Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0125/2017

Předložené texty :

B8-0125/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK),

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 18. května 2011 o výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a EU,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na společné tiskové prohlášení OSN, Africké unie, Evropské unie a Mezinárodní organizace pro frankofonii ze dne 16. února 2016,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jejího mluvčího o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení delegace Evropské unie v Demokratické republice Kongo o stavu dodržování lidských práv v této zemi, volebním procesu a takzvaném národním dialogu,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 12. prosince 2016, 17. října 2016 a 23. května 2016,

–  s ohledem na prohlášení o volbách v Demokratické republice Kongo, které dne 2. září 2015 vydala skupina mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer,

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu zvláštní zpravodajky Africké unie pro otázky týkající se obránců lidských práv a zvláštního zpravodaje Africké unie pro otázky související s věznicemi a vazebními podmínkami v Africe ze dne 12. února 2015 o stavu lidských práv v návaznosti na události související se změnou volebního zákona v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v Demokratické republice Kongo ze dne 27. července 2015,

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN v polovině období o Demokratické republice Kongo ze dne 28. prosince 2016,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie o povolební situaci v Gabonu, které vydala na svém 624. zasedání konaném dne 13. září 2016,

–  s ohledem na prohlášení připisované mluvčímu generálního tajemníka OSN ze dne 31. srpna 2016 vydané v návaznosti na vyhlášení předběžných výsledků voleb v Gabonské republice,

–  s ohledem na společná prohlášení mluvčích místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimicy o Gabonu vydaná dne 11. a 17. září 2016 a v návaznosti na vyhlášení konečných výsledků prezidentské volby gabonským ústavním soudem dne 24. září 2016,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k mírovému urovnání konfliktu,

–  s ohledem na prohlášení zemí AKT o situaci v Gabonu ze dne 2. září 2016,

–  s ohledem na prohlášení hlavního pozorovatele mise EU pro sledování voleb v Gabonu o výsledcích voleb, zejména v provincii Haut-Ogooué,

–  s ohledem na volební misi afrických právníků z pověření Africké unie,

–  s ohledem na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na gabonský volební zákon,

–  s ohledem na rozhodnutí č. 052/CC ze dne 23. září 2016 vyhlašující výsledky volby prezidenta Gabonské republiky konané dne 27. srpna 2016,

–  s ohledem na memorandum o porozumění týkající se mise EU pro sledování voleb podepsané mezi Gabonskou republikou a Evropskou unií,

–  s ohledem na dohodu o partnerství AKT-EU podepsanou dne 23. června 2000 v Cotonou a revidovanou dne 25. června 2005 a 22. června 2010,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prezidentská volba v Gabonu i v DRK vyvolala vážnou krizi;

B.  vzhledem k tomu, že v DRK měla volba prezidenta proběhnout v roce 2016, avšak její konání bylo všemi možnými prostředky zdržováno, aby mohl prezident Kabila zůstat u moci;

C.  vzhledem k tomu, že v Gabonu se prezidentská volba uskutečnila v srpnu 2016 a vítězem byl vyhlášen prezident Bongo navzdory značným pochybnostem ohledně výsledků v jeho domovském regionu Haut-Ogooué, který výsledky zvrátil v jeho prospěch, ačkoli vyzyvatel Ping zvítězil ve všech ostatních regionech;

D.  vzhledem k tomu, že ústavní krizi v DRK nadále doprovází tvrdé potlačování opozice, pronásledování obhájců lidských práv, zabíjení a bití účastníků protestů, mizení osob, zadržování osob bez možnosti komunikace a omezování svobody sdělovacích prostředků;

E.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a shromažďování byla v zemi silně omezena, a to i za použití nepřiměřené síly proti pokojným demonstrantům, novinářům, politickým vůdcům a dalším osobám, které se staví proti pokusům umožnit prezidentu Kabilovi setrvat u moci déle, než je ústavou stanovená hranice dvou volebních období;

F.  vzhledem k tomu, že v konžském hlavním městě Kinshase zastřelily bezpečnostní jednotky nejméně 20 osob, když ulice zaplavili protestující, kteří žádali Kabilu, aby po uplynutí svého ústavního mandátu odstoupil z funkce;

G.  vzhledem k tomu, že předcházející protesty proti setrvání prezidenta Kabily v úřadu, které proběhly v září 2016, vedly k brutálnímu zákroku proti protestujícím a proti opozičním silám; vzhledem k tomu, že OSN uvádí 422 obětí porušování lidských práv v Kinshase ze strany státních orgánů, z toho 48 lidí bylo zabito a 143 zraněno, osm novinářů a 288 dalších osob bylo zatčeno a protiprávně zadržováno a byly zničeny prostory patřící politickým stranám;

H.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 podepsaly vládnoucí konžská strana Aliance prezidentské většiny (AMP) a největší opoziční koalice Sdružení sil pro sociální a politickou změnu přelomovou politickou dohodu v návaznosti na rozhovory moderované Biskupskou konferencí Konga, v níž nastínily politické řešení volební krize; vzhledem k tomu, že tato dohoda prodlužuje funkční období prezidenta Kabily do doby, než bude do konce roku 2017 zvolen jeho nástupce;

I.  vzhledem k tomu, že musí pokračovat jednání mezi vládnoucí a opozičními stranami o podmínkách provádí této dohody;

J.  vzhledem k tomu, že v Gabonu měli volební pozorovatelé EU pouze omezený přístup k volební dokumentaci a poukazovali na zjevné nesrovnalosti a slabiny ve volebním systému; vzhledem k tomu, že tato mise byla cílem opakovaného zastrašování, zejména formou velmi intenzivní pomlouvačné kampaně v tisku, a rovněž čelila závažným hrozbám a tlaku ze strany gabonských orgánů, které podaly odvolání a vedly vyšetřování činnosti pozorovatelské mise EU s cílem znevěrohodnit její zprávu;

K.  vzhledem k tomu, že AU i Hospodářské společenství států střední Afriky požádaly, aby byly zveřejněny výsledky v jednotlivých volebních obvodech;

L.  vzhledem k tomu, že gabonské orgány tento požadavek doposud nesplnily, ba naopak byly spáleny volební lístky, což velmi ztěžuje ověření oficiálních volebních výsledků;

M.  vzhledem k tomu, že ústavní soud, jehož předsedou je rodinný příslušník oficiálního vítěze voleb Aliho Bonga, prohlásil výsledky voleb za platné;

N.  vzhledem k tomu, že podle organizací zabývajících se lidskými právy vedla povolební krize k výraznému zhoršení situace v oblasti lidských práv v Gabonu, což se projevilo nárůstem násilí mezi civilním obyvatelstvem, cíleným zatýkáním osob prováděným orgány a útoky na sdělovací prostředky, jako byl například útok namířený proti novinám Échos du Nord, k němuž došlo dne 3. listopadu 2016;  

O.  vzhledem k tomu, že vyhlášení předběžných výsledků vyvolalo demonstrace ve dvou největších gabonských městech, v Libreville a v Port-Gentil, a že výbuch násilí trval několik dní;

P.  vzhledem k tomu, že demonstranti zapálili budovu parlamentu a státní televize;

Q.  vzhledem k tomu, že gabonské bezpečnostní složky použily vůči demonstrantům sílu, což vedlo nejméně k pěti úmrtím (některé zdroje hovoří až o 100 obětech), a vtrhly do ústředí opozice a zatkly několik osob, z nichž desítky zůstávají ve vazbě i několik týdnů poté;

R.  vzhledem k tomu, že gabonské bezpečnostní složky již dříve použily sílu vůči pokojným demonstrantům, například dne 23. července 2016, a zatkly aktivisty z řad občanské společnosti a opoziční politiky;

1.  odsuzuje závažná porušení zásad právního státu, včetně ustanovení ústavy týkajících se konání voleb, k nimž došlo v DRK i v Gabonu;

2.  připomíná příslušná ustanovení, která se týkala mimo jiné Zakládací listiny Africké unie, protokolu týkajícího se založení Rady Africké unie pro mír a bezpečnost a Africké charty pro demokracii, volby a správu věcí veřejných;

3.  domnívá se, že jediným cílem manipulací, k nimž došlo, bylo umožnit, aby prezident Kabila a prezident Bongo zůstali u moci;

4.  důrazně odsuzuje veškeré spáchané násilí, porušování lidských práv, svévolné zatýkání a nezákonné zadržování, politické zastrašování občanské společnosti a členů opozice a porušování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu, k nimž v Gabonu došlo před prezidentskými volbami i po nich a v DRK v posledních dvou letech; vyzývá k propuštění všech politických vězňů; domnívá se, že takovéto události představují závažné porušení základních hodnot Dohody z Cotonou;

5.  vítá politickou dohodu, které dosáhly konžské strany a která obsahuje rámec pro řešení stávající krize; vyjadřuje však i nadále obavy v souvislosti s tím, zda je prezident Kabila a jeho vládnoucí strana připravena tuto dohodu důsledně provést;

6.  naléhavě proto žádá prezidenta Kabilu, aby dodržel podmínky dohody a umožnil, aby byly v roce 2017 uspořádány prezidentské volby, v nichž nebude kandidovat;

7.  vyzývá AMP, aby jednala v dobré víře o provedení dohody a neuchylovala se ke zdržovací taktice, která by prezidentu Kabilovi umožnila nadále zůstat u moci;

8.  naléhavě žádá konžskou vládu, aby se neprodleně zabývala nevyřešenými otázkami týkajícími se posloupnosti volebního kalendáře, rozpočtu a aktualizace seznamu voličů s cílem umožnit konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb v nadcházejících měsících;

9.  vyzývá EU, aby pečlivě sledovala proces příprav voleb a v případě potřeby zahájila jednání s konžskou vládou v souladu s článkem 96 Dohody z Cotonou;

10.  připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

11.  vyzývá konžské a gabonské úřady, aby co nejdříve ratifikovaly chartu Africké unie o demokracii, volbách a veřejné správě;

12.  vyjadřuje politování nad tím, že mise EU pro sledování voleb v Gabonu se při své činnosti potýkala s vážnými překážkami, a to navzdory dohodnutým podmínkám;

13.  připomíná, že se DRK a Gabon v rámci Dohody z Cotonou zavázaly k tomu, že budou respektovat zásady demokracie, právního státu a lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost politických funkcí; naléhavě žádá vlády obou zemí, aby dodržovaly tato ustanovení v souladu s články 11B, 96 a 97 Dohody z Cotonou;

14.  naléhavě vyzývá konžské a gabonské orgány, aby obnovily příznivé podmínky pro svobodné a pokojné uplatňování práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování a na svobodu sdělovacích prostředků a aby ukončily pronásledování opozičních sil a vůdců;

15.  domnívá se, že tento krok představuje základní podmínku toho, aby plánované volby byly svobodné a spravedlivé;

16.  vyzývá orgány obou zemí, aby vyšetřily, stíhaly a odpovídajícím způsobem sankcionovaly bezpečnostní složky, pracovníky výzvědné služby a další osoby odpovědné za násilné a nezákonné zásahy proti aktivistům, opozičním vůdcům a dalším osobám, které se staví proti dalšímu setrvání prezidenta Kabily u moci nebo které protestovaly proti prezidentu Bongovi;

17.  vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby prošetřila závažná porušení lidských práv, k nimž nedávno došlo v obou zemích;

18.  vyzývá EU, aby se jasně a jednoznačně vyjádřila a prohlásila, že prezidenta Kabilu nepovažuje za legitimního prezidenta a že udělá vše proto to, aby podpořila konání prezidentských voleb v roce 2017; vítá rozhodnutí EU uvalit omezující opatření na jednotlivce z konžských bezpečnostních složek, avšak vyjadřuje politování nad tím, že EU neuvalila první sankce mnohem dříve; vyzývá EU k rozšíření působnosti platnosti těchto opatření, aby se vztahovala i na další příslušníky bezpečnostních složek, kteří se podíleli na vážném porušování lidských práv, a aby zvážila přijetí obdobných opatření vůči příslušníkům gabonských bezpečnostních složek;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Mezinárodní organizaci Frankofonie, Hospodářskému společenství států střední Afriky (ECCAS), prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Gabonu a vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí