Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0124/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0124/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 411kWORD 47k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.435v01-00
 
B8-0124/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))  
B8-0124/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2016. gada 18. oktobrī un 31. decembrī Kongo Demokrātiskajā Republikā panāktās politiskās vienošanās,

–  ņemot vērā KDR konstitūciju,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju 2277,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja paziņojumu S/PRST/2017/1,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 17. oktobra secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā ES 2016. gada 12. decembra deklarāciju par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 31. augusta paziņojumu, kas tika sniegts pēc Gabonas vēlēšanu provizorisko rezultātu paziņošanas,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas runaspersonu 2016. gada 11. un 17. septembra kopīgos paziņojumus par Gabonu un 2016. gada 24. septembra kopīgo paziņojumu, kas tika sniegts pēc Gabonas Konstitucionālās tiesas paziņojuma par galīgajiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2016. gada 1. septembra paziņojumu presei, kurā nosodīta vardarbība pēcvēlēšanu konfliktā Gabonā un prasīta tā miermīlīga atrisināšana,

–  ņemot vērā Gabonas Republikas un Eiropas Savienības parakstīto saprašanās memorandu par Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju Gabonā,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā vadītāja paziņojumu par vēlēšanu rezultātiem, jo īpaši Haut-Ogooué provincē,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Starptautisko cilvēktiesību hartu,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā tiesiskums, pārskatatbildība, cilvēktiesību ievērošana un brīvas un godīgas vēlēšanas ir ikvienas funkcionējošas demokrātijas pamatelementi; tā kā šie elementi ir apdraudēti dažās Subsahāras Āfrikas valstīs, tajā skaitā KDR un Gabonā; tā kā 2016. gada Āfrikas pārvaldības Ibrahim indekss liecina, ka vispārējās pārvaldības uzlabojumus Āfrikā pēdējo desmit gadu laikā ir kavējusi plaša situācijas pasliktināšanās drošības un tiesiskuma jomā;

B.  tā kā pienākums atbalstīt tiesiskumu ir neatņemama daļa no Āfrikas valstu un valdību vadītāju vispārējās apņemšanās veicināt pārvaldību un demokrātiju, kas pausta ĀS dibināšanas tiesību aktā;

C.  tā kā valdības savu leģitimitāti balsta skaidri noteiktā un iekļaujošā politiskā satvarā;

Kongo Demokrātiskā Republika

D.  tā kā 2016. gada decembrī KDR policija un kareivji nogalināja vismaz 40 cilvēkus; tā kā lielākā daļa no šiem cilvēkiem protestēja pret prezidenta Joseph Kabila atteikšanos atkāpties no amata, 19. decembrī oficiāli beidzoties viņa pilnvaru termiņam; tā kā 107 cilvēki ir tikuši ievainoti vai cietuši no nežēlīgas apiešanās un tā kā vismaz 460 cilvēki ir tikuši apcietināti;

E.  tā kā 2016. gada septembrī Kinšasā aizsardzības un drošības spēku amatpersonas, lietojot pārmērīgu spēku, nogalināja vēl 54 demonstrantus, kuri aicināja Kabila ievērot konstitūcijā noteiktos termiņus; tā kā par notikušo līdz šim neviens nav saukts pie atbildības;

F.  tā kā, neraugoties uz KDR bagātīgajiem dabas resursiem, tā joprojām ir viena no pasaules vismazāk attīstītajām valstīm, deviņiem no 10 iedzīvotājiem ir steidzami vajadzīga humānā palīdzība, 10 % iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā USD 1,25 dienā, 50 % iedzīvotāju nav pieejams drošs dzeramais ūdens, valstī darbojas vairāk nekā 70 bruņotu grupējumu un apmēram 1,9 miljoni iedzīvotāju ir tikuši pārvietoti; tā kā vēl vienam triecienam jau tā vājajām institūcijām varētu būt postošas humanitārās sekas;

G.  tā kā līdzekļu devēji un uzņēmēji izrāda aizvien mazāku uzticēšanos KDR kā iespējamam investīciju mērķim, tādējādi liekot aizplūst investīcijām, kā arī humānajai palīdzībai; tā kā pēdējo piecu gadu laikā ir pastāvīgi mazinājusies reakcija uz ANO aicinājumiem palīdzēt KDR, tā apliecinot līdzekļu devēju aizvien lielāko nogurumu; tā kā institucionālā nestabilitāte var tikai saasināt šo jau tagad uztraucošo tendenci;

H.  tā kā 2016. gada 31. decembrī Kinšasā tika panākta vienošanās starp politiskajiem spēkiem; tā kā šī vienošanās paredz pirmo miermīlīgo varas nodošanu valstī kopš 1960. gada, nacionālās vienotības pagaidu valdības iecelšanu, vēlēšanu sarīkošanu līdz 2017. gada beigām un prezidenta Kabila atkāpšanos no amata; tā kā saskaņā ar vienošanos prezidents Kabila nevarēs mainīt konstitūciju, lai paliktu amatā uz trešo pilnvaru termiņu, un no opozīcijas pārstāvju vidus iecels premjerministru, lai tas uzraudzītu pāreju;

I.  tā kā Eiropadome 2016. gada 12. decembrī pieņēma sankcijas pret 7 personām no KDR;

Gabona

J.  tā kā 2016. gada 27. augustā Gabonā notika prezidenta vēlēšanas; tā kā saskaņā ar Nacionālās vēlēšanu komisijas (CENAP) sniegtajiem rezultātiem vēlēšanās uzvarēja tagadējais prezidents Ali Bongo, kurš saņēma ap 5600 balsu vairāk nekā viņa galvenais sāncensis Jean Ping; tā kā Gabonas Konstitucionālajā tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība par pārkāpumiem vēlēšanu norisē un aicinājums balsis pārskaitīt; tā kā, neraugoties uz kritiku, pēc balsu pārskaitīšanas tiesas uzdevumā 57 gadus vecais A. Bongo tika apstiprināts par augustā notikušo prezidenta vēlēšanu uzvarētāju;

K.  tā kā prezidenta vēlēšanas uzraudzīja starptautiskie novērotāji, tajā skaitā ES vēlēšanu novērošanas misija; tā kā ES vēlēšanu novērošanas misija, analizējot prezidenta vēlēšanu galīgos rezultātus, konstatēja nepārprotamas neatbilstības, jo īpaši prezidenta Bongo dzimtajā Haut-Ogooué provincē; tā kā atklātās neatbilstības ietvēra atteikšanos pārskaitīt balsis un vēlēšanu zīmju sadedzināšanu, reaģējot uz Āfrikas Savienības prasību publicēt balsošanas rezultātus par katru vēlēšanu iecirkni atsevišķi;

L.  tā kā ES vēlēšanu novērošanas misijas darbības laikā Gabonā pret to tika atkārtoti vērstas iebiedēšanas darbības, jo īpaši izvēršot intensīvu nomelnošanas kampaņu presē; tā kā prezidents Bongo pats spēcīgi kritizēja misiju pēc tam, kad tika apšaubīta viņa uzvara ar nelielo pārsvaru;

M.  tā kā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas galvaspilsētā Librevilā un citās lielākajās pilsētās izcēlās sadursmes starp opozīcijas atbalstītājiem un drošības spēkiem, kuras gāja bojā septiņi cilvēki, desmitiem cilvēku guva ievainojumus un tūkstošiem tika aizturēti; tā kā Gabonas drošības spēki ieņēma opozīcijas kandidāta Jean Ping mītnes telpas, atslēdza internetu un, kā apgalvots, īstenoja daudz cilvēktiesību pārkāpumu saistībā ar politisko situāciju; tā kā starptautiskās NVO ir izteikušas apsūdzību, ka Gabonas drošības spēki ir atbildīgi par šiem nodarījumiem;

N.  tā kā Starptautiskās Krimināltiesas galvenā prokurore 2016. gada 30. septembrī paziņoja, ka sāk sākotnējo izmeklēšanu par pēcvēlēšanu nemieriem Gabonā;

O.  tā kā 2017. gada 5. janvārī prezidents Bongo paziņoja par nodomu sasaukt nacionālo dialogu ar mērķi panākt valstī izlīgumu; tā kā opozīcijas locekļi decembrī sarīkoja paši savu konferenci, kurā opozīcijas līderis un vēlēšanās otro vietu ieguvušais kandidāts Jean Ping iepazīstināja ar sevi kā ar ievēlēto prezidentu un asi kritizēja valdību, mudinot Gabonas iedzīvotājus „ņemt savu likteni pašu rokās” un paredzot jaunus protestus,

1.  ir ārkārtīgi nobažījies par pastāvīgo stāvokļa pasliktināšanos attiecībā uz tiesiskumu Āfrikā, jo indeksi rāda, ka pēdējo desmit gadu laikā ap 70 % Āfrikas iedzīvotāju ir nonākuši sliktākā situācijā; atkārtoti apstiprina, ka cilvēktiesības, tiesiskums un demokrātija ir savstarpēji saistīti un viens otru nostiprina;

2.  atgādina, ka valsts un tās ierēdņu galvenais pienākums ir aizsargāt savus iedzīvotājus un ievērot starptautiskās saistības nodrošināt iedzīvotāju tiesības uz vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību, un tādēļ mudina tiesībaizsardzības amatpersonas nekad neizmantot šaujamieročus vai pārmērīgu vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem;

Kongo Demokrātiskā Republika

3.  nosoda vardarbību un civiliedzīvotāju nogalināšanu KDR; pauž nožēlu, ka par septembrī notikušajiem incidentiem neviens nav saukts pie atbildības; prasa sākt pilnīgu izmeklēšanu par notikumiem, kuru rezultātā tika pārmērīgi pielietots spēks un zaudētas dzīvības, lai nodrošinātu, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības;

4.  atzinīgi vērtē 2016. gada 31. decembrī ar Nacionālās bīskapu konferences (CENCO) starpniecību panākto politisko spēku vienošanos, kuras pamatā ir politiskā vienošanās, kas tika panākta oktobrī Āfrikas Savienības aizgādībā; mudina vienošanos neparakstījušās politiskās partijas to parakstīt un aicina visas politiskās ieinteresētās personas sadarboties, lai atrisinātu vēl nenokārtotos jautājumus un pilnībā un ātri īstenotu vienošanos, saskaņā ar KDR konstitūciju un ANO Drošības padomes Rezolūciju 2277(2016); uzsver, ka ir svarīgi iekļaut sievietes vienošanās īstenošanā;

5.  aicina iestādes, izmantojot ANO Stabilizācijas misijas KDR (MONUSCO) sniegto materiāltehnisko un tehnisko atbalstu, atjaunināt vēlētāju sarakstu un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai radītu apstākļus, kas veicina brīvu, godīgu un ticamu vēlēšanu sarīkošanu ne vēlāk kā 2017. gada decembrī;

6.  uzteic reģionālo organizāciju un citu reģiona valstu konstruktīvo lomu vienošanās panākšanā; aicina Āfrikas Savienību un ES delegāciju attiecīgajā valstī cieši uzraudzīt vienošanās īstenošanu un sniegt palīdzību, ja to lūdz;

7.  aicina starptautisko sabiedrību un starptautiskos līdzekļu devējus iesaistīties pārejas procesā gan politiski, gan finansiāli; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt palīdzības sniegšanu KDR iedzīvotājiem, lai uzlabotu visneaizsargātāko iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un risinātu pārvietošanas, pārtikas trūkuma un dabas katastrofu sekas;

8.  aicina iestādes īstenot pasākumus, lai mazinātu vardarbības risku, vienlaikus neierobežojot biedrošanās brīvību; aicina politiskās partijas rīkoties godprātīgi un izvairīties no jebkādām darbībām, kas varētu izraisīt spriedzi;

Gabona

9.  pauž dziļas bažas par vardarbību, kas notika pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanu provizorisko rezultātu paziņošanas; aicina visas Gabonas ieinteresētās personas izmantot likumīgi izveidotus kanālus, lai atrisinātu visus strīdus saistībā ar vēlēšanu rezultātiem, un savā rīcībā un paziņojumos izrādīt savaldību, lai nepieļautu vardarbības saasināšanos;

10.  ir pārliecināts — lai Gabonā nodrošinātu spēcīgāku demokrātisko sistēmu, būtu patiesi jānodala likumdošanas vara, izpildvara un tiesu vara;

11.  stingri nosoda visus patvaļīgos arestus, nelikumīgu aizturēšanu un politisko iebiedēšanu, kā arī vārda brīvības ierobežojumus pirms un pēc prezidenta vēlēšanām; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus apcietinātos miermīlīgos demonstrantus, žurnālistus un politiskos oponentus, atgādinot, ka viņu ieslodzījums ir tieši saistīts ar viņu pamattiesību un pamatbrīvību likumīgu izmantošanu;

12.  aicina Gabonas iestādes nodrošināt, lai drošības spēki rīkotos saskaņā ar tiesiskuma principiem, pamatojoties uz cilvēktiesību pilnīgu ievērošanu; uzsver, ka ir jānodrošina, lai visi apgalvojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem tiktu pienācīgi un rūpīgi izmeklēti un tajos vainīgie saukti pie atbildības;

13.  nosoda visus ES vēlēšanu novērošanas misijas locekļu iebiedēšanas gadījumus; mudina Gabonas iestādes pilnībā īstenot ES vēlēšanu novērošanas misijas galīgajā ziņojumā iekļautos ieteikumus; pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz saprašanās memorandu, kas parakstīts ar Gabonas valdību, ES vēlēšanu novērošanas misijai tika liegta piekļuve oficiālajiem protokoliem vai arī tā tika atļauta tikai ierobežotā mērā, jo šāda piekļuve bija nepieciešama, lai pārbaudītu prezidenta vēlēšanu procesa pareizību; uzskata, ka tas atklāj būtisku trūkumu Gabonas vēlēšanu procesā;

14.  atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības starpniecības centienus nolūkā palīdzēt atrisināt pēcvēlēšanu strīdu un aicina ES un ĀKK valstis sadarbībā ar ANO un Āfrikas Savienību turpināt cieši uzraudzīt vispārējo stāvokli Gabonā un ziņot par visiem gadījumiem, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības un pamatbrīvības;

15.  uzskata, ka šābrīža dziļā politiskā un sociālā sašķeltība Gabonā prasa skaidri politiski reaģēt, lai saglabātu valsts stabilitāti, vairotu Gabonas iedzīvotāju uzticēšanos un nodrošinātu, ka institūcijas ir patiesi leģitīmas; atzinīgi vērtē prezidenta Bongo priekšlikumu sasaukt nacionālo dialogu, lai panāktu izlīgumu valstī; uzsver, ka šis dialogs būtu jāīsteno godprātīgi un iekļaujošā un konstruktīvā veidā; pauž nožēlu par Jean Ping atteikšanos piedalīties nacionālajā dialogā;

16.  mudina Gabonas valdību veikt visaptverošu un ātru vēlēšanu procedūras reformu, lai to uzlabotu un padarītu pilnībā pārredzamu un uzticamu; uzsver, ka Gabonas iestādēm ir jāizrāda griba konstruktīvi sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka nākamās parlamenta vēlēšanas notiek brīvos un pārredzamos apstākļos;

17.  aicina Gabonas valdību ratificēt Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu un to ievērot;

18.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju KDR un Gabonas valdībai un parlamentam, ĀKK un ES Ministru padomei, Komisijai, Padomei, Austrumāfrikas valstu kopienai un tās dalībvalstu valdībām, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienības iestādēm un ANO ģenerālsekretāram.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika