Návrh uznesenia - B8-0123/2017Návrh uznesenia
B8-0123/2017

  NÁVRH UZNESENIA o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017

  Postup : 2017/2510(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0123/2017

  B8-0123/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

  (2017/2510(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o demokracii a právnom štáte vo viacerých afrických krajinách, najmä o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenie z 10. marca 2016[1], 23. júna 2016[2] a z 1. decembra 2016[3],

  –  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN zo 4. januára 2017, ktoré privítalo komplexnú a inkluzívnu mierovú zmluvu v Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na vyhlásenie Rady EÚ z 12. decembra 2016 o prijatí sankcií proti siedmim osobám zodpovedným za násilie v Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie v Gabone v roku 2016,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré vydali 24. septembra 2016 podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka (PK/VP) Federica Mogherini a komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb gabonským ústavným súdom,

  –  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v KDR,

  –  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ o situácii v oblasti ľudských práv v Konžskej demokratickej republike, a najmä na vyhlásenia z 23. novembra 2016 a z 24. augusta 2016,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 11. septembra 2016 vydali hovorcovia PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu,

  –  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 13. septembra 2016 o situácii v Gabone,

  –  so zreteľom na miestne vyhlásenia EÚ z 25. júna 2016 o situácii ľudských práv v KDR, z 2. augusta 2016 a z 24. augusta 2016 o volebnom procese v KDR po začatí národného dialógu v KDR,

  –  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike (KDR),

  –  so zreteľom na ústavu Gabonu,

  –  so zreteľom na závery Rady EÚ z 23. mája 2016 a zo 17. októbra 2016 o Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

  –  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

  –  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže ako mnohé africké krajiny naďalej trápi korupcia, rastúca sociálna a hospodárska nerovnosť a oslabovanie štátnych inštitúcií, násilné akty svedčia o problematických právnych predpisoch, ktoré sú spôsobené najmä politickým dosadzovaním do funkcií a dominanciou jednej strany, a keďže toto má často za následok úmrtia a vážne porušovanie ľudských práv a základných slobôd;

  B.  keďže voľby majú rozhodujúci význam a ich pokojné, hladké, transparentné a včasné uskutočnenie by výrazne prispelo ku konsolidácii pokroku rozvíjajúcej sa demokracie;

  C.  keďže humanitárne organizácie odhadujú, že politická nestabilita uvrhuje tieto dve krajiny do chaosu a spôsobuje, že ich obyvateľstvo, ktoré už bolo oslabené rôznymi minulými a súčasnými krízami, upadá do extrémnej chudoby a neistoty, pričom milióny ľudí potrebujú pomoc viac, než kedykoľvek predtým;

  D.  keďže protesty, ktoré vypukli počas povolebnej krízy v Gabone v auguste 2016 a v KDR proti prezidentovi Kabilovi po vypršaní jeho funkčného obdobia 19. decembra 2016, viedli k vážnemu zhoršeniu situácie ľudských práv a slobody médií, ktorú charakterizuje rastúce násilie u civilného obyvateľstva a cielené zatýkanie osôb zo strany orgánov v oboch krajinách;

  E.  keďže orgány KDR počas posledných dvoch rokov zatvorili najmenej desať médií a rozhlasových staníc;

  Konžská demokratická republika

  F.  keďže Joseph Kabila je prezidentom KDR od roku 2001; keďže druhé a podľa ústavy posledné funkčné obdobie prezidenta Kabilu malo skončiť 19. decembra 2016; keďže konžský prezident Joseph Kabila pozdržal voľby a zotrval pri moci aj po skončení ústavného mandátu po 19. decembri, a keďže toto viedlo k bezprecedentnému politickému napätiu, nepokojom a násiliu, ktoré spôsobili mnohé úmrtia v celej krajine; keďže podľa OSN bolo v KDR zabitých 40 osôb, 107 zranených a najmenej 460 zatknutých počas rôznych demonštrácií v decembri 2016;

  G.  keďže 31. decembra 2016, po niekoľko týždňov trvajúcich stretoch a chybných štartoch, lídri konžskej opozície po sprostredkovaní Konžskej konferencie katolíckych biskupov a pod záštitou Africkej únie podpísali komplexnú a inkluzívnu politickú dohodu so stranou prezidenta Josepha Kabilu v Kinshase, ktorá nadväzuje na politickú dohodu dosiahnutú 18. októbra 2016, podľa ktorej musí prezident odstúpiť po voľbách, ktoré sa musia uskutočniť pred koncom roku 2017;

  H.  keďže 18. januára 2017 vytvorila vládna koalícia Konga „volebné centrum“ zamerané na poskytovanie logistickej podpory a senzibilizáciu ľudí pred voľbami, ktoré sa majú uskutočniť do konca roku 2017;

  Gabon

  I.  keďže 31. augusta 2016 bol Ali Bongo, odchádzajúci prezident Gabonu, vyhlásený za víťaza prezidentských volieb po oznámení predbežný výsledkov ministerstvom vnútra, na základe výsledkov poskytnutých národnou volebnou komisiou (CENAP);

  J.  keďže Jean Ping a jeho stúpenci okamžite napadli a odsúdili tento výsledok; keďže na gabonský ústavný súd bolo pre podozrenie z nezrovnalostí a s požiadavkou opätovného sčítania hlasov podané odvolanie;

  K.  keďže medzinárodní pozorovatelia, najmä volebná pozorovateľská misia Európskej únie, zistili zjavné anomálie pri zostavovaní výsledkov, najmä v Haut-Ogooué; keďže opozícia žiadala aj nové sčítanie hlasov v tejto provincii, kde prezident Bongo získal údajne až 95 % hlasov pri volebnej účasti 99 %; keďže členovia volebnej komisie v Gabone taktiež spochybnili výsledky v Haut-Ogooué;

  L.  keďže medzi ďalšie odsudzované anomálie patrí odmietnutie sčítania hlasov a porovnávania oficiálnych správ vypracovaných dvoma tábormi; keďže Africká únia aj Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov vyzvali na uverejnenie výsledkov za každú jednotlivú volebnú miesť; keďže gabonské orgány tejto žiadosti nevyhoveli; ale naopak, hlasovanie lístky boli spálené, čo veľmi sťažuje kontrolu oficiálnych volebných výsledkov;

  M.  keďže 24. septembra 2016 ústavný súd oznámil konečné oficiálne výsledky prezidentských volieb potvrdzujúce víťazstvo Aliho Bongu; keďže však preskúmanie odvolania nerozptýlilo všetky pochybnosti týkajúce sa výsledku prezidentských volieb;

  N.  keďže deň po voľbách bol prístup na internet zablokovaný na jeden mesiac; keďže 31. augusta 2016 po oznámení predbežných výsledkov vypukli v celej krajine pouličné demonštrácie; keďže v noci 31. augusta 2016 členovia bezpečnostných síl vtrhli do sídla kampane Jeana Pinga a keďže situácia vyvrcholila vážnym násilím, po ktorom zostalo niekoľko mŕtvych a stovky osôb boli zatknuté;

  O.  keďže odmietnutie nového sčítania hlasov a porovnania oficiálnych správ vypracovaných oboma tábormi znamená, že dodnes neboli objasnené vážne pochybnosti týkajúce sa výsledku prezidentských volieb;

  P.  keďže mnohé zistenia pred a po voľbách v roku 2016 spojili Bongov režim s porušovaním ľudských práv, ako napríklad svojvoľnými zatknutiami, mučením alebo zlým zaobchádzaním, zabíjaním a únosmi osôb a novinárov, ktorí vyjadrili nesúhlas s jeho režimom alebo znovuzvolením, naposledy išlo o zatknutia novinárov z Echos du Nord 3. novembra 2016;

  Q.  keďže v reakcii na žiadosť gabonských orgánov uvádzajúcej „dôkazy o podnecovaní k páchaniu genocídy a zločinov proti ľudskosti“ zo strany prívržencov opozície oznámil prokurátor Medzinárodného trestného súdu začatie predbežného vyšetrovania povolebnej situácie v Gabone;

  R.  keďže volebná pozorovateľská misia Európskej únie, ktorá bola veľmi kritická, pokiaľ ide o volebný proces, bola opakovane predmetom zastrašovania a rozsiahlej kampane v sociálnych sieťach, ktorá spochybňovala jej dôveryhodnosť; keďže túto kampaň podporili vyhlásenia zástupcov gabonských orgánov najmä v Journal du Dimanche, v ktorom viaceré články naznačujú, že niektorí členovia volebnej pozorovateľskej misie boli sledovaní gabonskou tajnou službou, a skutočnosť, že sa začalo vyšetrovanie s cieľom zdiskreditovať misiu a jej závery;

  1.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch počas demonštrácií v posledných týždňoch v KDR aj v Gabone, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

  2.  dôrazne odsudzuje neustále hrozby, útoky použitie sily a prísne obmedzenia a zastrašovanie, ktorým čelia hlavne pokojní demonštranti, členovia opozície, ochrancovia ľudských práv a novinári v Gabone a v KDR; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov;

  3.  pripomína, že Gabon a KDR sa zaviazali v rámci Dohody z Cotonou, že budú rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa vecí verejných a transparentnosť v politických funkciách;

  4.  vyzýva delegáciu EÚ, aby naďalej pozorne sledovala vývoj v Gabone i v KDR a využila všetky vhodné nástroje na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí, a aby viedla posilnený politický dialóg s orgánmi týchto krajín, ako je zakotvené v článku 8 Dohody z Cotonou;

  5.  vyzýva vlády Gabonu a KDR, aby uskutočnili dôkladné a rýchle preskúmanie volebných postupov, a aby urýchlene vykonali potrebné reformy na zlepšenie procesov a vzbudenie dôvery občanov v ich vlády;

  Konžská demokratická republika

  6.  oceňuje neúnavné sprostredkovateľské úsilie konžskej konferencie biskupov [Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO))] s cieľom uľahčiť dohodu na kompromisnom riešení pozostávajúcom z prechodného obdobia, ktoré by mohlo viesť k dlho očakávaným prezidentským voľbám do konca roka 2017 bez toho, aby sa musela meniť ústava; vyzýva orgány a opozíciu, aby sa zdržali akéhokoľvek konania alebo vyhlásenia, ktoré by mohli ďalej šíriť nepokoje;

  7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda a nezávislá národná volebná komisia (CENI) nedokázali usporiadať prezidentské voľby v termíne podľa ústavy KDR; opakuje svoju výzvu na úspešné a včasné konanie volieb v úplnom súlade s ústavou KDR a Africkou chartou demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných, a trvá na zodpovednosti vlády KDR za zaručenie priaznivého prostredia pre transparentné, vierohodné a inkluzívne voľby čo najskôr;

  8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a narastajúcim obmedzovaním politického priestoru v KDR, a to najmä zneužívaním systému súdnictva a násilím a zastrašovaním obhajcov ľudských práv, politických oponentov a novinárov; vyzýva na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; vyzýva orgány, aby okamžite zrušili všetky obmedzenia médií;

  9.  víta skutočnosť, že EÚ prijala cielené sankcie vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív týkajúce sa osôb zodpovedných za násilné represie a narúšanie demokratického procesu v KDR; vyzýva Radu, aby v prípade ďalšieho násilia zvážila rozšírenie týchto reštriktívnych opatrení;

  10.  opätovne zdôrazňuje svoju ochotu spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť jasný a komplexný plán na financovanie konžských volieb a na rozsiahle informovanie o tomto pláne za predpokladu, že bude existovať vierohodný harmonogram a jasná politická vôľa uskutočniť voľby, aby nedostatok zdrojov nebol prekážkou volieb podľa ústavy;

  Gabon

  11.  považuje oficiálne výsledky prezidentských volieb za netransparentné a vysoko pochybné, čo má za následok spochybnenie legitimity prezidenta Bonga;

  12.  žiada preto, aby sa výzvy týkajúce sa opätovného sčítania podali nielen na ústavný súd, ale aj na Africkú úniu a OSN; vyzýva na spustenie povolebnej misie Africkej únie, ktorá bola pôvodne naplánovaná na september 2016;

  13.  vyzýva členské štáty EÚ, aby sa zapojili do intenzívneho politického dialógu s gabonskou vládou s cieľom dosiahnuť záväzky v oblasti posilnenia demokracie, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú hodnotami zakotvenými v Dohode z Cotonou a v Zakladajúcom akte Africkej únie;

  14.  nalieha na Európsku radu, aby iniciovala proces konzultácií podľa článku 96 Dohody z Cotonou, akonáhle sa nedospeje k pokroku v zintenzívnenom politickom dialógu; vyzýva EÚ, aby v prípade, že nebude možné dosiahnuť dohodu v rámci konzultačného procesu, prijala primerané opatrenia, ako napríklad cestovné obmedzenia a zmrazenie finančných prostriedkov, proti inštitúciám a osobám zodpovedným za manipuláciu výsledkov volieb a za porušovanie ľudských práv v období po voľbách;

  15.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že odvolacie konanie, ktoré viedlo k vyhláseniu Aliho Bonga za víťaza volieb, bolo vykonané netransparentným spôsobom, a preto nebolo možné rozptýliť všetky pochybnosti o ich konečnom výsledku, a že ústavný súd riadne nezohľadnil nezrovnalostí zistených v niektorých provinciách;

  16.  naďalej je hlboko znepokojený účinnou úlohou CENI, od ktorej vo veľkej miery závisí legitimita volebného procesu; pripomína, že by mala byť nestrannou a inkluzívnou inštitúciou s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

  17.  dôrazne odsudzuje zastrašovanie a hrozby voči členom volebnej pozorovateľskej misie Európskej únie, ako aj útoky spochybňujúce jej neutralitu a transparentnosť, a naliehavo vyzýva gabonské orgány, aby plne rešpektovali a vykonali odporúčania uvedené v záverečnej správe volebnej pozorovateľskej misie EÚ;

  18.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v rozpore s memorandom o porozumení podpísaným medzi Európskou úniou a vládou Gabonu mala volebná pozorovateľská misia Európskej únie len obmedzený prístup k centralizovanému sčítavaniu hlasov v miestnych volebných komisiách (LEC) a v centrále CENAP v Libreville a následne k ústavnému odvolaciemu konaniu;

  19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentom, premiérom a parlamentom KDR a Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.