Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0125/2017

Pateikti tekstai :

B8-0125/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 18 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl demokratijos ateities ir atitinkamos konstitucinės tvarkos AKR ir ES valstybėse,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Jungtinių tautų, Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrus pranešimus spaudai,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir jos atstovo pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šalyje, rinkimų proceso ir vadinamojo nacionalinio dialogo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. gruodžio 12 d., 2016 m. spalio 17 d. ir 2016 m. gegužės 23 d. išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinių įgaliotinių ir atstovų Afrikos Didžiųjų ežerų regione grupės bendrą pareiškimą dėl rinkimų Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ir Afrikos Sąjungos specialiojo pranešėjo kalėjimų ir kalinimo sąlygų Afrikoje klausimais 2015 m. vasario 12 d. bendrą pranešimą spaudai dėl žmogaus teisių padėties po įvykių KDR pakeitus rinkimų įstatymą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2015 m. liepos 27 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų Jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 28 d. JT ekspertų grupės laikotarpio vidurio ataskaitą dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į sprendimą dėl padėties po rinkimų Gabone, priimtą 624-jame Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos posėdyje 2016 m. rugsėjo 13 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 31 d. JT Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą po preliminarių rinkimų Gabono Respublikoje rezultatų paskelbimo,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, Federica Mogherini, ir už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingo Komisijos nario, Neven Mimica, atstovų jungtinius pareiškimus dėl Gabono, paskelbtus 2016 m. rugsėjo 11 ir 17 d., ir 2016 m. rugsėjo 24 d. Gabono Konstitucinio Teismo paskelbtus galutinius prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 1 d. Afrikos Sąjungos pranešimą spaudai, kuriuo smerkiamas smurtas po rinkimų Gabone ir raginama taikiai išspręsti konfliktą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 2 d. AKR šalių pareiškimą dėl padėties Gabone,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos Gabone vyriausiojo stebėtojo pareiškimą dėl rinkimų rezultatų, ypač Aukštutinės Ogovės provincijoje,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos įgaliotų Afrikos teisininkų rinkimų misiją,

–  atsižvelgdamas į Gabono Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Gabono rinkimų kodeksą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. 052/CC, kuriuo paskelbti 2016 m. rugpjūčio 27 d. Gabono Respublikos prezidento rinkimų rezultatai,

–  atsižvelgdamas į Gabono Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimo memorandumą dėl ES rinkimų stebėjimo misijos,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą, kuris buvo peržiūrėtas 2005 m. birželio 25 d. ir 2010 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Gabone ir KDR kilo didelė krizė dėl prezidento rinkimų organizavimo;

B.  kadangi KDR prezidento rinkimai turėjo vykti 2016, bet prezidentas J. Kabila visomis įmanomomis priemonėmis juos atidėdavo, kad liktų valdžioje;

C.  kadangi Gabone prezidento rinkimai buvo surengti 2016 m. rugpjūčio mėn. ir prezidentas A. Bongo paskelbė nugalėtoją, nepaisant didelių abejonių dėl rezultatų A. Bongo gimtajame regione Aukštutinėje Ogovėje, kurie lėmė galutinį rezultatą, nors visuose kituose regionuose laimėjo oponentas J. Ping;

D.  kadangi KDR tęsiasi konstitucinė krizė, žiauriai slopinama opozicija, bauginami žmogaus teisių gynėjai, žudomi ir sumušami protestuotojai, žmonės dingsta, kalinami vienutėse, trukdomas žiniasklaidos darbas;

E.  kadangi saviraiškos ir susirinkimų laisvė šalyje gerokai apribota, įskaitant perteklinės jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, politinius lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinasi bandymams leisti prezidentui J. Kabilai išlikti valdžioje ilgiau kaip Konstitucijoje nustatytą dviejų kadencijų laikotarpį;

F.  kadangi Kongo sostinėje Kinšasoje saugumo pajėgos nušovė bent 20 protestuotojų, išėjusių į gatves reikalauti, kad pasibaigus jo konstituciniam mandatui J. Kabila atsistatydintų;

G.  kadangi per 2016 m. rugsėjo mėn. įvykusius protestus prieš valdžioje liekantį prezidentą J. Kabilą buvo žiauriai užpulti protestuotojai ir opozicijos jėgos; kadangi JT praneša apie 422 aukas, Kinšasoje nukentėjusias nuo žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos padarė valstybės agentai, įskaitant 48 nužudytus ir 143 sužalotus žmones, aštuonis žurnalistus ir dar 288 asmenis, kurie buvo areštuoti ir neteisėtai sulaikyti, taip pat apie suniokotas politinių partijų patalpas;

H.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. po diskusijų, kurioms vadovavo Kongo nacionalinė vyskupų konferencija ir kuriose buvo priimtas politinis rinkimų krizės sprendimas, valdančioji Kongo partija, Prezidento daugumos aljansas (AMP), ir pagrindinė opozicijos koalicija, Jėgų sambūris už socialinius ir politinius pokyčius (Sambūris), pasirašė lemiamą politinį susitarimą; kadangi susitarimu prezidento J. Kabilos kadencija pratęsta iki 2017 m. pabaigos, kol nebus išrinktas kitas prezidentas;

I.  kadangi turi tęstis valdančiosios partijos ir opozicinių partijų derybos dėl šio susitarimo įgyvendinimo sąlygų;

J.  kadangi Gabone ES rinkimų stebėtojams buvo suteikta tik ribota galimybė susipažinti su balsavimo dokumentais ir jie skundėsi dėl akivaizdžių nukrypimų ir rinkimų sistemos silpnumo; kadangi misijos atstovai buvo ne vieną kartą bauginami, visų pirma žiniasklaidoje vykdant labai aktyvią šmeižto kampaniją, ir susidūrė su didelėmis grėsmėmis ir spaudimu iš Gabono valdžios institucijų, kurios pateikė apeliacinį skundą ir atliko rinkimų stebėjimo misijos darbo tyrimą siekdamos diskredituoti misijos ataskaitą;

K.  kadangi AS ir Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrija ragino skelbti kiekvienos balsavimo vietos rezultatus;

L.  kadangi Gabono valdžios institucijos šio prašymo neįvykdė ir sudegino balsavimo biuletenius, tad oficialius rinkimų rezultatus buvo labai sunku patikrinti;

M.  kadangi Konstitucinis Teismas, kuriam pirmininkauja oficialaus rinkimų nugalėtojo Ali Bongo šeimos narys, paskelbė oficialius rinkimų rezultatus galiojančiais;

N.  kadangi, žmogaus teisių organizacijų teigimu, dėl krizės po rinkimų itin pablogėjo žmogaus teisių padėtis Gabone, padaugėjo smurto prieš civilius gyventojus, valdžios institucijos vykdo daugiau tikslinių sulaikymų, puolama spaudos laisvė, kaip, pavyzdžiui, 2016 m. lapkričio 3 d. – opozicijos laikraštis „Échos du Nord“;  

O.  kadangi paskelbus preliminarius rezultatus dviejuose didžiausiuose Gabono miestuose, Librevilyje ir Port Žantilyje, prasidėjo demonstracijos ir smurto proveržiai, kurie truko kelias dienas;

P.  kadangi demonstrantai padegė parlamentą ir vyriausybės televizijos stotį;

Q.  kadangi Gabono saugumo pajėgos prieš demonstrantus panaudojo jėgą ir yra bent penki nukentėjusieji (kai kurių šaltinių duomenimis, jų net 100), įsiveržė į opozicijos būstinę ir įvykdė daug sulaikymų ir praėjus daugeliui savaičių dešimtys asmenų dar nepaleisti;

R.  kadangi Gabono saugumo pajėgos jau naudojo jėgą prieš taikius protestuotojus, pavyzdžiui, 2016 m. liepos 23 d., ir sulaikė pilietinės visuomenės veikėjus ir opozicijos politikus;

1.  smerkia sunkius teisinės valstybės principų, įskaitant konstitucines nuostatas dėl rinkimų eigos, pažeidimus ir KDR, ir Gabone;

2.  primena svarbias nuostatas, be kita ko, Afrikos Sąjungos steigiamojo akto, Taikos ir saugumo tarybos steigimo protokolo ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos nuostatas;

3.  mano, kad vienintelis visų stebimų manipuliacijų tikslas buvo leisti prezidentams J. Kabilai ir A. Bongo likti valdžioje;

4.  griežtai smerkia visus įvykdytus smurto aktus, žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus sulaikymus ir neteisėtą kalinimą, politinį pilietinės visuomenės ir opozicijos narių bauginimą, spaudos laisvės ir žodžio laisvės pažeidimus prieš prezidento rinkimus Gabone ir po jų ir per pastaruosius dvejus metus KDR; ragina paleisti visus politinius kalinius; mano, kad šie įvykiai yra sunkūs Kotonu susitarime įtvirtintų pagrindinių vertybių pažeidimai;

5.  palankiai vertina Kongo partijų pasiektą politinį susitarimą dėl dabartinės krizės sprendimo; tačiau vis dar nerimauja dėl prezidento J. Kabilos ir jo valdančiosios partijos valios sąžiningai įgyvendinti susitarimą;

6.  todėl primygtinai ragina prezidentą J. Kabilą laikytis susitarimo sąlygų ir 2017 m. leisti surengti prezidento rinkimus, kuriuose jis nekandidatuos;

7.  primygtinai ragina AMP sąžiningai derėtis dėl susitarimo įgyvendinimo ir nenaudoti vilkinimo taktikos, dėl kurios prezidentas J. Kabila pasiliktų valdžioje dar ilgiau;

8.  primygtinai ragina Kongo vyriausybę nedelsiant spręsti atvirus klausimus, susijusius su rinkimų kalendoriaus įvykių seka, rinkimų biudžetu ir rinkėjų registro atnaujinimu, siekiant, kad per artimiausius mėnesius būtų surengti laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai;

9.  siūlo ES įdėmiai sekti pasirengimo rinkimams procesą ir prireikus pradėti derybas su Kongo vyriausybe pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį;

10.  primena, kad Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija turėtų būti nešališka ir įtrauki institucija, turinti pakankamai išteklių išsamiam ir skaidriam procesui įgyvendinti;

11.  ragina Kongo ir Gabono valdžios institucijas kuo greičiau ratifikuoti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

12.  apgailestauja dėl to, kad ES rinkimų stebėjimo misijos darbas Gabone buvo griežtai suvaržytas nesilaikant sutartų sąlygų;

13.  primena KDR ir Gabono pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principų, įskaitant žodžio ir žiniasklaidos laisvės, gero valdymo ir politinių pareigų skaidrumo principus; primygtinai ragina abi vyriausybes laikytis šių nuostatų pagal Kotonu susitarimo 11B, 96 ir 97 straipsnius;

14.  primygtinai ragina Kongo ir Gabono valdžios institucijas atkurti aplinką, kurioje būtų galima laisvai ir taikiai naudotis žodžio, asociacijos, susirinkimų ir spaudos laisvėmis, ir nebebauginti opozicijos jėgų ir vadovų;

15.  mano, kad šis žingsnis yra svarbiausias siekiant užtikrinti, kad planuojami rinkimai būtų laisvi ir teisingi;

16.  ragina abiejų valstybių valdžios institucijas atlikti tyrimus, iškelti baudžiamąsias bylas ir tinkamai nubausti saugumo pajėgų ir žvalgybos pareigūnus ir kitus asmenis, atsakingus už smurtines ir neteisėtas represijas prieš aktyvistus, opozicijos lyderius ir kitus asmenis, kurie priešinosi prezidento J. Kabilos pastangoms pratęsti savo buvimo valdžioje laikotarpį arba protestavo prieš prezidentą A. Bongo;

17.  siūlo JT Žmogaus teisių tarybai tirti sunkius žmogaus teisių pažeidimus, neseniai įvykdytus abiejose valstybėse;

18.  siūlo ES aiškiai ir nedviprasmiškai pareikšti, kad ji laiko prezidentą J. Kabilą neteisėtu prezidentu, ir imtis visų įmanomų priemonių, kad paremtų prezidento rinkimų organizavimą 2017 m.; palankiai vertina ES sprendimą taikyti ribojamąsias priemones Kongo saugumo pajėgų atstovams, bet apgailestauja dėl to, kad ES pradėjo taikyti pirmąsias sankcijas taip vėlai; siūlo ES pritaikyti šias priemones ir kitiems saugumo pajėgų nariams, dalyvaujantiems vykdant sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir apsvarstyti galimybę imtis tokių pat priemonių prieš Gabono saugumo pajėgų narius;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Tarptautinei Frankofonijos organizacijai, Centrinės Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (CAVEB), Gabono prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui ir Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika