Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0123/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0123/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 493kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par demokrātiju un tiesiskumu vairākās Āfrikas valstīs un it īpaši Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), jo īpaši tās, ko pieņēma 2016. gada 10. martā(1), 2016. gada 23. jūnijā(2) un 2016. gada 1. decembrī(3),

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2017. gada 4. janvāra paziņojumu, ar ko atzinīgi novērtēta visaptveroša un iekļaujoša miera līguma noslēgšana Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 12. decembra deklarāciju, ar ko pieņem sankcijas pret septiņām personām, kuras atbildīgas par vardarbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā 2016. gada galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas 2016. gada 24. septembra kopīgo paziņojumu, ko sniedza pēc Gabonas Konstitucionālās tiesas paziņojuma par oficiālajiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbībām Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ES delegācijas paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā, jo īpaši 2016. gada 23. novembra un 2016. gada 24. augusta paziņojumu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves Federikas Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas referentu 2016. gada 11. septembra kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 13. septembra plenārsēdes debates par stāvokli Gabonā,

–  ņemot vērā ES 2016. gada 25. jūnija vietējos paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli KDR, kā arī 2016. gada 2. augusta un 2016. gada 24. augusta vietējos paziņojumus par KDR vēlēšanu procesu pēc nacionālā dialoga uzsākšanas KDR,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR),

–  ņemot vērā Gabonas konstitūciju,

–  ņemot vērā ES Padomes 2016. gada 23. maija un 17. oktobra secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā daudzas Āfrikas valstis joprojām cīnās ar korupciju, tajās pieaug sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība un novājinās valsts institūcijas, vardarbības akti liecina par likumdošanas problēmām, kam iemesls lielākoties ir savējo iecelšana amatos un vienas partijas dominēšana, un tā kā šādā situācijā bieži iet bojā cilvēki un notiek smagi cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumi;

B.  tā kā vēlēšanām ir izšķirīga nozīme un tā kā vēlēšanu mierīga, pārredzama, raita un savlaicīga norise ievērojami nostiprinātu demokrātijas pieauguma panākto progresu;

C.  tā kā humanitārās aģentūras uzskata, ka politiskā nestabilitāte abās minētajās valstīs izraisa haosu un tās iedzīvotāju, kuri jau tā cietuši no dažādajām pagātnes un tagadējām krīzēm, slīgšanu galējā nabadzībā un nedrošībā, kā rezultātā miljoniem cilvēku ir vajadzīga palīdzība vairāk kā jebkad agrāk;

D.  tā kā protesti, kas 2016. gada augustā Gabonā izcēlās pēcvēlēšanu krīzes rezultātā un bija vērsti pret prezidenta J. Kabila valdību, kad 2016. gada 19. decembrī beidzās viņa pilnvaru laiks Kongo Demokrātiskajā Republikā, ir noveduši pie būtiskas cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanās un plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežošanas, kam raksturīgs vardarbības pieaugums civiliedzīvotāju vidū un mērķorientēti aresti, ko abās valstīs veic varas iestādes;

E.  tā kā KDR iepriekšējo divu gadu laikā varas iestādes ir slēgušas vismaz desmit plašsaziņas līdzekļu iestādes un radio stacijas;

Kongo Demokrātiskā Republika

F.  tā kā Joseph Kabila ir bijis KDR prezidents kopš 2011. gada; tā kā J. Kabila otrais un saskaņā ar konstitūciju — galīgais termiņš beidzās 2016. gada 19. decembrī; tā kā prezidents J. Kabila aizkavēja vēlēšanas un saglabāja varu pēc savu konstitucionālo pilnvaru beigām, proti, 19. decembra, un tā kā tas ir radījis vēl nepieredzētu politisko spriedzi, nemierus, vardarbību un daudzu cilvēku bojāeju visā valstī; tā kā saskaņā ar ANO ziņojumu, KDR 40 cilvēki tika nogalināti, 107 ievainoti un vismaz 460 apcietināti dažādu demonstrāciju laikā, kas notika 2016. gada decembra beigās;

G.  tā kā 2016. gada 31. decembrī pēc nedēļām ilgušiem ķīviņiem un nesekmīgiem centieniem Kongo opozīcijas līderi ar Kongo Katoļu bīskapu konferences starpniecību un Āfrikas Savienības aizgādībā Kinšasā parakstīja visaptverošu un iekļaujošu politisku nolīgumu ar prezidenta Joseph Kabila partiju, un šajā nolīgumā ir ievērota 2016. gada 18. oktobrī panāktā politiskā vienošanās, ar ko saskaņā prezidentam ir jāatkāpjas pēc vēlēšanām līdz 2017. gada beigām;

H.  tā kā 2017. gada 18. janvārī Kongo valdošā koalīcija nodibināja vēlēšanu centru, kura mērķis ir sniegt loģistikas atbalstu un informēt cilvēkus pirms vēlēšanām, kam jānotiek līdz 2017. gada beigām;

Gabona

I.  tā kā 2016. gada 31. augustā līdzšinējais Gabonas prezidents Ali Bongo tika pasludināts par vēlēšanu uzvarētāju pēc tam, kad Iekšlietu ministrija paziņoja prezidenta vēlēšanu pagaidu rezultātus, pamatojoties uz Valsts vēlēšanu komisijas (CENAP) sniegtajiem datiem;

J.  tā kā Jean Ping un viņa atbalstītāji šos rezultātus nekavējoties apstrīdēja un nosodīja; tā kā Konstitucionālajā tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība, kurā norādīja uz iespējamiem pārkāpumiem vēlēšanu norisē un aicināja pārskaitīt nodotās balsis;

K.  tā kā starptautiskie novērotāji un jo īpaši Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija, apkopojot rezultātus, konstatēja pārkāpumus, jo īpaši Augšogovē; tā kā arī opozīcija aicināja pārskaitīt nodotās balsis minētajā provincē, kurā prezidents A. Bongo it kā ieguva 95 % balsu, ko nodevuši 99 % vēlētāju; tā kā arī Gabonas vēlēšanu komisijas locekļi apšaubīja balsu skaitīšanas rezultātus Augšogovē;

L.  tā kā tika ziņots arī par citām neatbilstībām, tādām kā atteikums pārskaitīt nodotās balsis un salīdzināt abu pretējo pušu sagatavotos oficiālos ziņojumus; tā kā gan Āfrikas Savienība, gan Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopiena prasīja vēlēšanu iecirkņiem publicēt vēlēšanu rezultātus; tā kā Gabonas varas iestādes šo prasību noraidīja; savukārt vēlēšanu zīmes tika sadedzinātas, kā rezultātā ļoti grūti bija pārbaudīt oficiālos vēlēšanu rezultātus;

M.  tā kā 2016. gada 24. septembrī Konstitucionālā tiesa paziņoja galīgos prezidenta vēlēšanu oficiālos rezultātus, apstiprinot Ali Bongo uzvaru; tomēr tā kā apelācijas sūdzības izskatīšana nav kliedējusi visas šaubas par prezidenta vēlēšanu rezultātiem;

N.  tā kā dienu pēc vēlēšanām uz vienu mēnesi tika bloķēta piekļuve internetam; tā kā 2016. gada 31. augustā pēc vēlēšanu pagaidu rezultātu paziņošanas visā valstī sākās ielu demonstrācijas; tā kā 2016. gada 31. augusta naktī drošības spēku pārstāvji uzbruka Jean Ping kampaņas galvenajam birojam un tā kā šis uzbrukums pārauga smagā vardarbībā, kā rezultātā vairāki cilvēki gāja bojā un simtiem cilvēku tika arestēti;

O.  tā kā atteikums pārskaitīt nodotās balsis un salīdzināt abu pretējo pušu sagatavotos oficiālos ziņojumus liecināja, ka joprojām nav kliedētas lielās šaubas par prezidenta vēlēšanu rezultātiem;

P.  tā kā daudzie konstatējumi pirms un pēc 2016. gada vēlēšanām A. Bongo režīmu saistīja ar tādiem cilvēktiesību pārkāpumiem kā patvaļīgi aresti, spīdzināšana vai slikta apiešanās, to cilvēku un žurnālistu nogalināšana vai nolaupīšana, kuri iebilduši A. Bongo režīmam vai atkārtotai ievēlēšanai amatā, un no šiem pārkāpumiem kā pēdējo var minēt Echos du Nord žurnālistu apcietināšanu 2016. gada 3. novembrī;

Q.  tā kā, reaģējot uz Gabonas varas iestāžu prasību attiecībā uz pierādījumiem par opozīcijas atbalstītāju veiktu kūdīšanu uz genocīdu un noziegumiem pret cilvēci, Starptautiskās Krimināltiesas prokurors ir paziņojis par iepriekšēju izmeklēšanu saistībā ar pēcvēlēšanu situāciju Gabonā;

R.  tā kā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija, kas asi kritizēja vēlēšanu norisi, vairākkārt tika pakļauta iebiedēšanai un plaša mēroga kampaņai sociālajos tīklos ar mērķi apšaubīt tās viedokļa uzticamību; tā kā šo kampaņu saasināja Gabonas varas iestāžu pārstāvju paziņojumi, par ko liecina publikācijas, jo īpaši izdevumā Journal du Dimanche, kura rakstos norādīts uz to, ka vēlēšanu novērošanas misijas locekļi izspiegojuši Gabonas slepeno dienestu, kā arī uz to, ka ir sākta izmeklēšana, lai diskreditētu misiju un tās slēdzienus,

1.  pauž nožēlu par bojāgājušajiem demonstrācijās, kas dažu pēdējo mēnešu laikā notikušas gan KDR, gan Gabonā, un izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm;

2.  stingri nosoda nemitīgos draudus, uzbrukumus, spēka pielietošanu un stingros ierobežojumus un iebiedēšanu, ar ko saskaras miermīlīgie demonstranti, opozīcija, cilvēktiesību aizstāvji un žurnālisti gan Gabonā, gan KDR; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos;

3.  atgādina, ka saskaņā ar Kotonū nolīgumu gan Gabona, gan KDR ir apņēmusies ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kas ietver vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību;

4.  aicina ES delegāciju arī turpmāk cieši uzraudzīt notikumu gaitu gan Gabonā, gan KDR, izmantot visus atbilstīgos līdzekļus un instrumentus, lai atbalstītu cilvēktiesību aizstāvjus un demokrātiju atbalstošas kustības, un iesaistīties ciešā politiskā dialogā ar iestādēm, kā to paredz Kotonū nolīguma 8. pants;

5.  aicina Gabonas un KDR valdības rūpīgi un drīzumā pārskatīt vēlēšanu procedūras un strauji īstenot vajadzīgās reformas, lai uzlabotu procesus un iedzīvotājos radītu uzticību valdībai;

Kongo Demokrātiskā Republika

6.  atzinīgi vērtē Kongo Nacionālās bīskapu konferences (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) nenogurstošos centienus sekmēt vienošanos, lai nonāktu pie kompromisa risinājuma, kas ietvertu pārejas periodu, pēc kura varētu sarīkot ilgi gaidītās prezidenta vēlēšanas līdz 2017. gada beigām, negrozot konstitūciju; aicina gan iestādes, gan opozīciju atturēties no jebkādām darbībām vai paziņojumiem, kas varētu saasināt nemierus;

7.  pauž nožēlu par to, ka valdība un Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (CENI) nav organizējušas prezidenta vēlēšanas KDR konstitūcijā noteiktajā termiņā; atkārtoti aicina noteiktajā termiņā sarīkot sekmīgas vēlēšanas, kas pilnībā atbilstu KDR Konstitūcijai un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartai, un prasa, lai Kongo valdība pēc iespējas drīz radītu labvēlīgu vidi pārredzamu, uzticamu un iekļaujošu vēlēšanu sarīkošanai;

8.  ir ļoti nobažījies par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos, pieaugošajiem ierobežojumiem KDR politiskajā telpā un jo īpaši par tiesu sistēmas instrumentalizāciju, kā arī par vardarbību un iebiedēšanu, ar ko saskaras cilvēktiesību aizstāvji, politiskie oponenti un žurnālisti; prasa nekavējoties atbrīvot visus politieslodzītos; prasa varas iestādēm nekavējoties atcelt visus ierobežojumus, kas noteikti plašsaziņas līdzekļiem;

9.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemtas mērķtiecīgas ES sankcijas, tostarp ceļošanas aizliegumi un līdzekļu iesaldēšana, pret personām, kas ir atbildīgas par vardarbīgu apspiešanu un demokrātiskā procesa apdraudēšanu KDR; aicina Padomi apsvērt iespēju pagarināt ierobežojošo pasākumu piemērošanu, ja turpināsies vardarbība;

10.  atkārtoti uzsver savu gatavību sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai tiktu pieņemts un plaši izziņots skaidrs un visaptverošs plāns vēlēšanu finansēšanai Kongo, ar nosacījumu, ka tiek noteikts reāls termiņš un pastāv skaidra politiskā griba rīkot vēlēšanas, un līdz ar to līdzekļu trūkums nebūtu šķērslis konstitūcijā paredzētu vēlēšanu sarīkošanai;

Gabona

11.  uzskata, ka oficiālie prezidenta vēlēšanu rezultāti ir nepārskatāmi un ļoti apšaubāmi, kas likuši apšaubīt prezidenta A. Bongo leģitimitāti;

12.  tāpēc prasa, lai nodoto balsu pārskaitīšanas lietu izskatītu ne tikai Konstitucionālā tiesa, bet arī Āfrikas Savienība un ANO; prasa, lai darbu sāktu Āfrikas Savienības pēcvēlēšanu misija, kas sākotnēji tika plānota 2016. gada septembrī;

13.  aicina ES dalībvalstis iesaistīties ciešā politiskā dialogā ar Gabonas valdību, lai tā apņemtos stiprināt demokrātiju un labu pārvaldību, kā arī ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, kas ir Kotonū nolīgumā un Āfrikas Savienības dibināšanas aktā ietvertas vērtības;

14.  mudina Eiropadomi gadījumā, ja ciešajā politiskajā dialogā netiek panākts progress, nekavējoties sākt apspriešanās procesu saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu; mudina ES gadījumā, ja nav iespējams vienoties apspriešanās procesā, īstenot piemērotus pasākumus, tādus kā ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu iesaldēšana, lai vērstos pret iestādēm un personām, kas ir atbildīgas par manipulēšanu ar vēlēšanu rezultātiem un cilvēktiesību pārkāpumiem pēc vēlēšanām;

15.  pauž nožēlu par to, ka pārsūdzības procedūra, kuras rezultātā Ali Bongo pasludināja par vēlēšanu uzvarētāju, bija nepārskatāma, un līdz ar to nav iespējams kliedēt visas šaubas par galīgo rezultātu, kā arī pauž nožēlu par to, ka Konstitucionālā tiesa nav pienācīgi ņēmusi vērā dažās provincēs konstatētos trūkumus;

16.  vēl aizvien ir ļoti nobažījies par to, cik efektīva ir CENI, no kuras lielā mērā ir atkarīga vēlēšanu procesa leģitimitāte; atgādina, ka tai vajadzētu būt objektīvai un iekļaujošai institūcijai ar pietiekamiem resursiem, kas ļautu īstenot visaptverošu un pārredzamu procesu;

17.  sevišķi stingri nosoda pret Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju vērsto iebiedēšanu un draudus, kā arī apvainojumus, kuros apšaubīta misijas neitralitāte un pārredzamība, un mudina Gabonas iestādes pilnībā ievērot un īstenot ieteikumus, kas ietverti ES vēlēšanu novērošanas misijas nobeiguma ziņojumā;

18.  pauž nožēlu par to, ka ir pārkāpts Eiropas Savienības un Gabonas valdības parakstītais saprašanās memorands un līdz ar to Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijai tika piešķirta tikai ierobežota piekļuve centralizētajai balsu skaitīšanai vietējās vēlēšanu komisijās un CENAP galvenajā birojā Librevilā un attiecīgi arī konstitucionālajai pārsūdzības procedūrai;

19.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR un Gabonas prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0085.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0479.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika