Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0121/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0121/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0120/2017

Eljárás : 2017/2510(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0121/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0121/2017
Elfogadott szövegek :

B8-0121/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

(2017/2510(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Neven Mimica biztos 2016. szeptember 24-én tett közös nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni Alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az Afrikai Unió 2016. szeptember 1-jei sajtóközleményére, amelyben elítéli az erőszakot, és felszólít a választásokat követő konfliktus békés rendezésére Gabonban,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének Gabonról szóló, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az uniós választási megfigyelő misszió (EOM) 2016. augusztus 29-i előzetes nyilatkozatára,

–  tekintettel az AKCS-államok és az EU által 2000-ben aláírt Cotonoui Megállapodásra és annak felülvizsgált változataira,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájához fűzött, az afrikai nők jogairól szóló, 2003. július 11-én elfogadott jegyzőkönyvre és különösen annak 9. cikkére,

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről szóló, 2016. szeptember 24-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés által elfogadott, az uniós és az AKCS-országokban a demokrácia jövőjével kapcsolatosan felmerülő kihívásokról és az alkotmányos rend tiszteletben tartásáról szóló 2011. május 18-i, a jogállamiság elvének tiszteletben tartásáról és a pártatlan és független igazságszolgáltatás szerepéről szóló 2013. november 27-i, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságban a választások előtt kialakult és a biztonságot érintő helyzetről szóló 2016. június 13-i állásfoglalására,

–  tekintettel Federica Mogherini főképviselőnek/alelnöknek a Kongói Demokratikus Köztársaságban az elnökválasztást követően kialakult politikai helyzetről szóló, 2016. április 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel Gabon alkotmányára,

–  tekintettel Kongó alkotmányára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2012. március 23-i, az emberi jogokról, a demokráciáról és a jogállamiságról szóló 19/36. számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 2012. december 14-i, a jogállamiság iránti nemzeti és nemzetközi szintű elkötelezettségről szóló 67/97. számú határozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió nyilatkozatára az afrikai demokratikus választások lebonyolításának alapelveiről (2002),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Gabonban 2016. augusztus 27-én elnökválasztást tartottak; mivel 2016. augusztus 31-én Ali Bongo leköszönő elnököt az elnökválasztás győztesének kiáltották ki a belügyminisztérium azon közleményét követően, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) által rendelkezésre bocsátott eredmények alapján készült előzetes eredményeket ismertette, mely szerint Ali Bongo 5 600 szavazattal többet szerzett, mint fő riválisa, Jean Ping; mivel Jean Ping és támogatói azonnal vitatták és elítélték ezt az eredményt; mivel a gaboni alkotmánybírósághoz az állítólagos választási szabálytalanságokkal kapcsolatos és a szavazatok újraszámlálására felszólító fellebbezést nyújtottak be;

B.  mivel a nemzetközi megfigyelők, és különösen az uniós választási megfigyelő misszió (EU EOM) anomáliákat fedeztek fel az eredmények összesítésében, különösen Haut-Ogooué tartományban, Ali Bongo birodalmában; mivel az ellenzék is felszólított a szavazatok újraszámlálására az említett tartományban – ahol 99%-os részvételi arány mellett Ali Bongo elnök nyerte a szavazatok 95%-át –, azt állítva, hogy az e tartomány hivatalos részvételi aránya által képviselt szavazatok már önmagukban elegendőek lettek volna a választási győzelemhez; mivel Gabon választási bizottságának tagjai szintén megkérdőjelezték a szavazatszámlálást Haut-Ogooué tartományban;

C.  mivel az uniós választási megfigyelő misszió, amely erősen bírálta a választási folyamatot, sorozatos megfélemlítések célpontja volt Gabonban, különösen egy nagyon intenzív rágalmazó sajtókampány formájában, és jelentős veszélynek és nyomásnak volt kitéve a gaboni hatóságok részéről, amely fellebbezést nyújtott be és a misszió munkájára irányuló nyomozást indított a misszió által kiadott jelentés hiteltelenítése céljából;

D.  mivel 2016. szeptember 24-én az alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás végleges és hivatalos eredményét, megerősítve Ali Bongo győzelmét; mivel azonban a fellebbezés megvizsgálása nem oszlatta el a kétségeket az elnökválasztás eredményét illetően;

E.  mivel Joseph Kabila 2001 óta a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) elnöke; mivel Kabila elnök hivatali ideje 2016. december 20-án lejárt, és mivel a KDK elnökének megbízatását az alkotmány két ciklusra korlátozza, és a következő elnök- és parlamenti választásokat eredetileg 2016 végére tervezték;

F.  mivel 2015-ben a civil társadalom erőteljes tiltakozása és mozgósítása megakadályozta a KDK alkotmányának azon módosítására irányuló első kísérletet, amelynek értelmében Kabila elnök harmadszor is indulhatott volna az elnöki mandátumért; mivel az említett kísérletek következtében az országban fokozódott a politikai feszültség, a nyugtalanság és az erőszak;

G.  mivel 2016. október 18-án Kabila elnök és az ellenzék egy része megállapodást írt alá arról, hogy az elnökválasztásokat 2018 áprilisára halasztják; mivel e megállapodás szerint Kabila elnök, aki következésképpen 2016 után is hatalmon maradhat, az ellenzéki Samy Badibanga személyében új ideiglenes miniszterelnököt bízott meg az új kormány megalakításával;

H.  mivel hónapokig tartó tárgyalások után a 2016. október 18-i megállapodás részes felei globális és inkluzív politikai megállapodásra jutottak 2016. december 31-én;

I.  mivel annak ellenére, hogy a két ország helyzete meglehetősen különbözik, a politikai instabilitás és erőszak szempontjából párhuzamot lehet vonni közöttük;

J.  mivel a hivatali idő meghosszabbítása lehetővé teszi a hatalom nagyobb összpontosulását, egyszemélyi hatalom kialakulását, valamint a kiváltságok és a korrupció feletti befolyást, és nem járul hozzá a politikai osztály megújulásához;

K.  mivel a demokráciák egyik jellemzője az állam, az intézmények és a jogállamiság alapját képező alkotmány tiszteletben tartása, valamint a szabad és tisztességes választások, amelyek révén megtörténik a hatalom békés átruházása azokra a személyekre, akik a szavazás, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága és a sajtószabadság gyakorlása révén legitimitást nyertek;

L.  mivel emberi jogi csoportok újra és újra beszámolnak arról, hogy a választásokat megelőző időszakban romlik az országokban az emberi jogi helyzet, gyengül a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a tüntetés szabadsága többek között azáltal, hogy túlzott erőt alkalmaznak a békés tüntetők, újságírók, politikai vezetők és mások ellen;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki a két országban az elmúlt hónapokban lezajlott tüntetések során kioltott emberéletek miatt, és legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, illetve a KDK és Gabon népének;

2.  mélyen aggasztja a választások előtt és a választásokat követően kialakult és egyre bizonytalanabb helyzet mindkét országban; emlékezteti a hatóságokat és mindenekelőtt a két ország elnökét, hogy rájuk hárul a felelősség az országaik területén élő állampolgárok védelme, különösen a visszaélésekkel és bűncselekményekkel szembeni védelme tekintetében, valamint az ő felelősségük, hogy a jogállamiságot szigorúan tiszteletben tartva végezzék a kormányzás feladatát;

3.  határozottan elítéli az elkövetett erőszak valamennyi formáját, az emberi jogok megsértését, az önkényes letartóztatásokat és a jogellenes fogva tartásokat, különösen az igazságszolgáltatási rendszer felhasználását, az emberijog-védők, a politikai ellenzék és az újságírók elleni erőszakot és megfélemlítésüket, valamint a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását az elnökválasztások előtt és után; felhívja a hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a médiát érő összes korlátozást; követeli a politikai foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

4.  kéri, hogy folytassanak független és objektív vizsgálatot a választásokhoz kapcsolódó erőszakra, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok állítólagos súlyos megsértésére vonatkozóan, és hangsúlyozza, hogy szükség van annak biztosítására, hogy a felelősöket bíróság elé állítsák; felszólítja továbbá az EU-t és az AKCS-országokat, hogy az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve a továbbiakban is szorosan kövessék nyomon mindkét ország általános helyzetét;

5.  megjegyzi, hogy a biztonsági helyzet enyhült, és felszólítja az összes felet, hogy tartózkodjanak minden olyan további cselekedettől, amely veszélyeztetheti az országok békéjét és stabilitását; felhívja a választásokat megelőző és követő vitákban jelenleg részt vevő összes politikai szereplőt, hogy cselekedjenek felelősségteljesen, tanúsítsanak önmérsékletet, és a meglévő alkotmányos és jogi csatornákon keresztül oldják meg az esetleges vitákat;

6.  felhívja a hatóságokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést, hogy minden körülmények között garantálják a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogi alapelvek, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tiszteletét;

7.  megjegyzi, hogy egyes ellenzéki szimpatizánsok kedvező választ adtak Ali Bongo megválasztott elnök 2016. november 14-én kiadott, párbeszédre való felhívására, amelynek célja, hogy már most előkészítsék a soron következő választásokat, különösen a 2017-ben esedékes parlamenti választásokat; rámutat ugyanakkor arra, hogy a vezető ellenzéki személyiség, Jean Ping nem hajlandó részt venni ebben, és szeretne saját nemzeti párbeszédet indítani; ezért fenntartásainak ad hangot e folyamatok relevanciáját illetően, és hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van egy nyílt és átlátható egyeztetési eljárásra, hogy véget érjen a választásokat követő válság;

8.  felhívja az EU tagállamait és az AKCS-országokat, hogy a gaboni kormánnyal folytassanak átfogó és kiegyensúlyozott politikai párbeszédet azzal a céllal, hogy teljesítsék a demokrácia megerősítésére, a jó kormányzásra, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeiket, amelyek egyben a Cotonoui Megállapodásban és az Afrikai Unió alapokmányában foglalt értékek;

9.  emlékeztet a KDK által a Cotonoui Megállapodás keretében tett azon kötelezettségvállalásra, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogi alapelveket, köztük a véleménynyilvánítás és a média szabadságát, a jó kormányzást és a politikai tisztségek átláthatóságát; megjegyzi, hogy a KDK hatóságaival a Cotonoui Megállapodás 8. cikke szerint a választási folyamat végleges tisztázása érdekében folytatott párbeszéd törést szenved;

10.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kormányzati és a független nemzeti választási bizottság (CENI) kudarcot vallott, és nem tudták megtartani az elnökválasztásokat az alkotmányos határidőn belül; továbbra is mélységesen aggasztja a CENI szerepének hatékonysága, mivel ez jelentős mértékben befolyásolja a választási folyamat legitimitását; emlékeztet arra, hogy a választási bizottságnak pártatlan és inkluzív intézménynek kell lennie, amely elegendő erőforrással rendelkezik egy átfogó és átlátható eljárás lebonyolításához;

11.  üdvözli a Kongói Nemzeti Püspöki Konferencia (CENCO) által annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy szélesebb körű konszenzust érjenek el a politikai átmenetet illetően; elismeri, hogy szükség van az átmeneti időszakra, amikor az elnöki tisztséget csak egy olyan ideiglenes tanács felügyelete mellett lehet gyakorolni, amelyben döntő szerepet játszik az ellenzék;

12.  üdvözli a 2016. december 31-i globális és inkluzív politikai megállapodást; valamennyi felet emlékezteti e megállapodás iránti elkötelezettségükre, és ezért ösztönzi őket a megállapodás alkalmazására annak minden eleme tekintetében, valamint arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül dolgozzanak ki a következő választásokra vonatkozó konkrét ütemtervet; felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy adjanak meg minden lehetséges támogatást a békés, átlátható és tisztességes választások megszervezéséhez;

13.  határozottan elítéli a nép akaratával ellentétes, az alkotmány vagy az ország egyéb jogszabályainak megsértése révén a hivatali idő túllépésére tett bármely kísérletet; ösztönzi az AKCS-n belüli párbeszéd mint a jogállamiság és az országok alkotmányainak tiszteletben tartását biztosító eszköz megerősítését; felszólítja mind az Uniót, mind pedig az AKCS országait, hogy a Cotonoui Megállapodás 8. cikkében rögzített megerősített politikai párbeszéd révén kezeljék az esetlegesen kialakuló politikai válságot;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a KDK és Gabon kormányának és parlamentjének, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Kelet-afrikai Közösségnek és tagállamai kormányainak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Unió intézményeinek, valamint az ENSZ főtitkárának.