Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0123/2017

Indgivne tekster :

B8-0123/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 182kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om demokrati og retsstatsforhold i en række afrikanske lande, i særdeleshed Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 10. marts 2016(1), 23. juni 2016(2) og 1. december 2016(3),

–  der henviser til erklæringen af 4. januar 2017 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd, som hilser den omfattende og inkluderende fredsaftale i Den Demokratiske Republik Congo velkommen,

–  der henviser til erklæringen af 12. december 2016 fra Rådet om indførelse af sanktioner mod syv enkeltpersoner, som er ansvarlige for vold i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til Gabon i 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring af 24. september 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, efter Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstols bekendtgørelse af det officielle resultat af præsidentvalget,

–  der henviser til årsrapporten fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, som blev offentliggjort den 27. juli 2015, om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig erklæringen af 23. november 2016 og af 24. august 2016,

–  der henviser til den fælles erklæring, der blev fremsat den 11. september 2016 af talspersonerne for NF/HR Federica Mogherini og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica,

–  der henviser til sin forhandling på plenarmødet den 13. september 2016 om situationen i Gabon,

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af 25. juni 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo og af 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i DRC efter iværksættelsen af den nationale dialog i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til beslutning af 15. juni 2016 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Gabons forfatning,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og af 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til den reviderede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at mange afrikanske lande fortsat kæmper med korruption, stigende social og økonomisk ulighed og svækkelse af de statslige institutioner, voldshandlinger bærer vidnesbyrd om problematisk lovgivning, som fortrinsvis skyldes partiske udnævnelser og étpartidominans, og til, at dette ofte resulterer i dødsfald og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder;

B.  der henviser til, at valg er af afgørende betydning, og til, at en fredelig, åben, gnidningsløs og rettidig afvikling af disse i høj grad vil bidrage til at konsolidere de fremskridt, der er gjort i et demokrati i fremgang;

C.  der henviser til, at humanitære organisationer vurderer, at politisk ustabilitet kaster disse to lande ud i kaos og forårsager, at deres befolkninger, der i forvejen er svækket af de forskellige tidligere og nuværende kriser, synker ned i ekstrem fattigdom og usikkerhed, således at millioner af mennesker i højere grad end nogensinde før har behov for bistand;

D.  der henviser til, at de protester, som brød ud under krisen efter valget i Gabon i august 2016 og imod præsident Kabila, da hans embedsperiode udløb den 19. december 2016, i Den Demokratiske Republik Congo, har ført til en alvorlig forringelse af menneskerettighedssituationen og mediefriheden, som er karakteriseret ved en stigning i volden blandt civilbefolkningen og myndighedernes målrettede anholdelser i begge lande;

E.  der henviser til, at mindst ti medieforetagender og radiostationer er blevet lukket af myndighederne i de seneste to år Den Demokratiske Republik Congo;

Den Demokratiske Republik Congo

F.  der henviser til, at Joseph Kabila siden 2011 har været præsident for Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at Kabilas anden, og i henhold til forfatningen sidste, embedsperiode skulle udløbe den 19. december 2016; der henviser til, at præsident Kabila har forsinket valget og forblev ved magten efter udløbet af hans embedsperiode den 19. december, og til, at dette har medført hidtil usete politiske spændinger, uroligheder, vold og mange dødsfald rundt om i landet; der henviser til, at der ifølge en FN-rapport var 40 dræbte, 107 kvæstede og mindst 460 anholdelser i Den Demokratiske Republik Congo under de forskellige demonstrationer i slutningen af december 2016;

G.  der henviser til, at Congos oppositionsledere den 31. december 2016 efter ugers tovtrækkerier og mislykkede begyndelser ved hjælp af mægling foretaget af Congos Episkopale Konference og i Den Afrikanske Unions regi undertegnede en omfattende og inkluderende politisk aftale med præsident Joseph Kabilas parti i Kinshasa, som følger den politiske aftale, der blev indgået den 18. oktober 2016, ifølge hvilken præsidenten skal fratræde efter valget, som skal finde sted inden udgangen af 2017;

H.  der henviser til, at Congos regeringskoalition den 18. januar 2017 introducerede et "valgcenter", som har til formål at yde logistisk støtte og motivere befolkningen forud for valget, som er planlagt til at skulle finde sted inden udgangen af 2017;

Gabon

I.  der henviser til, at Ali Bongo, Gabons afgående præsident, den 31. august 2016 blev udråbt som vinder af præsidentvalget efter indenrigsministeriets bekendtgørelse af det foreløbige resultat på grundlag af de resultater, der var oplyst fra Den Nationale Valgkommission (CENAP);

J.  der henviser til, at Jean Ping og hans tilhængere omgående rejste tvivl om og fordømte dette resultat; der henviser til, at en klage med påberåbelse af uregelmæssigheder i forbindelse med valget og med krav om fornyet optælling blev indgivet til den gabonesiske forfatningsdomstol;

K.  der henviser til, at internationale observatører, og navnlig EU's valgobservationsmission, konstaterede uregelmæssigheder i resultatindsamlingen, især i Haut-Ogooué; der henviser til, at oppositionen også krævede fornyet optælling i denne provins, hvor præsident Bongo angiveligt fik 95 % af stemmerne, med en valgdeltagelse på 99 %; der henviser til, at medlemmerne af Gabons valgkommission også rejste tvivl om optællingen i Haut-Ogooué;

L.  der henviser til, at andre uregelmæssigheder, som blev fordømt, omfatter afvisningen af at tælle stemmerne igen og sammenligne de officielle rapporter, som de to lejre har udarbejdet; der henviser til, at Den Afrikanske Union og Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab har opfordret til, at resultaterne for hvert enkelt valgsted offentliggøres; der henviser til, at Gabons myndigheder ikke accepterede denne opfordring – stemmesedlerne blev tværtimod brændt, hvilket gør det meget vanskeligt at efterprøve de officielle valgresultater;

M.  der henviser til, at forfatningsdomstolen den 24. september 2016 bekendtgjorde det endelige officielle resultat af præsidentvalget, som bekræftede Ali Bongos sejr; der henviser til, at behandlingen af klagesagen ikke har udryddet al den skepsis, som omgiver resultatet af præsidentvalget;

N.  der henviser til, at internetadgangen var blokeret i en måned fra dagen efter valget; der henviser til, at der den 31. august 2016 brød demonstrationer ud i gaderne i hele landet efter bekendtgørelsen af det foreløbige resultat; der henviser til, at medlemmer af sikkerhedsstyrkerne om natten den 31. august 2016 stormede Jean Pings kampagnehovedkvarter, og til, at dette kulminerede i alvorlige voldsepisoder, som efterlod mange døde og førte til hundredvis af anholdelser;

O.  der henviser til, at afvisningen af at tælle stemmerne igen og sammenligne de officielle rapporter, som de to lejre har udarbejdet, har ført til, at den alvorlige skepsis omkring valgresultatet endnu ikke er blevet ryddet af vejen;

P.  der henviser til, at adskillige undersøgelsesresultater både før og efter valget i 2016 har knyttet forbindelser mellem Bongos regime og menneskerettighedskrænkelser som vilkårlige anholdelser, tortur eller mishandling og drab på eller bortførelse af personer og journalister, der har givet udtryk for modstand mod hans regime eller genvalg, senest anholdelsen af journalister fra Echos du Nord den 3. november 2016;

Q.  der henviser til, at anklageren fra Den Internationale Straffedomstol som reaktion på en anmodning fra Gabons myndigheder med henvisning til "beviser på tilskyndelse til at begå folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden" blandt oppositionstilhængere har meddelt, at der vil blive iværksat en foreløbig undersøgelse af situationen i Gabon efter valget;

R.  der henviser til, at EU's valgobservationsmission, som har været særdeles kritisk over for valgprocessen, har været genstand for gentagne intimiderende handlinger og en omfattende kampagne på de sociale medier med henblik på at rejse tvivl om missionens troværdighed; der henviser til, at kampagnen har fået øget styrke gennem udsagn fra repræsentanter for Gabons myndigheder, som afspejlet i offentliggørelsen, navnlig i Journal du Dimanche, af artikler, der antyder, at Gabons efterretningstjeneste har holdt øje med medlemmer af EU-valgobservationsmissionen, og af, at der er indledt en undersøgelse i et forsøg på at miskreditere missionen og dens konklusioner;

1.  beklager dybt tabet af menneskeliv under demonstrationerne i de seneste måneder i både Den Demokratiske Republik Congo og Gabon og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes pårørende;

2.  fordømmer på det kraftigste de konstante trusler, angreb, magtanvendelsen og de strenge restriktioner og intimideringer, som fredelige demonstranter, oppositionen, menneskerettighedsforkæmpere og journalister udsættes for i både Gabon og Den Demokratiske Republik Congo; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger;

3.  minder om, at både Gabon og Den Demokratiske Republik Congo i henhold til Cotonouaftalen har forpligtet sig til at respektere demokratiet, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, mediefrihed, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster;

4.  opfordrer EU-delegationen til fortsat nøje at overvåge udviklingen i både Gabon og Den Demokratiske Republik Congo, til at benytte alle passende redskaber og instrumenter til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser og til at føre en øget politisk dialog med myndighederne som fastsat i artikel 8 i Cotonouaftalen;

5.  opfordrer regeringerne i Gabon og Den Demokratiske Republik Congo til at foretage en grundig og hurtig gennemgang af valgprocedurerne og hurtigt gennemføre de reformer, der er nødvendige for at forbedre processerne og indgyde deres borgere tillid til regeringerne;

Den Demokratiske Republik Congo

6.  roser den utrættelige indsats, som mæglere fra Congos Nationale Episkopale Konference (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) har gjort for at skabe enighed om at nå frem til en kompromisløsning i form af en overgangsperiode, som kan føre frem til afholdelsen af det længe ventede præsidentvalg inden udgangen af 2017, uden at det bliver nødvendigt at ændre forfatningen; opfordrer både myndighederne og oppositionen til at afstå fra handlinger eller erklæringer, der kan føre til, at urolighederne breder sig yderligere;

7.  beklager dybt, at regeringen og den Uafhængige Nationale Valgkommission (CENI) har undladt at afholde præsidentvalget inden for den forfatningsmæssige frist i Den Demokratiske Republik Congo; gentager sin opfordring til vellykket og rettidig afholdelse af valg i fuld overensstemmelse med den congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse og fastholder, at det er den congolesiske regerings ansvar at sikre en atmosfære, der fremmer et åbent, troværdigt og inkluderende valg så hurtigt som muligt;

8.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation og den tiltagende begrænsning af det politiske råderum i Den Demokratiske Republik Congo, og navnlig over instrumentaliseringen af retsvæsenet og den vold og intimidering, som menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere og journalister udsættes for; kræver øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger; anmoder myndighederne om straks at ophæve alle restriktioner på medierne;

9.  glæder sig over vedtagelsen af EU's målrettede sanktioner, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, mod de ansvarlige for de voldelige overgreb og for at undergrave den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo; opfordrer Rådet til at overveje at udvide disse restriktive foranstaltninger i tilfælde af yderligere voldshandlinger;

10.  gentager, at Parlamentet er parat til at samarbejde med internationale partnere for at sikre, at der tilvejebringes en klar og omfattende plan for finansieringen af det congolesiske valg, samt at denne plan formidles bredt ud, under forudsætning af at der er en troværdig tidsplan og klar politisk vilje til at gå videre med valget, således at manglende ressourcer ikke er en hindring for valg, som er obligatoriske i henhold til forfatningen;

Gabon

11.  mener, at det officielle resultat af præsidentvalget er uigennemskueligt og yderst tvivlsomt, hvilket har bevirket, at der kan sættes spørgsmålstegn ved præsident Bongos legitimitet;

12.  opfordrer derfor til, at man lader ikke blot forfatningsdomstolen, men også Den Afrikanske Union og FN tage stilling til en omtælling; opfordrer til iværksættelse af Den Afrikanske Unions mission, der skulle finde sted efter valget og i første omgang var planlagt til september 2016;

13.  opfordrer EU's medlemsstater til at gå i mere intensiv dialog med den gabonesiske regering med henblik på at opnå tilsagn om styrkelse af demokratiet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder - værdier, der er knæsat i Cotonouaftalen og akten om oprettelse af Den Afrikanske Union;

14.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at iværksætte en høringsproces i henhold til artikel 96 i Cotonouaftalen, så snart der ikke sker fremskridt med den intensiverede politiske dialog; opfordrer indtrængende EU til, hvis det viser sig at være umuligt at nå frem til en aftale inden for høringsprocessen, at træffe passende foranstaltninger, som f.eks. rejseforbud og indefrysning af økonomiske midler, over for de institutioner og enkeltpersoner, som er ansvarlige for manipuleringen af valgresultatet og menneskerettighedskrænkelserne i kølvandet på valget;

15.  beklager dybt, at den klageprocedure, der førte til, at Ali Bongo blev udråbt til vinder af valget, foregik på en uigennemsigtig måde, at dette har gjort det umuligt at fjerne al skepsissen vedrørende valgresultatet, og at forfatningsdomstolen ikke i behørigt omfang tog de konstaterede uregelmæssigheder i nogle provinser med i betragtning;

16.  er fortsat stærkt betænkelig ved, hvilken rolle den Uafhængige Nationale Valgkommissionen (CENI) reelt indtager, idet valgprocessens legitimitet i vid udstrækning afhænger af denne; minder om, at CENI bør være en uvildig og inkluderende institution med tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en udførlig og åben proces;

17.  fordømmer på det kraftigste den intimidering og de trusler, som medlemmerne af EU's valgobservationsmission har været udsat for, og angrebene på missionens neutralitet og gennemsigtighed, og opfordrer indtrængende de gabonesiske myndigheder til fuldt ud at respektere og gennemføre henstillingerne i EU-valgobservationsmissionens endelige rapport;

18.  beklager dybt, at EU's valgobservationsmission i modstrid med det aftalememorandum, der var undertegnet mellem Den Europæiske Union og Gabons regering, kun fik begrænset adgang til den centraliserede stemmeoptælling i de lokale valgkommissioner og i CENAP's hovedkvarter i Libreville og efterfølgende til den forfatningsmæssige klageprocedure;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i hhv. Den Demokratiske Republik Congo og Gabon, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0479.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik