Predlog resolucije - B8-0124/2017Predlog resolucije
B8-0124/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0120/2017

Postopek : 2017/2510(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0124/2017
Predložena besedila :
B8-0124/2017
Sprejeta besedila :

B8-0124/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu

(2017/2510(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju političnih dogovorov, doseženih v Demokratični republiki Kongo 18. oktobra in 31. decembra 2016,

–  ob upoštevanju ustave Demokratične republike Kongo,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2277,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave varnostnega sveta Združenih narodov S/PRST/2017/1,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 17. oktobra 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave EU z dne 12. decembra 2016 o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov podal 31. avgusta 2016, po razglasitvi začasnih izidov volitev v Gabonu,

–  ob upoštevanju skupnih izjav o Gabonu, ki so jih 11. in 17. septembra 2016 podali tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, in z dne 24. septembra 2016, po tem, ko je gabonsko ustavno sodišče razglasilo dokončne izide predsedniških volitev,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost Afriške unije z dne 1. septembra 2016, v kateri je obsodila nasilnost povolilnega spora v Gabonu in pozvala k mirni rešitvi tega spora,

–  ob upoštevanju memorandum o soglasju, ki sta ga podpisala Republika Gabon in Evropska unija in zadeva misijo Evropske unije za opazovanje volitev v Gabonu,

–  ob upoštevanju izjave vodje misije EU za opazovanje volitev v Gabonu o izidu volitev, zlasti v provinci Haut-Ogooué,

–  ob upoštevanju končnega poročila misije EU za opazovanje volitev v Gabonu,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije ZN o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so pravna država, odgovornost, spoštovanje človekovih pravic ter svobodne in poštene volitve bistveni elementi vsake delujoče demokracije; ker se ti elementi v nekaterih državah podsaharske Afrike izpodbijajo, tudi v Demokratični republiki Kongo in Gabonu; ker indeks fundacije Ibrahim o upravljanju v Afriki za leto 2016 razkriva, da je izboljšanje upravljanja v Afriki nasploh v zadnjih desetih letih oviralo razširjeno slabšanje razmer na področjih varnosti in pravne države;

B.  ker je obveznost spoštovanja pravne države sestavni del splošne zavezanosti afriških voditeljev držav in vlad upravljanju in demokraciji, kot je izražena v ustanovni listini Afriške unije;

C.  ker vlade svojo legitimnost utemeljujejo na jasno in vključujoče opredeljenih političnih okvirih;

Demokratična republika Kongo

D.  ker so decembra 2016 v Demokratični republiki Kongo policija in vojaki ubili najmanj 40 ljudi; ker je večina teh ljudi protestirala, ker predsednik Joseph Kabila ni želel zapustiti položaja, ko se je njegov mandat 19. decembra uradno končal; ker je bilo 107 ljudi poškodovanih oziroma se je z njimi slabo ravnalo, vsaj 460 pa je bilo aretiranih;

E.  ker so pripadniki obrambnih in varnostnih sil septembra 2016 uporabili prekomerno silo in v Kinšasi ubili še 54 protestnikov, ki so pozivali predsednika k upoštevanju ustavnih rokov; ker doslej za to še nihče ni odgovarjal;

F.  ker Demokratična republika Kongo, kljub svojemu bogastvu naravnih virov, ostaja ena izmed najmanj razvitih držav na svetu, kjer 9 od 10 prebivalcev potrebuje nujno humanitarno pomoč, 10 % prebivalstva živi z manj kot 1,25 dolarja na dan, 50 % prebivalstva nima dostopa do varne vode, v državi pa je dejavnih več kot 70 oboroženih skupin in približno 1,9 milijona ljudi je razseljenih; ker bi za institucije, ki so že tako šibke, utegnil imeti še en pretres katastrofalne humanitarne posledice;

G.  ker je donatorska in poslovna skupnost pokazala, da ima vedno manj zaupanja v Demokratično republiko Kongo kot obetaven cilj svojih vlaganj, kar je odgnalo tudi naložbe in humanitarno pomoč; ker odzivi na pozive Združenih narodov za Demokratično republiko Kongo v zadnji petih letih stalno kopnijo, kar kaže na vedno večjo „utrujenost“ donatorjev; ker se ta trend, ki je že tako zaskrbljujoč, zaradi institucionalne nestabilnosti lahko samo še poslabša;

H.  ker je bil 31. decembra 2016 v Kinšasi dosežen dogovor med političnimi silami; ker ta dogovor predvideva prvi miren prenos oblasti v državi po letu 1960, oblikovanje prehodne vlade nacionalne enotnosti, izvedbo volitev pred koncem leta 2017 in umik Josepha Kabile s položaja predsednika; ker predsednik Kabila na podlagi tega dogovora ne bo mogel spremeniti ustave, da bi lahko ostal na oblasti še tretji mandat, ter bo imenoval predsednika vlade iz opozicije, da bo nadzoroval tranzicijo;

I.  ker je Evropski svet 12. decembra 2016 sprejel sankcije proti sedmim posameznikom iz Demokratične republike Kongo;

Gabon

J.  ker so bile v Gabonu 27. avgusta 2016 predsedniške volitve; ker je po rezultatih, ki jih je razglasila državna volilna komisija (CENAP), dosedanji predsednik Ali Bongo s približno 5 600 glasovi prednosti zmagal pred svojim glavnim tekmecem Jeanom Pingom; ker je bila na gabonskem ustavnem sodišču vložena pritožba zoper nepravilnosti na volitvah s pozivom k ponovnemu štetju glasov; ker je bil po ponovnem štetju, ki ga je odredilo sodišče, Ali Bongo, ki je star 57 let, kljub kritikam potrjen kot zmagovalec avgustovskih predsedniških volitev;

K.  ker so predsedniške volitve spremljali mednarodni opazovalci, tudi misija EU za opazovanje volitev; ker je ta misija v svoji analizi končnih rezultatov predsedniških volitev prepoznala očitne nepravilnosti, zlasti v provinci Haut-Ogooué, iz katere prihaja predsednik Bongo; ker nepravilnosti, na katere je opozorila, sodi zavrnitev ponovnega štetja in nato sežig glasovnic, kar je bil odziv na zahtevo Afriške unije, da se objavijo izidi volitev razčlenjeni po voliščih;

L.  ker je bila misija za opazovanje volitev med svojimi dejavnostmi v Gabonu večkrat tarča ustrahovanja, zlasti z intenzivno kampanjo obrekovanja v medijih; ker je misijo ostro kritiziral sam predsednik Bongo, po tem, ko so se pojavili dvomi glede majhne razlike, s katero je zmagal na volitvah;

M.  ker so v glavnem mestu Libreville in v drugih večjih mestih po razglasitvi rezultatov volitev izbruhnili spopadi med pristaši opozicije in varnostnimi silami, v katerih je umrlo sedem ljudi, več deset je bilo ranjenih, več tisoč pa pridržanih; ker so gabonske varnostne sile vdrle v prostore opozicijskega kandidata Jeana Pinga, ker je bil prekinjen dostop do interneta in ker naj bi bilo prišlo do številnih primerov kršenja človekovih pravic zaradi političnih razmer v državi; ker so mednarodne nevladne organizacije odgovornost za ta dejanja pripisale gabonskim varnostnim silam;

N.  ker je glavna tožilka mednarodnega kazenskega sodišča 30. septembra 2016 napovedala, da je sprožila začetno preiskavo o povolilnih nemirih v Gabonu;

O.  ker je predsednik Bongo 5. januarja 2017 napovedal, da namerava začeti nacionalni dialog za spravo v državi; ker so imeli pripadniki opozicije decembra svojo konferenco, na kateri se je voditelj opozicije in drugouvrščeni na predsedniških volitvah Jean Ping predstavil kot novoizvoljeni predsednik in ostro kritiziral vlado, gabonsko ljudstvo pa pozval, naj „vzame usodo v svoje roke“, in napovedal nove demonstracije;

1.  je zelo zaskrbljen, ker se v Afriki nenehno slabša spoštovanje pravne države, saj indeksi kažejo, da so se v zadnjih desetih letih razmere slabšale za približno 70 % Afričanov; ponovno poudarja, da so človekove pravice, pravna država in demokracija povezane ter da se medsebojno krepijo;

2.  opozarja, da je glavna dolžnost države in njenih uradnikov, da varujejo svoje državljane in da spoštujejo njene mednarodne obveznosti glede zagotavljanja pravic ljudi do svobode izražanja, združevanja in zbiranja, ter zato poziva uslužbence organov kazenskega pregona, naj nikoli ne uporabijo strelnega orožja ali prekomerne sile zoper miroljubne protestnike;

Demokratična republika Kongo

3.  obsoja nasilje in uboje civilistov v Demokratični republiki Kongo; obžaluje, da za septembrske dogodke nihče ni odgovarjal pred sodiščem; poziva, naj se sproži celovita preiskava dogodkov, ki so privedli do prekomerne uporabe sile in smrti, in tako zagotovi, da bodo storilci za to odgovarjali;

4.  pozdravlja dogovor med političnimi silami, ki je bil dosežen ob posredovanju državne škofovske konference (CENCO) 31. decembra 2016 in temelji na političnem dogovoru, ki je bil oktobra dosežen pod okriljem Afriške unije; spodbuja politične stranke, ki niso podpisale dogovora, naj to storijo in vse poziva vse politične deležnike k sodelovanju za rešitev odprtih vprašanj ter k celovitemu in čimprejšnjemu izvajanju dogovora, v skladu z ustavo Demokratične republike Kongo in resolucijo varnostnega sveta ZN št. 2277(2016); poudarja pomen vključitve žensk v izvajanje sporazuma;

5.  poziva oblasti, naj nadaljujejo s posodabljanjem volilnih imenikov ob logistični in tehnični podpori misije Združenih narodov za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO) in naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev okolja, v katerem bodo – najpozneje decembra 2017 – mogoče svobodne, poštene in verodostojne volitve;

6.  izreka pohvalo za konstruktivno vlogo, ki so jo regionalne organizacije in druge države v regiji odigrale, da je bil lahko sklenjen ta dogovor; poziva Afriško unijo in delegacijo EU v državi, naj pozorno spremljata izvajanje dogovora in zagotovita pomoč, če sta zanjo zaprošeni;

7.  poziva mednarodno skupnost in mednarodne donatorje, naj politično in finančno spremljajo proces tranzicije; poziva EU in njene države članice, naj še naprej pomagajo prebivalcem Demokratični republiki Kongo, da bi izboljšali življenjske razmere najbolj ranljivih skupnosti in odpravili posledice razseljevanja, neustrezne prehranske varnosti in naravnih nesreč;

8.  poziva oblasti, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje tveganja nasilja in obenem ne omejijo svobode združevanja; poziva politične stranke, naj delujejo v dobri veri in se izognejo vsakemu dejanju, ki bi utegnilo povzročiti napetosti;

Gabon

9.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi nasilja, do katerega je prišlo po razglasitvi začasnih rezultatov predsedniških volitev leta 2016; poziva vse gabonske deležnike, naj uporabijo pravno uveljavljena sredstva za reševanje vseh sporov, povezanih z izidi volitev, ter naj pokažejo zadržanost pri svojih dejanjih in v svojih izjavah, da ne bi povzročili zaostritve nasilja;

10.  je prepričan, da bi bila potrebna resnična ločitev oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno vejo, da bi se v Gabonu zagotovil bolj čvrst demokratični sistem;

11.  odločno obsoja vse samovoljne aretacije, nezakonita pridržanja in politično ustrahovanje ter vsako omejevanje svobode izražanja, tako pred predsedniškimi volitvami kot po njih; poziva, naj se vsi miroljubni protestniki, novinarji in politični nasprotniki, ki so bili aretirani, takoj in brezpogojno izpustijo, pri čemer opozarja, da se njihovo pridržanje nanaša neposredno na legitimno uveljavljanje njihovih temeljnih pravic in svoboščin;

12.  poziva gabonske oblasti, naj zagotovijo, da bodo varnostne sile delovale v skladu z načeli pravne države in na podlagi popolnega spoštovanja človekovih pravic; poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno in temeljito preiskavo vseh obtožb o kršitvah človekovih pravic in soditi odgovornim za takšne kršitve;

13.  obsoja vse primere ustrahovanja članov misije EU za spremljanje volitev; poziva gabonske oblasti, naj v celoti izvajajo priporočila iz končnega poročila misije za spremljanje volitev; globoko obžaluje, da misiji EU za opazovanje volitev, kljub memorandumu o soglasju, podpisanem z gabonsko vlado, ni bil dovoljen dostop do uradnega zapisnika oziroma da je bil ta dostop le omejen, saj je bilo to potrebno za preverjanje pravilnosti postopkov predsedniških volitev; meni, da to kaže na resno slabost v gabonskih volilnih postopkih;

14.  pozdravlja trud, ki ga je Afriška unija vložila v mediacijo, da bi pomagala rešiti povolilni spor, ter poziva EU in države AKP, naj v sodelovanju z Združenimi narodi in Afriško unijo še naprej pozorno spremljajo splošno stanje v Gabonu in poročajo o vseh primerih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

15.  meni, da je zaradi sedanjih globokih političnih in družbenih razkolov v Gabonu potreben jasen politični odziv, da bi se ohranila stabilnost države, ustvarilo večje zaupanje med državljani v Gabonu in da bi institucije dobile resnično legitimnost; pozdravlja predlog predsednika Bonga o začetku nacionalnega dialoga za spravo v državi; poudarja, da bi se moral ta dialog voditi v dobri veri ter vključujoče in konstruktivno; obžaluje, da Jean Ping zavrača sodelovanje v tem nacionalnem dialogu;

16.  poziva gabonsko vlado k celoviti in hitri reformi volilnega postopka, da bi ga izboljšala in poskrbela, da bo popolnoma pregleden in verodostojen; poudarja, da morajo gabonske oblasti pokazati pripravljenost za konstruktivno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in tako zagotoviti, da bodo naslednje parlamentarne volitve potekale v svobodnem in preglednem ozračju;

17.  poziva gabonsko vlado, naj ratificira in spoštuje Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladama in parlamentoma Demokratične republike Kongo in Gabona, Svetu ministrov AKP-EU, Komisiji, Svetu, Vzhodnoafriški skupnosti in vladam njenih držav članic, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, institucijam Afriške unije in generalnemu sekretarju Združenih narodov.