Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0123/2017

Ingivna texter :

B8-0123/2017

Debatter :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 181kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.434v01-00
 
B8-0123/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))


Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0123/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om demokrati och rättsstatsprincipen i flera afrikanska länder, i synnerhet Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionerna av den 10 mars 2016(1), 23 juni 2016(2) och 1 december 2016(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 4 januari 2017 från ordföranden i FN:s säkerhetsråd, där det omfattande och inkluderande fredsavtalet i Demokratiska republiken Kongo välkomnas,

–  med beaktande av rådets uttalande av den 12 december 2016 där sanktioner antas mot sju personer som gjort sig skyldiga till våldshandlingar i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av slutrapporten från Europeiska unionens valobservatörsuppdrag till Gabon 2016,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionsledamot med ansvar för samarbete och utveckling, Neven Mimica, efter tillkännagivandet från Gabons författningsdomstol av det officiella resultatet av presidentvalet,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, offentliggjord den 27 juli 2015, om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten vid FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av de uttalanden som EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo gjort om människorättssituationen i landet, särskilt de av den 23 november 2016 och 24 augusti 2016,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 11 september 2016 från talespersonerna för vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för samarbete och utveckling, Neven Mimica,

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 13 september 2016 om situationen i Gabon,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalanden av den 25 juni 2016 om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, och av den 2 augusti 2016 och 24 augusti 2016 om valprocessen i Demokratiska republiken Kongo, efter att den nationella dialogen i Demokratiska republiken Kongo inletts,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av Gabons författning,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 och 17 oktober 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Många afrikanska länder fortsätter att kämpa mot korruption, ökande sociala och ekonomiska ojämlikheter och allt svagare institutioner, och våldshandlingar visar på en problematisk lagstiftning, framför allt till följd av partiska tillsättningar och enpartidominans. Detta leder ofta till dödsfall och allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

B.  Val är av avgörande betydelse, och ett fredligt, transparent och smidigt genomförande av dem på utsatt tid skulle i stor utsträckning bidra till att befästa de framsteg som gjorts i en framväxande demokrati.

C.  Humanitära organisationer förutspår att den politiska instabiliteten skapar kaos i dessa båda länder och gör att befolkningen, som redan är försvagad av olika kriser nu och i det förflutna, drabbas av extrem fattigdom och otrygghet, vilket mer än någonsin gör att miljontals människor är i behov av hjälp.

D.  Protesterna som utbröt i samband med krisen efter valet i Gabon i augusti 2016 och mot president Kabilas regering i Demokratiska republiken Kongo när dess mandat löpte ut den 19 december 2016 har lett till en allvarlig försämring av människorättssituationen och pressfriheten, med ökat våld bland civilbefolkningen och riktade gripanden från myndigheternas sida i de båda länderna.

E.  Minst tio mediekanaler och radiostationer har stängts av myndigheterna de senaste två åren i Demokratiska republiken Kongo.

Demokratiska republiken Kongo

F.  Joseph Kabila har varit president i Demokratiska republiken Kongo sedan 2011. Kabilas andra ämbetsperiod, som enligt författningen är den sista, skulle löpa ut den 19 december 2016. President Kabila har fördröjt valet och hållit sig kvar vid makten efter det att hans författningsenliga ämbetsperiod löpte ut den 19 december. Detta har gett upphov till aldrig tidigare skådade politiska spänningar, oro, våldsamheter och många dödsfall i hela landet. Enligt en FN-rapport har 40 personer dödats, 107 skadats och minst 460 gripits i Demokratiska republiken Kongo under de olika demonstrationerna i slutet av december 2016.

G.  Den 31 december 2016 ,efter många veckor av dispyter och strandade försök, undertecknade Kongos oppositionsledare, med medling av Kongos konferens för katolska biskopar och under Afrikanska unionens överinseende, en omfattande och inkluderande politisk överenskommelse med president Joseph Kabilas parti i Kinshasa, i linje med den politiska överenskommelse som uppnåddes den 18 oktober 2016 enligt vilken presidenten skulle avgå efter de val som måste äga rum före utgången av 2017.

H.  Den 18 januari 2017 inrättade Kongos styrande koalition ett ”valcentrum” som ska erbjuda logistikstöd och upplysa folket inför valet som enligt planerna ska äga rum före utgången av 2017.

Gabon

I.  Den 31 augusti 2016 utsågs Gabons avgående president Ali Bongo till vinnare i presidentvalet efter inrikesministeriets tillkännagivande av det preliminära resultatet, på grundval av resultaten från den nationella valkommissionen.

J.  Jean Ping och hans anhängare ifrågasatte och fördömde omedelbart resultatet. Ett överklagande med åberopande av oriktigheter i samband med valet och med en begäran om omräkning lämnades in till författningsdomstolen.

K.  Internationella observatörer, särskilt Europeiska unionens valobservatörsuppdrag, kunde fastställa tydliga avvikelser i sammanställningen av resultatet, särskilt i Haut-Ogooué. Oppositionen krävde också en omräkning i denna provins, där president Bongo enligt uppgift fick 95 % av rösterna med ett valdeltagande på 99 %. Medlemmar i Gabons valkommission ifrågasatte också rösträkningen i Haut-Ogooué.

L.  Andra påtalade avvikelser gäller vägran att räkna om rösterna och jämföra de officiella rapporterna från de båda parterna. Afrikanska unionen och Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap har båda begärt att resultatet ska offentliggöras per vallokal. Denna begäran har inte hörsammats av de gabonesiska myndigheterna. I stället har valsedlar bränts vilket gör det mycket svårt att kontrollera de officiella valresultaten.

M.  Den 24 september 2016 tillkännagav författningsdomstolen det slutgiltiga resultatet från presidentvalet, vilket bekräftade segern för Ali Bongo. Prövningen av överklagandet har dock inte undanröjt alla tvivel i samband med resultatet av presidentvalet.

N.  Från och med dagen efter valet spärrades åtkomsten till internet under en månad. Den 31 augusti 2016, efter tillkännagivandet av de preliminära resultaten, bröt gatudemonstrationer ut på många håll i landet. Under natten den 31 augusti 2016 stormade medlemmar av säkerhetsstyrkor Jean Pings kampanjhögkvarter. Detta kulminerade i allvarliga våldsamheter och ledde till flera dödsfall och hundratals gripanden.

O.  Vägran att räkna om rösterna och jämföra de två officiella rapporterna från de båda parterna har inneburit att de allvarliga tvivlen kring resultatet i presidentvalet ännu inte har skingrats.

P.  Många uppgifter före och efter valet 2016 har kopplat Bongos regim till människorättskränkningar såsom godtyckliga gripanden, tortyr och misshandel, och dödande eller kidnappningar av personer och journalister som har uttryckt sitt motstånd till hans regim eller hans återval. De senaste i raden var gripanden av journalister från Echos du Nord den 3 november 2016.

Q.  Till följd av en begäran från de gabonesiska myndigheterna som anger ”bevis för anstiftan till att begå folkmord och brott mot mänskligheten” från oppositionsanhängares sida, har åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen aviserat att en förundersökning av situationen efter valet i Gabon ska inledas.

R.  EU:s valobservatörsuppdrag, som har varit starkt kritiskt till valprocessen, har upprepade gånger utsatts för trakasserier och en omfattande kampanj på sociala medier i syfte att kasta tvivel kring dess trovärdighet. Denna kampanj har underblåsts av uttalanden från företrädare för de gaboneiska myndigheterna, till exempel offentliggörande av artiklar, bland annat i Journal du Dimanche, enligt vilka den gabonesiska säkerhetstjänsten ska ha spionerat på medlemmar av EU:s valobservatörsuppdrag, och det faktum att en undersökning har inletts i ett försök att diskreditera uppdraget och dess slutsatser.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv i samband med de senaste månadernas demonstrationer i både Demokratiska republiken Kongo och Gabon och uttrycker sin djupaste medkänsla med offrens anhöriga.

2.  Europaparlamentet fördömer å det kraftigaste de ständiga hot, attacker, våldshandlingar och kraftiga begränsningar och trakasserier som riktats mot fredliga demonstranter, oppositionsmedlemmar, människorättsförsvarare och journalister i både Gabon och Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar.

3.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som både Gabon och Demokratiska republiken Kongo ingått inom ramen för Cotonouavtalet att respektera demokratin och rättsstats- och människorättsprinciperna, som inbegriper yttrande- och mediefrihet, god samhällsstyrning och transparens i politiska ämbeten.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation att noga övervaka utvecklingen i både Gabon och Demokratiska republiken Kongo, att använda alla lämpliga redskap och instrument för att stödja människorättsförsvarare och rörelser som arbetar för demokrati, och att föra en intensiv politisk dialog med myndigheterna, såsom fastslås i artikel 8 i Cotonouavtalet.

5.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Gabon och Demokratiska republiken Kongo att skyndsamt genomföra en grundlig granskning av valförfarandena och att utan dröjsmål genomföra de reformer som krävs för att förbättra förfarandena och ingjuta förtroende för regeringarna hos medborgarna.

Demokratiska republiken Kongo

6.  Europaparlamentet lovordar de outtröttliga ansträngningar som gjorts av medlarna från Kongos nationella konferens för biskopar (Conférence Episcopale Nationale du Congo – CENCO) för att underlätta överenskommelsen om en kompromisslösning, dvs. en övergångsperiod som skulle kunna leda fram till anordnandet av det efterlängtade presidentvalet före utgången av 2017 utan att behöva ändra författningen. Parlamentet uppmanar både myndigheterna och oppositionen att avstå från alla handlingar eller uttalanden som ytterligare skulle kunna späda på oron.

7.  Europaparlamentet beklagar att regeringen och CENI (den oberoende nationella valkommissionen) inte har klarat av att hålla presidentvalet inom den författningsenliga tidsramen i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet upprepar sitt yrkande på att valet ska förrättas med framgång och i tid, i full överensstämmelse med Kongos konstitution och Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, och håller fast vid att den kongolesiska regeringen har ansvaret för att säkerställa att valet hålls så snabbt som möjligt under förhållanden som medger insyn, trovärdighet och plats för alla väljare.

8.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den försämrade människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, liksom också över att utrymmet för politisk handlingsfrihet i landet blivit alltmer kringskuret, och framför allt mot att rättsväsendet gjorts till ett redskap och att människorättsförsvarare, politiska meningsmotståndare och journalister utsätts för våld och skrämseltaktik. Parlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges omedelbart. Parlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart avskaffa alla begränsningar som medierna utsätts för.

9.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s riktade sanktioner, inklusive reseförbud och frysning av tillgångar, mot dem som bär ansvaret för de våldsamma kraftåtgärderna och underminerandet av den demokratiska processen i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet uppmanar rådet att överväga att förlänga dessa restriktiva åtgärder i händelse av ytterligare våldsamheter.

10.  Europaparlamentet upprepar att det är villigt att samarbeta med internationella partner för att säkerställa upprättandet av en tydlig och övergripande plan, i syfte att finansiera valet i Kongo och att ge stor spridning åt denna plan, under förutsättning att det finns en trovärdig tidsplan och en tydlig politisk vilja att gå vidare med valet, så att en brist på resurser inte hindrar det författningsenliga anordnandet av valet.

Gabon

11.  Europaparlamentet anser att det officiella resultatet av presidentvalet är ogenomskådligt och mycket tveksamt, vilket för med sig ett ifrågasättande av president Bongos legitimitet.

12.  Europaparlamentet begär därför att en omräkning ska hänvisas inte bara till författningsdomstolen utan även till Afrikanska unionen och FN. Parlamentet begär att Afrikanska unionens eftervalsuppdrag, som ursprungligen var planerat till september 2016, ska inledas.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att inleda en intensifierad politisk dialog med den gabonesiska regeringen i syfte att utverka åtaganden om en förstärkning av demokratin, god samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, värden som uttrycks i Cotonouavtalet och i Afrikanska unionens konstituerande akt.

14.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att inleda en samrådsprocess enligt artikel 96 i Cotonouavtalet så fort den intensifierade politiska dialogen inte går framåt. Parlamentet uppmanar med kraft EU att, om det skulle visa sig vara omöjligt att nå en överenskommelse inom samrådsprocessen, vidta lämpliga åtgärder, såsom reserestriktioner och frysning av medel, gentemot institutioner och enskilda som bär ansvaret för manipulationen av valresultatet och människorättskränkningarna efter valet.

15.  Europaparlamentet beklagar att det överklagandeförfarande som ledde till att Ali Bongo utropades till vinnare i valet genomfördes utan insyn, att man på grund av detta inte har kunnat skingra alla tvivel kring slutresultatet och att författningsdomstolen underlät att ta vederbörlig hänsyn till de oegentligheter som konstaterats i vissa provinser.

16.  Europaparlamentet är fortsatt mycket oroat över CENI:s faktiska roll, som i stor utsträckning är avgörande för valprocessens legitimitet. Parlamentet påminner om att CENI ska vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en övergripande och transparent process.

17.  Europaparlamentet fördömer i de skarpaste ordalag de trakasserier och hot som medlemmarna i Europeiska unionens valobservatörsuppdrag har utsatts för och de attacker där valövervakningsuppdragets neutralitet och transparens har ifrågasatts, och uppmanar med kraft de gabonesiska myndigheterna att till fullo respektera och genomföra rekommendationerna i slutrapporten från EU:s valobservatörsuppdrag.

18.  Europaparlamentet beklagar att EU:s valobservatörsuppdrag, i strid mot det samförståndsavtal som undertecknats mellan Europeiska unionen och den gabonesiska regeringen, endast gavs begränsad tillgång till de centraliserade rösträkningarna i de lokala valkommittéerna och vid Cenaps huvudkontor i Libreville och därefter till det konstitutionella överklagandeförfarandet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenterna, premiärministrarna och parlamenten i Demokratiska republiken Kongo och Gabon, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0085.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0290.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0479.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy