Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0123/2017

Předložené texty :

B8-0123/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH USNESENÍ
PDF 192kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o demokracii a právním státu v některých afrických zemích, zejména v Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1), 23. června 2016(2) a 1. prosince 2016(3),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. ledna 2017, v němž se vítá komplexní a inkluzivní mírová dohoda v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Rady EU ze dne 12. prosince 2016, kterým se přijímají sankce vůči sedmi osobám, které jsou odpovědné za násilí páchané v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie vyslané do Gabonu v roce 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimicy o Gabonu vydané dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení oficiálních výsledků prezidentské volby gabonským ústavním soudem,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK, která byla zveřejněna dne 27. července 2015,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v zemi, zejména na prohlášení ze dne 23. listopadu 2016 a 24. srpna 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení mluvčích místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimicy, které bylo zveřejněno dne 11. září 2016,

–  s ohledem na svou rozpravu na plenárním zasedání dne 13. září 2016 o situaci v Gabonu,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 25. června 2016 o situaci v oblasti lidských práv v DRK a ze dne 2. srpna 2016 a 24. srpna 2016 o volebním procesu v DRK po zahájení národního dialogu v této zemi,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na závěry Rady EU o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016 a dne 17. října 2016,

–  s ohledem na revidovanou dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mnoho afrických zemí nadále zápasí s korupcí, rostoucími sociálními a ekonomickými nerovnostmi a oslabováním státních institucí, a násilné činy jsou pak již jen dokladem problematických právních předpisů, které vznikají hlavně v důsledku politicky motivovaného dosazování osob do funkcí a dominantního postavení jedné strany, a vzhledem k tomu, že tato situace často vede k obětem na životech a závažnému porušování lidských práv a základních svobod;

B.  vzhledem k tomu, že volby mají zásadní význam a pokud by se konaly poklidným a transparentním způsobem, bez obtíží a včas, přispěly by značnou měrou k upevnění pokroku, kterého se podařilo v rozvíjející se demokracii dosáhnout;

C.  vzhledem k tomu, že se humanitární agentury domnívají, že politická nestabilita strhává tyto dvě země do chaosu a vede jejich obyvatelstvo, již tak oslabené různými minulými a současnými krizemi, do extrémní chudoby a nejistoty, v jejímž důsledku dochází k nebývalé situaci, kdy jsou na pomoc odkázány miliony lidí;

D.  vzhledem k tomu, že nepokoje v Gabonu, které vypukly v srpnu 2016 v reakci na volby, a protestní akce v DRK namířené proti vládě prezidenta Kabily, které se konaly poté, co dne 19. prosince 2016 skončilo prezidentovo funkční období, vedly k závažnému zhoršení situace v oblasti lidských práv a svobody sdělovacích prostředků, které se v obou zemích vyznačuje eskalací násilí mezi civilním obyvatelstvem a cíleným zatýkáním, k němuž přistupují orgány obou těchto zemí;

E.  vzhledem k tomu, že orgány DRK v posledních dvou letech ukončily činnost nejméně deseti sdělovacích prostředků a rozhlasových stanic;

Demokratická republika Kongo

F.  vzhledem k tomu, že Joseph Kabila je prezidentem Demokratické republiky Kongo od roku 2011; vzhledem k tomu, že Kabilovo druhé, a podle ústavy poslední, funkční období skončilo dne 19. prosince 2016; vzhledem k tomu, že prezident Kabila odkládal volby, aby mohl zůstat u moci i po 19. prosinci, kdy měl skončit jeho mandát, a vzhledem k tomu, že tyto kroky vyvolaly v celé zemi bezprecedentní politické napětí, nepokoje a násilí a vyžádaly si mnoho obětí na životech; vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN bylo v DRK na konci prosince 2016 během různých demonstrací 40 osob zabito, 107 osob zraněno a nejméně 460 osob zatčeno;

G.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016, po týdnech sporů a neúspěšných startů, uzavřeli v Kinshase přední představitelé opozice KDR za zprostředkování Konžské konference katolických biskupů a pod záštitou Africké unie komplexní a inkluzivní politickou dohodu se stranou prezidenta Josepha Kabily, která navazuje na politickou dohodu uzavřenou dne 18. října 2016, podle níž musí prezident z funkce odstoupit po volbách, jež se musí konat do konce roku 2017;

H.  vzhledem k tomu, že dne 18. ledna 2017 konžská vládnoucí koalice spustila provoz „volebního centra“, jehož úkolem je poskytovat logistickou podporu a zlepšovat informovanost lidí o volbách, které by se měly konat do konce roku 2017;

Gabon

I.  vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2016 byl Ali Bongo, odstupující prezident Gabonu, prohlášen za vítěze prezidentských voleb poté, co byl ministerstvem vnitra vyhlášen předběžný výsledek založený na výsledcích, které poskytla národní volební komise (CENAP);

J.  vzhledem k tomu, že Jean Ping a jeho stoupenci tento výsledek okamžitě napadli a odmítli jej uznat; vzhledem k tomu, že bylo k ústavnímu soudu podáno odvolání, které vyzývalo k přepočítání hlasů z důvodu údajných volebních nesrovnalostí;

K.  vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, zejména volební pozorovatelská mise EU, odhalili nesrovnalosti ve zpracování výsledků, zejména v provincii Haut-Ogooué; vzhledem k tomu, že opozice rovněž žádala, aby byly přepočítány hlasy v provincii, kde prezident Bongo získal údajně 95 % hlasů při 99% volební účasti; vzhledem k tomu, že členové volební komise v Gabonu rovněž zpochybnili výsledky hlasování v provincii Haut-Ogooué;

L.  vzhledem k tomu, že mezi dalšími udávanými nesrovnalostmi bylo odmítnutí přepočítat hlasy a porovnat oficiální zprávy obou táborů; vzhledem k tomu, že Africká unie i Hospodářské společenství států střední Afriky žádaly o zveřejnění výsledků dosažených v jednotlivých volebních místnostech; vzhledem k tomu, že gabonské orgány tuto žádost odmítly, a naopak došlo k tomu, že hlasovací lístky byly spáleny, takže je velmi obtížné oficiální volební výsledky zkontrolovat;

M.  vzhledem k tomu, že dne 24. září 2016 ústavní soud oznámil konečné oficiální výsledky prezidentských voleb, které potvrdily vítězství Aliho Bonga; vzhledem k tomu, že přezkumem odvolání však nebyly rozptýleny veškeré pochybnosti o výsledku prezidentských voleb;

N.  vzhledem k tomu, že ode dne následujícího po volbách byl na měsíc zablokován přístup k internetu; vzhledem k tomu, že po vyhlášení předběžných výsledků voleb vypukly dne 31. srpna 2016 v celé zemi pouliční demonstrace; vzhledem k tomu, že 31. srpna v noci vtrhli příslušníci bezpečnostních jednotek do ústředí volebního štábu Jeana Pinga, a vzhledem k tomu, že tento vpád byl završen násilím, v jehož důsledku přišla řada osob o život a stovky osob byly pozatýkány;

O.  vzhledem k tomu, že v důsledku odmítnutí přepočítat hlasy a porovnat oficiální zprávy obou táborů nebyly vážné pochybnosti o výsledcích prezidentských voleb dosud rozptýleny;

P.  vzhledem k tomu, že řada zjištění před volbami v roce 2016 a po nich spojuje Bongův režim s porušováním lidských práv, konkrétně s případy svévolného zatýkání, mučení, špatného zacházení, vražd či únosů osob a novinářů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s jeho vládou a jeho znovuzvolením, přičemž posledním z případů je zatčení novinářů týdeníku Echos du Nord dne 3. listopadu 2016;

Q.  vzhledem k tomu, že v reakci na žádost gabonských orgánů, které se odvolávají na důkazy o tom, že ze strany stoupenců opozice dochází k „podněcování ke spáchání genocidy a zločinů proti lidskosti“, oznámil žalobce Mezinárodního trestního soudu zahájení předběžného vyšetřování povolební situace v Gabonu;

R.  vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise Evropské unie, která je k průběhu voleb velice kritická, se stala terčem opakovaného zastrašování a rozsáhlé kampaně na sociálních sítích, jejímž účelem bylo zpochybnit důvěryhodnost mise; vzhledem k tomu, že tuto kampaň svými výroky podporovali zástupci gabonských orgánů, což se odrazilo v článcích, zejména pak v Journal du Dimanche, které naznačovaly, že členy mise sleduje gabonská tajná služba, a také ve vyšetřování zahájeném s cílem misi a její závěry znevěrohodnit;

1.  vyjadřuje politování nad ztrátami na životech během demonstrací, k nimž došlo v posledních několika měsících jak v DRK, tak i v Gabonu, a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí;

2.  důrazně odsuzuje soustavné hrozby, útoky, používání nátlaku a přísných omezení a zastrašování, se kterými se jak v Gabonu, tak v DRK potýkají účastníci pokojných demonstrací, členové opozice, obránci lidských práv a novináři; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů;

3.  připomíná závazek, který Gabon a DRK přijaly v rámci dohody z Cotonou, že budou respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost při výkonu politických funkcí;

4.  vyzývá delegaci EU, aby i nadále pečlivě sledovala vývoj v Gabonu i DRK, využila všech vhodných nástrojů na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí a aby prohloubila politický dialog s orgány, jak je zakotveno v článku 8 dohody z Cotonou;

5.  vyzývá vlády Gabonu a DRK, aby provedly důkladnou a rychlou reformu svých volebních postupů a neprodleně zavedly úpravy nutné ke zlepšení procesů a k získání důvěry svých občanů;

Demokratická republika Kongo

6.  oceňuje neúnavnou snahu zprostředkovatelů z Konžské národní biskupské konference (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO), kteří usilují o dosažení dohody o kompromisním řešení, kterým by bylo přechodné období vedoucí k uspořádání dlouho očekávaných prezidentských voleb ještě před koncem roku 2017, aniž by se musela měnit ústava; vyzývá státní orgány a opozici, aby se zdržely jakéhokoli jednání či prohlášení, které by mohlo být živnou půdou pro další nepokoje;

7.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se vládě a nezávislé národní volební komisi (CENI) nepodařilo uspořádat prezidentské volby v DRK ve lhůtě stanovené ústavou; připomíná svou výzvu k úspěšnému a včasnému konání voleb zcela v souladu s konžskou ústavou a Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných a trvá na tom, že je konžská vláda povinna zajistit v co nejbližší době prostředí, které umožní transparentní, věrohodné a inkluzivní volby;

8.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícím se stavem lidských práv, rostoucím omezováním politického prostoru v DRK a zejména nad zneužíváním soudního systému a násilím a zastrašováním, jimž čelí obránci lidských práv, politická opozice a novináři; vyzývá k okamžitému propuštění všech politických vězňů; vyzývá orgány, aby neprodleně zrušily všechna omezení, jimž čelí sdělovací prostředky;

9.  vítá zavedení cílených sankcí EU vůči těm, kteří nesou odpovědnost za násilné zásahy a narušování demokratického procesu v DRK, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv; vyzývá Radu, aby v případě dalšího násilí zvážila rozšíření těchto restriktivních opatření;

10.  připomíná, že vypracuje-li se k volbám v DRK důvěryhodný harmonogram a prokáže-li se k jejich konání jednoznačná politická vůle, je ochotný zajistit ve spolupráci s mezinárodními partnery, aby byl zaveden přehledný a komplexní plán financování voleb a aby se o něm dozvěděla široká veřejnost, což zamezí tomu, aby ústavou stanoveným volbám zabránil nedostatek peněžních zdrojů;

Gabon

11.  považuje oficiální výsledky prezidentských voleb za netransparentní a vysoce pochybné, následkem čehož lze pochybovat o legitimitě prezidenta Bonga;

12.  vyzývá proto, aby byl přepočítáním hlasů pověřen nejen ústavní soud, ale i Africká unie a OSN; vyzývá k zahájení povolební mise Africké unie, jež byla původně plánována na září 2016;

13.  vyzývá členské státy EU, aby s gabonskou vládou zahájily intenzívní politický dialog a přiměly ji k přijetí závazků týkajících se posílení demokracie, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod, tedy hodnot zakotvených v dohodě z Cotonou a Zakládací listina Africké unie;

14.  naléhavě vyzývá Evropskou radu, aby zahájila konzultace podle článku 96 dohody z Cotonou, jakmile se v rámci posíleného politického dialogu přestane dosahovat pokroku; naléhavě vyzývá EU, aby v případě, že se dosažení dohody v rámci konzultací ukáže jako nemožné, podnikla náležité kroky, jako jsou omezení cestování a zmrazení fondů, vůči institucím a jedincům odpovědným za zmanipulování výsledku voleb a za porušení lidských práv bezprostředně po volbách;

15.  vyjadřuje politování nad tím, že průběh odvolacího řízení, v jehož závěru byl vítězem voleb vyhlášen Ali Bongo, byl neprůhledný, což obavy ohledně konečného výsledku rozptýlit nepomohlo, a že ústavní soud řádně nezohlednil nesrovnalosti, na něž bylo poukázáno v některých provinciích;

16.  je nadále hluboce znepokojen faktickou úlohou volební komise CENI, na níž do značné míry závisí legitimita volebního procesu; připomíná, že by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

17.  co nejdůrazněji odsuzuje zastrašování a hrozby, jimž členové volební pozorovatelské mise EU čelili, a útoky ohrožující neutralitu a transparentnost této mise, a naléhavě vyzývá gabonské orgány, aby plně respektovaly a prováděly doporučení obsažená v závěrečné zprávě volební pozorovatelské mise EU;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že v rozporu s memorandem o porozumění podepsaným mezi Evropskou unií a gabonskou vládou byl volební pozorovatelské misi EU poskytnut pouze omezený přístup k centralizovanému sčítání hlasů v místních volebních komisích a v sídle gabonské národní volební komise (CENAP) v Libreville a posléze i k odvolacímu řízení u ústavního soudu;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu DRK a Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0479.

Právní upozornění - Ochrana soukromí