Предложение за резолюция - B8-0121/2017Предложение за резолюция
B8-0121/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хилде Вотманс, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Мариел дьо Сарнез, Хавиер Нарт, Каролина Пунсет, Павел Теличка от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0120/2017

Процедура : 2017/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0121/2017
Внесени текстове :
B8-0121/2017
Приети текстове :

B8-0121/2017

Резолюция на Европейския парламент относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон

(2017/2510(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията Невен Мимица след като Конституционният съд на Габон обяви окончателните резултати от президентските избори,

–  като взе предвид съобщението за пресата от 1 септември 2016 г. на Африканския съюз, в което се осъжда насилието и се отправя призив за мирно разрешаване на конфликта след изборите в Габон,

–  като взе предвид изявлението от 11 септември 2016 г. на говорителя на ЗП/ВП относно Габон,

–  като взе предвид предварителното изявление от 29 август 2016 г. на мисията на ЕС за наблюдение на изборите,

–  като взе предвид Споразумението от Котону, подписано през 2000 г. от групата на държавите от АКТБ и ЕС, и последващите изменения към него,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Протокола относно правата на жените в Африка към Африканската харта за правата на човека и народите, приет на 11 юли 2003 г., и по-специално член 9 от него,

–  като взе предвид съвместното изявление от 24 септември 2016 г. на Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно положението в Демократична република Конго,

–  като взе предвид резолюциите, приети от Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС от 18 май 2011 г. относно предизвикателствата пред бъдещето на демокрацията и зачитането на конституционния ред в държавите от АКТБ и в държавите — членки на ЕС, от 27 ноември 2013 г. относно зачитането на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система и от 13 юни 2016 г. относно предизборната ситуация и положението със сигурността в Демократична република Конго,

–  като взе предвид изявлението от 7 април 2016 г. на ЗП/ВП Федерика Могерини относно политическото положение в Демократична република Конго след президентските избори,

–  като взе предвид конституцията на Габон,

–  като взе предвид конституцията на Конго,

–  като взе предвид резолюция 19/36 на Съвета на ООН по правата на човека от 23 март 2012 г. относно правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава,

–  като взе предвид резолюция 67/97 на Общото събрание на ООН от 14 декември 2012 г. относно принципите на правовата държава на национално и международно равнище,

–  като взе предвид декларацията на Африканския съюз относно принципите за провеждане на демократични избори в Африка (2002 г.),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 27 август 2016 г. в Габон бяха проведени президентски избори; като има предвид, че на 31 август 2016 г. досегашният президент Али Бонго беше обявен за победител на президентските избори след обявяването от страна на Министерството на вътрешните работи на предварителния резултат въз основа на резултати, предоставени от Националната избирателна комисия (CENAP), с приблизително 5 600 гласа повече от неговия основен опонент Жан Пинг; като има предвид, че Жан Пинг и неговите поддръжници веднага оспориха и осъдиха този резултат; като има предвид, че в Конституционния съд на Габон е внесена жалба, в която се твърди, че са налице изборни нарушения и се призовава за повторно преброяване;

Б.  като има предвид, че международни наблюдатели, и по-специално в мисията на ЕС за наблюдение на изборите, са установили аномалии при изготвянето на резултатите, и по-специално в О-Огоуе (Haut-Ogooué), район, в който Али Бонго има влияние; като има предвид, че опозицията също така отправи призив за повторно преброяване на гласовете в тази провинция, където президентът Али Бонго спечели 95% от гласовете с избирателна активност от 99%, като твърди, че гласовете, представени от официалната избирателна активност в тази провинция сами по себе си са достатъчни, за да бъдат спечелени изборите; като има предвид, че членовете на избирателната комисия са поставили под съмнение също преброяването на гласовете в О-Огоуе;

В.  като има предвид, че мисията на ЕС за наблюдение на изборите, която беше много критична по отношение на изборния процес, е била подложена на многократни актове на сплашване в Габон, по-специално под формата на много интензивна кампания за оклеветяване в печата, и също така се е сблъскала със сериозни заплахи и натиск от страна на органите на Габон, които са подали жалба и са извършили разследване във връзка с работата, извършена от мисията за наблюдение на изборите в опит да дискредитират доклада на мисията;

Г.  като има предвид, че на 24 септември 2016 г. Конституционният съд обяви окончателните официални резултати от президентските избори, като потвърди победата на Али Бонго; като има предвид обаче, че разглеждането на жалбата не е разсеяло всички съмнения, свързани с резултатите от президентските избори;

Д.  като има предвид, че Джоузеф Кабила е президент на Демократична република Конго (ДРК) от 2001 г.; като има предвид, че мандатът на президента Кабила изтече на 20 декември 2016 г. и според Конституцията президентът на ДРК може да бъде избиран най-много за два мандата, като първоначално беше планирано следващите президентски и парламентарни избори да бъдат проведени до края на 2016 г.;

Е.  като има предвид, че първият опит за изменение на Конституцията на ДРК, с цел да се позволи на президента Кабила да се кандидатира за трети мандат, беше изоставен през 2015 г. поради силното противопоставяне и мобилизацията от страна на гражданското общество; като има предвид, че тези опити бяха причина за нарастващо политическо напрежение, бунтове и насилие в страната;

Ж.  като има предвид, че на 18 октомври 2016 г. беше подписано споразумение между президента Кабила и част от опозицията за отлагане на президентските избори до април 2018 г.; като има предвид, че съгласно условията на това споразумение, президентът Кабила, на когото беше следователно разрешено да остане на власт след 2016 г., назначи нов временен министър-председател – Сами Бадибанга, член на опозицията, отговарящ за сформирането на ново правителство;

З.  като има предвид, че след месеци на преговори, страните по споразумението от 18 октомври 2016 г. постигнаха глобално и всеобхватно политическо споразумение на 31 декември 2016 г.;

И.  като има предвид, че въпреки че положението в тези две държави е много различно, то е все още сравнимо по отношение на политическата нестабилност и насилието;

Й.  като има предвид, че оставането продължително време на власт дава възможност за по-голямо натрупване и персонализиране на властта, оказва влияние върху привилегиите и корупцията и не е благоприятно за обновяването на политическата класа;

К.  като има предвид, че една от основните характеристики на демокрациите е спазване на конституцията, която е в основата на държавата, зачитане на институциите и на принципите на правовата държава, както и провеждането на свободни и честни избори, чрез които властта се предава по мирен път на лица, които са придобили легитимност чрез упражняване на правото на глас, свобода на изразяване на мнение, свобода на събрания и свобода на печата;

Л.  като има предвид, че групи за защита на правата на човека нееднократно съобщават за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събранията в страната в периода преди изборите, включително използването на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти, политически лидери и други лица;

1.  изразява съжаление за загубата на човешки живот по време на демонстрациите през последните няколко месеца в двете държави и изразява най-дълбоката си съпричастност със семействата на жертвите и с народа на ДРК и Габон;

2.  изразява дълбока загриженост предвид все по-нестабилното положение в резултат на обстановката преди и след изборите в двете държави; припомня на органите, най-вече на президентите, че е тяхно задължение да защитават живеещите на националната територия граждани, по-специално да ги защитават от злоупотреби и престъпления, както и да изпълняват управленческата си задача при най-стриктно спазване на принципите на правовата държава;

3.  строго осъжда всички прояви на насилие, нарушенията на правата на човека, произволните арести, по-специално инструментализирането на съдебната система и насилието и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите, както и нарушенията на свободата на печата и свободата на изразяване на мнение преди и след президентските избори; призовава органите незабавно да отменят всички наложени на медиите ограничения; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници;

4.  призовава за независимо и обективно разследване на свързаното с изборите насилие и твърденията за тежки нарушения на правата на човека и на основните свободи и подчертава, че е необходимо да се гарантира, че всички отговорни лица ще бъдат изправени пред правосъдието; освен това призовава държавите от ЕС и АКТБ, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да продължават да наблюдават отблизо цялостното положение в двете държави;

5.  отбелязва, че положението със сигурността се е подобрило и призовава всички страни да се въздържат от по-нататъшни действия, които биха могли да подронят мира и стабилността на тези държави; призовава всички политически участници, които понастоящем участват в предизборната и следизборната полемика, да действат отговорно и да проявяват сдържаност, както и да разрешават всички спорове между тях посредством съществуващите конституционни и правни канали;

6.  призовава органите да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират при всички обстоятелства зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и принципите на правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на печата;

7.  отбелязва решението на някои поддръжници на опозицията да отговорят положително на поканата за участие в диалог, отправена на 14 ноември 2016 г. от новоизбрания президент Али Бонго, с цел да се подготви почвата за предстоящите избори, по-специално парламентарните избори, предвидени за 2017 г.; при все това изтъква, че водещата фигура от опозицията, Жан Пинг, отказва да участва и желае да стартира свой собствен национален диалог; следователно изразява резерви по отношение на целесъобразността на тези процеси и подчертава неотложната необходимост от провеждането на открита и прозрачна помирителна процедура, за да се сложи край на кризата след изборите;

8.  призовава ЕС и държавите от АКТБ да участват във всеобхватен и балансиран политически диалог с правителството на Габон с цел постигане на поетите ангажименти по отношение на укрепването на демокрацията, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи, които са ценности, залегнали в Споразумението от Котону и в Учредителния акт на Африканския съюз;

9.  припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону, за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и принципите на правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; отбелязва неуспеха на диалога, провеждан с органите на ДРК съгласно член 8 от Споразумението от Котону, с цел получаване на окончателни разяснения относно изборния процес;

10.  изразява съжаление във връзка с неуспеха на правителството и на Независимата национална избирателна комисия (ННИК) да проведат президентски избори в рамките на конституционния срок; продължава да бъде дълбоко загрижен във връзка с ефективността на Независимата национална избирателна комисия (ННИК), от която в голяма степен ще зависи легитимността на изборния процес; припомня, че избирателната комисия следва да е безпристрастна и приобщаваща институция с достатъчно ресурси, за да се създадат условия за един всеобхватен и прозрачен процес;

11.  приветства усилията на Националната конференция на епископите на Конго (CENCO) да формира по-широк консенсус относно политическия преход; отчита необходимостта от преходен период, през който президентската длъжност може да бъде упражнявана единствено под контрола на преходен съвет, в който опозицията изпълнява ключова роля;

12.  приветства глобалното и всеобхватно политическо споразумение, постигнато на 31 декември 2016 г.; припомня на всички страни ангажимента им по това споразумение и следователно ги насърчава да прилагат всички негови компоненти, както и да определят конкретен график за следващите избори във възможно най-кратък срок; призовава ЕС и държавите членки да окажат всякаква възможна подкрепа за организиране на мирни, прозрачни и честни избори;

13.  решително осъжда всички опити за оставане на власт по-дълго против волята на народа в нарушение на конституцията и други закони на държавата; насърчава укрепването на диалога между държавите от АКТБ като средство за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава и конституциите на държавите; призовава ЕС и държавите от АКТБ да разрешават евентуални бъдещи политически кризи чрез засилен политически диалог, предвиден в член 8 от Споразумението от Котону;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на ДРК и на Габон, Съвета на министрите АКТБ – ЕС, Комисията, Съвета, Източноафриканската общност и правителствата на нейните държави членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на институциите на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.