Eljárás : 2017/2510(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0121/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0121/2017

Viták :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Szavazatok :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 351kWORD 53k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.432v01-00
 
B8-0121/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP))


Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról (2017/2510(RSP))  
B8-0121/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Neven Mimica biztos 2016. szeptember 24-én tett közös nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni Alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az Afrikai Unió 2016. szeptember 1-jei sajtóközleményére, amelyben elítéli az erőszakot, és felszólít a választásokat követő konfliktus békés rendezésére Gabonban,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének Gabonról szóló, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az uniós választási megfigyelő misszió (EOM) 2016. augusztus 29-i előzetes nyilatkozatára,

–  tekintettel az AKCS-államok és az EU által 2000-ben aláírt Cotonoui Megállapodásra és annak felülvizsgált változataira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájához fűzött, az afrikai nők jogairól szóló, 2003. július 11-én elfogadott jegyzőkönyvre és különösen annak 9. cikkére,

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről szóló, 2016. szeptember 24-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által elfogadott, az uniós és az AKCS-országokban a demokrácia jövőjével kapcsolatosan felmerülő kihívásokról és az alkotmányos rend tiszteletben tartásáról szóló 2011. május 18-i, a jogállamiság elvének tiszteletben tartásáról és a pártatlan és független igazságszolgáltatás szerepéről szóló 2013. november 27-i, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságban a választások előtt kialakult és a biztonságot érintő helyzetről szóló 2016. június 13-i állásfoglalására,

–  tekintettel Federica Mogherini főképviselőnek/alelnöknek a Kongói Demokratikus Köztársaságban az elnökválasztást követően kialakult politikai helyzetről szóló, 2016. április 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Gabon alkotmányára,

–  tekintettel Kongó alkotmányára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2012. március 23-i, az emberi jogokról, a demokráciáról és a jogállamiságról szóló 19/36. számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 2012. december 14-i, a jogállamiság iránti nemzeti és nemzetközi szintű elkötelezettségről szóló 67/97. számú határozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Gabonban 2016. augusztus 27-én elnökválasztást tartottak; mivel 2016. augusztus 31-én Ali Bongo leköszönő elnököt az elnökválasztás győztesének kiáltották ki a belügyminisztérium azon közleményét követően, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) által rendelkezésre bocsátott eredmények alapján készült előzetes eredményeket ismertette, mely szerint Ali Bongo 5 600 szavazattal többet szerzett, mint fő riválisa, Jean Ping; mivel Jean Ping és támogatói azonnal vitatták és elítélték ezt az eredményt; mivel a gaboni alkotmánybírósághoz az állítólagos választási szabálytalanságokkal kapcsolatos és a szavazatok újraszámlálására felszólító fellebbezést nyújtottak be;

B.  mivel a nemzetközi megfigyelők, és különösen az uniós választási megfigyelő misszió (EU EOM) anomáliákat fedeztek fel az eredmények összesítésében, különösen Haut-Ogooué tartományban, Ali Bongo birodalmában; mivel az ellenzék is felszólított a szavazatok újraszámlálására az említett tartományban – ahol 99%-os részvételi arány mellett Ali Bongo elnök nyerte a szavazatok 95%-át –, azt állítva, hogy az e tartomány hivatalos részvételi aránya által képviselt szavazatok már önmagukban elegendőek lettek volna a választási győzelemhez; mivel Gabon választási bizottságának tagjai szintén megkérdőjelezték a szavazatszámlálást Haut-Ogooué tartományban;

C.  mivel az uniós választási megfigyelő misszió, amely erősen bírálta a választási folyamatot, sorozatos megfélemlítések célpontja volt Gabonban, különösen egy nagyon intenzív rágalmazó sajtókampány formájában, és jelentős veszélynek és nyomásnak volt kitéve a gaboni hatóságok részéről, amely fellebbezést nyújtott be és a misszió munkájára irányuló nyomozást indított a misszió által kiadott jelentés hiteltelenítése céljából;

D.  mivel 2016. szeptember 24-én az alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás végleges és hivatalos eredményét, megerősítve Ali Bongo győzelmét; mivel azonban a fellebbezés megvizsgálása nem oszlatta el a kétségeket az elnökválasztás eredményét illetően;

E.  mivel Joseph Kabila 2001 óta a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) elnöke; mivel Kabila elnök hivatali ideje 2016. december 20-án lejárt, és mivel a KDK elnökének megbízatását az alkotmány két ciklusra korlátozza, és a következő elnök- és parlamenti választásokat eredetileg 2016 végére tervezték;

F.  mivel 2015-ben a civil társadalom erőteljes tiltakozása és mozgósítása megakadályozta a KDK alkotmányának azon módosítására irányuló első kísérletet, amelynek értelmében Kabila elnök harmadszor is indulhatott volna az elnöki mandátumért; mivel az említett kísérletek következtében az országban fokozódott a politikai feszültség, a nyugtalanság és az erőszak;

G.  mivel 2016. október 18-án Kabila elnök és az ellenzék egy része megállapodást írt alá arról, hogy az elnökválasztásokat 2018 áprilisára halasztják; mivel e megállapodás szerint Kabila elnök, aki következésképpen 2016 után is hatalmon maradhat, az ellenzéki Samy Badibanga személyében új ideiglenes miniszterelnököt bízott meg az új kormány megalakításával;

H.  mivel hónapokig tartó tárgyalások után a 2016. október 18-i megállapodás részes felei globális és inkluzív politikai megállapodásra jutottak 2016. december 31-én;

I.  mivel annak ellenére, hogy a két ország helyzete meglehetősen különbözik, a politikai instabilitás és erőszak szempontjából párhuzamot lehet vonni közöttük;

J.  mivel a hivatali idő meghosszabbítása lehetővé teszi a hatalom nagyobb összpontosulását, egyszemélyi hatalom kialakulását, valamint a kiváltságok és a korrupció feletti befolyást, és nem járul hozzá a politikai osztály megújulásához;

K.  mivel a demokráciák egyik jellemzője az állam, az intézmények és a jogállamiság alapját képező alkotmány tiszteletben tartása, valamint a szabad és tisztességes választások, amelyek révén megtörténik a hatalom békés átruházása azokra a személyekre, akik a szavazás, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága és a sajtószabadság gyakorlása révén legitimitást nyertek;

L.  mivel emberi jogi csoportok újra és újra beszámolnak arról, hogy a választásokat megelőző időszakban romlik az országokban az emberi jogi helyzet, gyengül a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadsága többek között azáltal, hogy túlzott erőt alkalmaznak a békés tüntetők, újságírók, politikai vezetők és mások ellen;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a két országban az elmúlt hónapokban lezajlott tüntetések során kioltott emberéletek miatt, és legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, illetve a KDK és Gabon népének;

2.  mélyen aggasztja a választások előtt és a választásokat követően kialakult és egyre bizonytalanabb helyzet mindkét országban; emlékezteti a hatóságokat és mindenekelőtt a két ország elnökét, hogy rájuk hárul a felelősség az országaik területén élő állampolgárok védelme, különösen a visszaélésekkel és bűncselekményekkel szembeni védelme tekintetében, valamint az ő felelősségük, hogy a jogállamiságot szigorúan tiszteletben tartva végezzék a kormányzás feladatát;

3.  határozottan elítéli az elkövetett erőszak valamennyi formáját, az emberi jogok megsértését, az önkényes letartóztatásokat és a jogellenes fogva tartásokat, különösen az igazságszolgáltatási rendszer felhasználását, az emberijog-védők, a politikai ellenzék és az újságírók elleni erőszakot és megfélemlítésüket, valamint a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását az elnökválasztások előtt és után; felhívja a hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a médiát érő összes korlátozást; követeli a politikai foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

4.  kéri, hogy folytassanak független és objektív vizsgálatot a választásokhoz kapcsolódó erőszakra, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok állítólagos súlyos megsértésére vonatkozóan, és hangsúlyozza, hogy szükség van annak biztosítására, hogy a felelősöket bíróság elé állítsák; felszólítja továbbá az EU-t és az AKCS-országokat, hogy az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve a továbbiakban is szorosan kövessék nyomon mindkét ország általános helyzetét;

5.  megjegyzi, hogy a biztonsági helyzet enyhült, és felszólítja az összes felet, hogy tartózkodjanak minden olyan további cselekedettől, amely veszélyeztetheti az országok békéjét és stabilitását; felhívja a választásokat megelőző és követő vitákban jelenleg részt vevő összes politikai szereplőt, hogy cselekedjenek felelősségteljesen, tanúsítsanak önmérsékletet, és a meglévő alkotmányos és jogi csatornákon keresztül oldják meg az esetleges vitákat;

6.  felhívja a hatóságokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést, hogy minden körülmények között garantálják a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogi alapelvek, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tiszteletét;

7.  megjegyzi, hogy egyes ellenzéki szimpatizánsok kedvező választ adtak Ali Bongo megválasztott elnök 2016. november 14-én kiadott, párbeszédre való felhívására, amelynek célja, hogy már most előkészítsék a soron következő választásokat, különösen a 2017-ben esedékes parlamenti választásokat; rámutat ugyanakkor arra, hogy a vezető ellenzéki személyiség, Jean Ping nem hajlandó részt venni ebben, és szeretne saját nemzeti párbeszédet indítani; ezért fenntartásainak ad hangot e folyamatok relevanciáját illetően, és hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van egy nyílt és átlátható egyeztetési eljárásra, hogy véget érjen a választásokat követő válság;

8.  felhívja az EU tagállamait és az AKCS-országokat, hogy a gaboni kormánnyal folytassanak átfogó és kiegyensúlyozott politikai párbeszédet azzal a céllal, hogy teljesítsék a demokrácia megerősítésére, a jó kormányzásra, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeiket, amelyek egyben a Cotonoui Megállapodásban és az Afrikai Unió alapokmányában foglalt értékek;

9.  emlékeztet a KDK által a Cotonoui Megállapodás keretében tett azon kötelezettségvállalásra, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogi alapelveket, köztük a véleménynyilvánítás és a média szabadságát, a jó kormányzást és a politikai tisztségek átláthatóságát; megjegyzi, hogy a KDK hatóságaival a Cotonoui Megállapodás 8. cikke szerint a választási folyamat végleges tisztázása érdekében folytatott párbeszéd törést szenved;

10.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kormányzati és a független nemzeti választási bizottság (CENI) kudarcot vallott, és nem tudták megtartani az elnökválasztásokat az alkotmányos határidőn belül; továbbra is mélységesen aggasztja a CENI szerepének hatékonysága, mivel ez jelentős mértékben befolyásolja a választási folyamat legitimitását; emlékeztet arra, hogy a választási bizottságnak pártatlan és inkluzív intézménynek kell lennie, amely elegendő erőforrással rendelkezik egy átfogó és átlátható eljárás lebonyolításához;

11.  üdvözli a Kongói Nemzeti Püspöki Konferencia (CENCO) által annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy szélesebb körű konszenzust érjenek el a politikai átmenetet illetően; elismeri, hogy szükség van az átmeneti időszakra, amikor az elnöki tisztséget csak egy olyan ideiglenes tanács felügyelete mellett lehet gyakorolni, amelyben döntő szerepet játszik az ellenzék;

12.  üdvözli a 2016. december 31-i globális és inkluzív politikai megállapodást; valamennyi felet emlékezteti e megállapodás iránti elkötelezettségükre, és ezért ösztönzi őket a megállapodás alkalmazására annak minden eleme tekintetében, valamint arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül dolgozzanak ki a következő választásokra vonatkozó konkrét ütemtervet; felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy adjanak meg minden lehetséges támogatást a békés, átlátható és tisztességes választások megszervezéséhez;

13.  határozottan elítéli a nép akaratával ellentétes, az alkotmány vagy az ország egyéb jogszabályainak megsértése révén a hivatali idő túllépésére tett bármely kísérletet; ösztönzi az AKCS-n belüli párbeszéd mint a jogállamiság és az országok alkotmányainak tiszteletben tartását biztosító eszköz megerősítését; felszólítja mind az Uniót, mind pedig az AKCS országait, hogy a Cotonoui Megállapodás 8. cikkében rögzített megerősített politikai párbeszéd révén kezeljék az esetlegesen kialakuló politikai válságot;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a KDK és Gabon kormányának és parlamentjének, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Kelet-afrikai Közösségnek és tagállamai kormányainak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Unió intézményeinek, valamint az ENSZ főtitkárának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat