Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0123/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0123/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0120/2017

Eljárás : 2017/2510(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0123/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0123/2017
Elfogadott szövegek :

B8-0123/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

(2017/2510(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel számos afrikai ország demokráciájáról és jogállamiságáról, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen a 2016. március 10-i[1], a 2016. június 23-i[2] és a 2016. december 1-jei[3] állásfoglalására,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2017. január 4-i nyilatkozatára, amelyben üdvözli a Kongói Demokratikus Köztársaság átfogó és inkluzív békemegállapodását,

–  tekintettel az EU Tanácsának 2016. december 12-i nyilatkozatára, amely szankciókat fogad el a Kongói Demokratikus Köztársaságban hét, erőszakért felelős személy ellen,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi gaboni választási megfigyelő missziójának végleges jelentésére,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő), Federica Mogherini és a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős európai biztos, Neven Mimica közös, 2016. szeptember 24-i nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2015. július 27-i éves jelentésére az emberi jogok kongói demokratikus köztársasági helyzetéről és az ENSZ Közös Emberi Jogi Hivatalának a KDK-ban folytatott tevékenységéről,

–  tekintettel az EU-képviselet által a kongói demokratikus köztársaságbeli emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra, különösen a 2016. november 23-i és 2016. augusztus 24-i nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini és a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős európai biztos, Neven Mimica szóvivőinek közös, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a gaboni helyzetről szóló, 2016. szeptember 13-i plenáris ülésen folytatott vitájára,

–  tekintettel az Uniónak a KDK-ban kialakult emberi jogi helyzetről kiadott 2016. június 25-i helyi közleményére, valamint a nemzeti párbeszéd megkezdését követően a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló választási folyamatról kiadott 2016. augusztus 2-i és 2016. augusztus 24-i helyi közleményére,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel Gabon alkotmányára,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. május 23-i és 2016. október 17- i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel számos afrikai ország továbbra is birkózik a korrupcióval, a növekvő szociális és gazdasági egyenlőtlenségekkel és az állami intézmények gyengülésével, a problematikus jogszabályokból adódó erőszakos cselekményekkel, amelyek főleg a párt híveinek kinevezéseire és az egypárti dominanciára vezethetők vissza, és mivel mindez gyakran haláleseteket és az alapvető jogok és szabadságok súlyos megsértését eredményezi;

B.  mivel a választások rendkívül fontosak, és békés, átlátható, zökkenőmentes és határidőn belüli lebonyolításuk nagymértékben hozzájárulhat a fejlődő demokrácia eredményeinek megszilárdításához;

C.  mivel a humanitárius szervezetek becslése szerint a politikai instabilitás káoszba sodorja ezt a két országot, a különféle korábbi és jelenlegi válságok miatt eleve meggyengült lakosságukat pedig szélsőséges szegénységbe és bizonytalanságba taszítja, ami azt jelenti, hogy minden eddiginél többen, több millióan szorulnak segítségre;

D.  mivel a tiltakozások, amelyek 2016 augusztusában, a választások utáni válság során törtek ki Gabonban, valamint a KDK-ban, Kabila elnök kormánya ellen, amikor annak 2016. december 19-én lejárt a hivatali ideje, az emberi jogi helyzet és a média szabadsága súlyos romlásához vezettek, amelyet a civil lakosság körében az erőszak növekedése és a hatóságok részéről a célirányos letartóztatások jellemeztek mindkét országban;

E.  mivel az elmúlt két évben a KDK-ban legalább tíz médiaorgánumot és rádióállomást zártak be a hatóságok;

Kongói Demokratikus Köztársaság

F.  mivel Joseph Kabila 2001 óta a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke; mivel Kabila elnök második, és az alkotmány szerint egyben utolsó hivatali ideje 2016. december 19-én lejárt; mivel Kabila elnök elodázta a választásokat és hatalmon maradt hivatali idejének december 19-i lejártán túl is, és mivel ez országszerte példa nélküli politikai feszültséget, nyugtalanságot, erőszakot és sok halálesetet okozott; mivel az ENSZ egyik jelentése szerint 40 embert öltek meg, 107 megsebesült és legalább 460-at letartóztattak a KDK-ban a 2016. december végi különféle demonstrációkon;

G.  mivel 2016. december 31-én, több hétig tartó veszekedés és számos sikertelen kezdeményezés után a kongói ellenzék vezetői a Kongói Katolikus Püspöki Konferencia közvetítésével és az Afrikai Unió égisze alatt átfogó és inkluzív politikai megállapodást írtak alá Joseph Kabila elnök pártjával Kinshasában, amely a 2016. október 18-i politikai megállapodást követi, amely szerint az elnöknek távoznia kell a választások után, amelyeket 2017 során meg kell tartani;

H.  mivel 2017. január 18-án Kongó kormányzó koalíciója választási központot hozott létre, melynek célja a logisztikai támogatás biztosítása és az emberek figyelmének felhívása a választások előtt, amelyeket még 2017 vége előtt megtartanak;

Gabon

I.  mivel 2016. augusztus 31-én Ali Bongo leköszönő elnököt az elnökválasztás győztesének kiáltották ki a belügyminisztérium azon közleményét követően, amelyben a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) által rendelkezésre bocsátott eredmények alapján készült előzetes eredményeket ismertette;

J.  mivel Jean Ping és támogatói azonnal vitatták és elítélték ezt az eredményt; mivel a gaboni alkotmánybírósághoz az állítólagos választási szabálytalanságokkal kapcsolatos és a szavazatok újraszámlálására felszólító fellebbezést nyújtottak be;

K.  mivel a nemzetközi megfigyelők, és különösen az uniós választási megfigyelő misszió (EU EOM) anomáliákat fedeztek fel az eredmények összesítésében, különösen Haut-Ogooué tartományban; mivel az ellenzék is felszólított a szavazatok újraszámlálására az említett tartományban, ahol állítólag 99%-os részvételi arány mellett Ali Bongo elnök nyerte a szavazatok 95%-át; mivel Gabon választási bizottságának tagjai szintén megkérdőjelezték a szavazatszámlálást Haut-Ogooué tartományban;

L.  mivel a feltárt anomáliák között szerepel az újraszámlálásnak és a két tábor által készített hivatalos jelentések összehasonlításának elutasítása; mivel az Afrikai Unió és a Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége is felszólított arra, hogy az eredményeket tegyék közzé szavazóhelyiségek szerinti bontásban; mivel e kérelmet a gaboni hatóságok nem hagyták jóvá; épp ellenkezőleg, a szavazólapokat elégették, ami rendkívül megnehezítette a hivatalos választási eredmények ellenőrzését;

M.  mivel 2016. szeptember 24-én az alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás végleges és hivatalos eredményét, megerősítve Ali Bongo győzelmét; mivel azonban a fellebbezés megvizsgálása nem oszlatta el a kétségeket az elnökválasztás eredményét illetően;

N.  mivel a választás napját követő naptól kezdve egy hónapig megszüntették az internethozzáférést; mivel 2016. augusztus 31-én, az előzetes eredmény kihirdetését követően az egész országban utcai demonstrációk robbantak ki; mivel 2016. augusztus 31-én éjszaka biztonsági erők megrohamozták Jean Ping kampányközpontját, és mivel ez súlyos erőszakba torkollott, amelynek során sokan meghaltak, és több száz embert letartóztattak;

O.  mivel az újraszámlálásnak és a két tábor által készített hivatalos jelentések összehasonlításának elutasítása miatt az elnökválasztás eredményét övező komoly kétségeket még nem oszlatták el;

P.  mivel a 2016. évi választások előtti és utáni megállapítások a Bongo-rendszert emberi jogok olyan megsértéséhez kötik, mint például önkényes letartóztatások, kínzás vagy bántalmazás, valamint azon személyek és újságírók megölése vagy elrablása, akik hangot adtak ellenvéleményüknek a rendszerrel vagy Bongo újraválasztásával kapcsolatban, melyek közül a legutóbbi eset az Echos du Nord újságíróinak 2016. november 3-i letartóztatása volt;

Q.  mivel a gaboni hatóságok kérelmére – mely szerint bizonyíték van arra, hogy az ellenzék támogatói „emberiesség elleni bűncselekményeket és népirtást követtek el” – válaszul a Nemzetközi Büntetőbíróság bejelentette, hogy előzetes vizsgálatot indít a választások utáni gaboni helyzetre vonatkozóan;

R.  mivel az uniós választási megfigyelő misszió, amely erősen bírálta a választási folyamatot, sorozatos megfélemlítések és a közösségi médiában zajló, a misszió hitelességét kétségbe vonó széles körű kampány célpontja volt; mivel a kampányt fellendítették a gaboni hatóságok képviselői által tett nyilatkozatok, ahogyan azt különösen a Journal de Dimanche-ban megjelent cikkek is tükrözik, melyek szerint a gaboni titkosszolgálat kémkedett az EOM tagjai után, valamint a misszió munkájára irányuló nyomozást indítottak a misszió és annak következtetései hiteltelenítése céljából;

1.  mélységes sajnálatát fejezi ki az elmúlt hónapokban a KDK-ban és Gabonban lezajlott tüntetések során kioltott emberéletek miatt, és legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak;

2.  határozottan elítéli a folyamatos fenyegetéseket, támadásokat, erőszak alkalmazását és a békés tüntetőket, az ellenzék tagjait, az emberijog-védőket és az újságírókat sújtó komoly korlátozásokat és megfélemlítéseket mind a KDK-ban, mind Gabonban; követeli a politikai foglyok azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

3.  emlékeztet, hogy a KDK és Gabon a Cotonoui Megállapodás keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogi alapelveket, köztük a véleménynyilvánítás és a média szabadságát, a jó kormányzást és a politikai tisztségek átláthatóságát;

4.  felhívja az uniós képviseletet, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon a fejleményeket Gabonban és a KDK-ban, és az összes megfelelő eszközt vegye igénybe az emberijog-védők és a demokráciapárti mozgalmak támogatása érdekében, és folytasson a Cotonoui Megállapodás 8. cikkének megfelelően megerősített politikai párbeszédet a hatóságokkal;

5.  felhívja Gabon és a KDK kormányát, hogy végezzék el a választási eljárások alapos és gyors felülvizsgálatát, valamint gyorsan hajtsák végre az eljárások javításához szükséges reformokat, és alakítsák ki a kormányzatba vetett bizalmat a lakosság körében;

Kongói Demokratikus Köztársaság

6.  elismeri a Kongói Nemzeti Püspöki Konferencia (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) közvetítői által annak érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseket, hogy elősegítsék a kompromisszumos megoldásra irányuló megállapodást egy átmeneti időszakra, amelyet követően még 2017 vége előtt sor kerülhetne a régen várt elnökválasztásra anélkül, hogy módosítani kellene az alkotmányt; felhívja a hatóságokat és az ellenzéket, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, nyilatkozattól vagy publikációtól, amely a feszültség további terjedéséhez vezethet;

7.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kormányzati és a független nemzeti választási bizottság (CENI) kudarcot vallott, és nem tudták megtartani az elnökválasztásokat a KDK-ban az alkotmányos határidőn belül; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a kongói alkotmánnyal és a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartával összhangban rendezzék meg időben és sikeresen a választásokat, és kitart amellett, hogy a kongói kormány felelőssége, hogy megfelelő környezetet biztosítson az átlátható, hiteles és inkluzív választások számára;

8.  mélységes aggodalmának ad hangot az emberi jogok romló helyzete és a politikai mozgástér egyre erősebb korlátozása miatt a KDK-ban, és különösen aggódik az igazságszolgáltatási rendszer felhasználása, valamint az emberijog-védők, a politikai ellenzék és az újságírók elleni erőszak és megfélemlítésük miatt; felszólít minden politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására; kéri a hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg a médiát érő összes korlátozást;

9.  üdvözli az uniós célzott szankciók elfogadását – többek között az utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a Kongói Demokratikus Köztársaság demokratikus folyamatának erőszakos letöréséért és aláásásáért; felhívja a Tanácsot, hogy fontolja meg e korlátozó intézkedések kiterjesztését további erőszak esetén;

10.  megismétli, hogy hajlandó együttműködni a nemzetközi partnerekkel annak biztosítása érdekében, hogy egy világos és átfogó terv készüljön a kongói választások finanszírozására, és hogy e tervet széles körben ismertessék, feltéve, hogy megvan az elfogadható időkeret és az egyértelmű politikai akarat a választások megrendezésére, hogy a források hiánya ne lehessen az alkotmányosan előírt választások akadálya;

Gabon

11.  úgy véli, hogy az elnökválasztás hivatalos eredményei átláthatatlanok és erősen kétségesek, amelynek hatására megkérdőjeleződik Bongo elnökségének legitimitása;

12.  ezért kéri, hogy a szavazatok újraszámlálását ne csak az alkotmánybíróság, hanem az Afrikai Unió és az ENSZ is tárgyalja; kéri az Afrikai Unió eredetileg 2016 szeptemberére tervezett, választások utáni missziójának elindítását;

13.  felhívja az EU tagállamait, hogy folytassanak intenzív politikai párbeszédet a gaboni kormánnyal azzal a céllal, hogy teljesítsék a demokrácia megerősítésére, a jó kormányzásra, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeiket, amelyek egyben a Cotonoui Megállapodásban és az Afrikai Unió alapokmányában foglalt értékek;

14.  sürgeti az Európai Tanácsot, hogy azonnal kezdje meg a Cotonoui Megállapodás 96. cikke szerinti konzultációkat, amint az intenzív politikai párbeszéd haladása megtorpan; sürgeti az EU-t, hogy amennyiben lehetetlennek bizonyul, hogy megállapodást érjenek el a konzultációs folyamaton belül, tegye meg a megfelelő lépéseket – például utazási korlátozásokat és a támogatások befagyasztását – a választási eredmények manipulációjáért és az emberi jogok választások utáni megsértéséért felelős intézményekkel és egyénekkel szemben;

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Ali Bongo-t a választások győztesének kinyilvánító fellebbezési eljárás átláthatatlan módon zajlott, ami lehetetlenné tette a végső eredményt övező kétségek eloszlatását, és hogy az alkotmánybíróság nem vette kellően figyelembe az egyes tartományokban feltárt szabálytalanságokat;

16.  továbbra is mélységesen aggasztja a CENI tényleges szerepe, mivel attól jelentős mértékben függ a választási folyamat legitimitása; emlékeztet arra, hogy a CENI-nek pártatlan és inkluzív intézménynek kellene lennie, amely elegendő erőforrással rendelkezik egy átfogó és átlátható eljárás lebonyolításához;

17.  határozottan elítéli az uniós választási megfigyelő misszió megfélemlítését és megfenyegetését, és a semlegességét és átláthatóságát megkérdőjelező támadásokat, és sürgeti a gaboni hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben és hajtsák végre az uniós választási megfigyelő misszió végleges jelentésében foglalt ajánlásokat;

18.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unió és a gaboni kormány által aláírt egyetértési megállapodás ellenére az uniós választási megfigyelő misszió számára csak korlátozott hozzáférést biztosítottak a központosított szavazatszámláláshoz a helyi választási bizottságokban és a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) libreville-i központjában, ezt követően pedig az alkotmányos jogorvoslati eljáráshoz;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Gabon elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.