, och ingen medlem av Jean Pings parti erbjöds någon regeringspost.

  H.  Joseph Kabila har varit president i Demokratiska republiken Kongo sedan 2001. Eftersom det i författningen fastställs att mandattiden för Demokratiska republiken Kongos president är begränsad till två perioder, skulle president Kabilas mandattid egentligen ha gått ut den 20 december 2016, och nästa president- och parlamentsval skulle enligt de ursprungliga planerna ha hållits före utgången av 2016.

  I.  Under de gångna två åren har president Kabila försökt att med administrativa och tekniska medel fördröja valet och stanna kvar vid makten efter utgången av sitt författningsenliga mandat.

  J.  I december 2016 införde EU sanktioner mot sju medlemmar av de kongolesiska styrkorna för människorättsbrott. Förenta staterna har infört sanktioner mot generalmajor Gabriel Amisi Kumba och John Numbi, som ingår i Kabilas inre krets och anses höra till dem som har uppmuntrat presidenten att inta en hård attityd mot demonstranter och har deltagit i handlingar som undergräver demokratin i Demokratiska republiken Kongo.

  K.  I december dödades över 80 människor i Demokratiska republiken Kongo när de protesterade mot Kabilas försök att klamra sig fast vid makten utan att utlysa något val.

  L.  Den 23 januari 2017 bekräftade Lambert Mende, talesman för Kongos regering, att Ida Sawyer, som är ansvarig för centralafrikanska frågor på Human Rights Watch, hade utvisats ur landet för att ha förfalskat sitt namn på immigrationshandlingar.

  M.  Generalsekreteraren för Kongos konferens för katolska biskopar meddelade den 31 december 2016 att president Kabila och Felix Tshisekedi, för Le Rassemblement, kommit överens om att valet ska hållas 2017 och att författningen inte ska ändras på ett sådant sätt att presidenten kan ställa upp för en tredje mandatperiod i rad.

  N.  De pågående förhandlingarna om genomförandet av överenskommelsen mellan president Kabila och oppositionen kärvar, eftersom det råder oenighet om sammansättningen av det råd som ska övervaka framstegen inför valet och om Kabilas befogenhet att utse premiärministern.

  1.  Europaparlamentet fördömer att våld har tillgripits i Gabon, både av demonstranter och av de polis- och regeringstjänstemän som försökt komma till rätta med situationen.

  2.  Europaparlamentet sluter upp bakom FN, särskilt Frankrike och Förenta staterna, som krävt att båda sidor i den pågående tvisten i Gabon ska minska spänningarna, att våldshandlingarna och uppmaningarna till våld ska upphöra omedelbart och att det genast ska ske ett utbyte av klara och tydliga uppgifter om valresultatet.

  3.  Europaparlamentet anser, precis som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, att det är viktigt att det finns tydliga och regelbundna förfaranden för att överklaga till Gabons författningsdomstol, så att stabiliteten i landet upprätthålls.

  4.  Europaparlamentet uppmanar Gabons regering att samarbeta fullt ut med de franskspråkiga observatörer som utstationerats från höga rättsinstanser i andra afrikanska länder för att biträda Gabons författningsdomstol.

  5.  Europaparlamentet uppmanar Gabons regering att åta sig att se till att de framtida valen blir fria, rättvisa och demokratiska och att de präglas av insynsvänliga och strikta valförfaranden som är öppna för internationella observatörer.

  6.  Europaparlamentet uppmanar förhandlarna att betänka att syftet med förhandlingarna efter december 2016 är att det under 2017 ska genomföras val i Demokratiska Republiken Kongo. Förhandlarna uppmanas eftertryckligen att inte låta sig distraheras av detaljerna i förhandlingarna och att öka sina uppriktiga ansträngningar efter den sistaminuten-överenskommelse som förhandlats fram av den nationella biskopskonferensen (Cenco). Parlamentet påminner dem om att mycket står på spel om de misslyckas med att uppnå ett lyckat resultat.

  7.  Europaparlamentet uppmanar alla internationella aktörer att vid behov ge Kongo ett omfattande politiskt, ekonomiskt, tekniskt och logistiskt stöd inför det val som enligt planerna ska äga rum senast i december 2017.

  8.  Europaparlamentet fördömer utvisningen av människorättsförsvarare och uppmanar eftertryckligen Demokratiska Republiken Kongos regering att låta människorättsförsvarare stanna kvar i landet.

  9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och den höga representanten att utöka listan över dem som uppmanar president Kabila att ignorera författningen och dem som är ansvariga för det våldsamma förtrycket och människorättskränkningarna, och att lägga fram ett förslag till rådet om att utöka listan över gärningsmän som har blivit ålagda restriktiva åtgärder (sanktioner) av EU.

  10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och FN samt till Demokratiska republiken Kongos president och regering och Gabons president och regering.