Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0125/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0125/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 481kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2011. gada 18. maija rezolūciju par nākotnes izaicinājumiem attiecībā uz demokrātiju un konstitucionālās kārtības ievērošanu ĀKK un ES valstīs,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Āfrikas Savienības, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu presei,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) un viņas runaspersonas paziņojumus par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības delegācijas Kongo Demokrātiskajā Republikā paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, vēlēšanu procesu un tā dēvēto nacionālo dialogu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. decembra, 2016. gada 17. oktobra un 2016. gada 23. maija secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Āfrikas Lielo ezeru reģiona starptautisko sūtņu un pārstāvju grupas 2015. gada 2. septembra kopīgo paziņojumu presei par vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumos un Āfrikas Savienības īpašā referenta cietumu un apcietinājuma apstākļu jautājumos 2015. gada 12. februāra kopīgo paziņojumu presei par cilvēktiesību stāvokli pēc notikumiem, kas KDR norisinājās saistībā ar grozījumiem vēlēšanu likumā,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 27. jūlija ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ANO ekspertu grupas 2016. gada 28. decembra starpposma ziņojumu par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā lēmumu par situāciju pēc vēlēšanām Gabonā, ko 2016. gada 13. septembrī pieņēma Āfrikas Savienības Miera un drošības padomes 624. sanāksmē,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 31. augusta paziņojumu, kas tika sniegts pēc Gabonas Republikas vēlēšanu provizorisko rezultātu paziņošanas,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra Nevena Mimicas runaspersonu 2016. gada 11. un 17. septembra kopīgos paziņojumus par Gabonu un 2016. gada 24. septembra kopīgo paziņojumu, kas tika sniegts pēc Gabonas Konstitucionālās tiesas paziņojuma par galīgajiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2016. gada 1. septembra paziņojumu presei, kurā nosodīta vardarbība pēcvēlēšanu konfliktā Gabonā un prasīta tā miermīlīga atrisināšana,

–  ņemot vērā ĀKK 2016. gada 2. septembra paziņojumu par stāvokli Gabonā,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā galvenā novērotāja paziņojumu par vēlēšanu rezultātiem, jo īpaši Haut-Ogooué provincē,

–  ņemot vērā vēlēšanu misijas darbu, ko Āfrikas Savienība uzdeva veikt Āfrikas juristiem,

–  ņemot vērā Gabonas konstitūciju,

–  ņemot vērā Gabonas Vēlēšanu kodeksu,

–  ņemot vērā 2016. gada 23. septembra Lēmumu Nr. 052/CC, ar kuru tiek pasludināti 2016. gada 27. augustā notikušo Gabonas Republikas prezidenta vēlēšanu rezultāti,

–  ņemot vērā Gabonas Republikas un Eiropas Savienības parakstīto saprašanās memorandu par ES vēlēšanu novērošanas misiju (EOM),

–  ņemot vērā Kotonū partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā un pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā un 2010. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā gan Gabonā, gan KDR prezidenta vēlēšanu organizēšanu skāra nopietnas krīzes;

B.  tā kā KDR prezidenta vēlēšanām būtu bijis jānotiek 2016. gadā, bet tās visiem iespējamajiem līdzekļiem tika aizkavētas, lai saglabātu prezidenta J. Kabila varu;

C.  tā kā Gabonas prezidenta vēlēšanas tika organizētas 2016. gada augustā un par to uzvarētāju pasludināja prezidentu A. Bongo, neraugoties uz lielajām šaubām par A. Bongo dzimtā reģiona Haut-Ogooué rezultātiem, kuri mainīja oficiālos rezultātus pēc tam, kad viņa pretinieks J. Ping bija guvis uzvaru visos pārējos reģionos;

D.  tā kā KDR papildus konstitucionālajai krīzei joprojām vērojamas smagas represijas pret opozīciju, cilvēktiesību aizstāvju vajāšana, protestētāju nogalināšana un piekaušana, personu pazušana, slepenas aizturēšanas un plašsaziņas līdzekļu ierobežošana;

E.  tā kā vārda un pulcēšanās brīvība valstī ir tikusi stingri ierobežota, tostarp izmantojot pārmērīgu spēku pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem, politiskiem līderiem un citām personām, kas iestājas pret mēģinājumiem ļaut prezidentam J. Kabila palikt pie varas pēc konstitucionālā divu termiņu ierobežojuma;

F.  tā kā Kongo galvaspilsētā Kinšasā drošības spēki nošāva vismaz 20 protestētājus, kuri devās ielās, lai pieprasītu J. Kabila atkāpšanos pēc viņa konstitūcijā paredzēto pilnvaru termiņa beigām;

G.  tā kā pēc iepriekšējiem 2016. gada septembrī notikušajiem protestiem pret prezidenta J. Kabila palikšanu pie varas notika protestētāju un opozīcijas spēku brutāla apspiešana; tā kā ANO ziņo, ka Kinšasā valsts pārstāvji veica cilvēktiesību pārkāpumus pret 422 cilvēkiem, tostarp 48 cilvēki tika nogalināti, 143 ievainoti, astoņi žurnālisti un 288 citi cilvēki arestēti un nelikumīgi aizturēti, kā arī tika iznīcinātas politiskajām partijām piederošas telpas;

H.  tā kā 2016. gada 31. decembrī Kongo valdošā partija Prezidentu atbalstošā vairākuma alianse (AMP) un galvenā opozīcijas koalīcija Sociālo un politisko pārmaiņu spēku apvienība (Apvienība) pēc sarunām, kurās vidutāja pienākumus veica Kongo Nacionālā bīskapu konference, parakstīja vēsturiski svarīgu politisku vienošanos, kurā izklāstīts politiskais risinājums vēlēšanu krīzei; tā kā ar vienošanos tiek pagarināts prezidenta J. Kabila amata pilnvaru termiņš līdz viņa pēcteča ievēlēšanai līdz 2017. gada beigām;

I.  tā kā ir jāturpina valdošās partijas un opozīciju partiju sarunas par minētā nolīguma īstenošanas noteikumiem;

J.  tā kā Gabonā ES vēlēšanu novērotājiem bija tikai ierobežota piekļuve vēlēšanu dokumentiem un viņi sūdzējās par acīmredzamām novirzēm un trūkumiem vēlēšanu sistēmā; tā kā pret misiju ir tikuši vērsti atkārtoti iebiedēšanas pasākumi, jo īpaši ļoti intensīva apmelošanas kampaņa presē, un tā ir saskārusies ar būtiskiem draudiem un spiedienu no Gabonas iestāžu puses, kuras iesniedza apelācijas sūdzību un veica izmeklēšanu par ES vēlēšanu novērošanas misijas darbu, cenšoties diskreditēt misijas ziņojumu;

K.  tā kā Āfrikas Savienība un Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopiena ir pieprasījušas publicēt katra vēlēšanu iecirkņa rezultātus atsevišķi;

L.  tā kā Gabonas iestādes nav izpildījušas šo prasību un — gluži pretēji — vēlēšanu zīmes ir tikušas sadedzinātas, tādējādi ļoti sarežģījot iespēju pārbaudīt vēlēšanu oficiālos rezultātus;

M.  tā kā Konstitucionālā tiesa, kuru vada vēlēšanu oficiālā uzvarētāja Ali Bongo ģimenes loceklis, vēlēšanu oficiālos rezultātus pasludināja par derīgiem;

N.  tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju pēcvēlēšanu krīzes rezultātā būtiski pasliktinājusies cilvēktiesību situācija Gabonā, pieaugot vardarbībai civiliedzīvotāju vidū, iestāžu veiktiem mērķtiecīgiem arestiem un uzbrukumiem preses brīvībai, kas, piemēram, 2016. gada 3. novembrī skāra opozīcijas laikrakstu Échos du Nord;  

O.  tā kā vēlēšanu provizorisko rezultātu paziņošana izraisīja demonstrācijas divās lielākajās Gabonas pilsētās, proti, Librevilā un Portžantilā, un vardarbības uzliesmojumu, kas ilga vairākas dienas;

P.  tā kā demonstranti aizdedzināja parlamentu un valdības televīzijas ēku;

Q.  tā kā Gabonas drošības spēki izmantoja spēku pret demonstrantiem, kā rezultātā cieta vismaz pieci cilvēki (daži avoti vēsta pat par 100 cietušajiem), ieņēma opozīcijas mītnes telpas un arestēja daudzus cilvēkus, no kuriem vairāki desmiti vairākas nedēļas palika apcietinājumā;

R.  tā kā Gabonas drošības spēki arī iepriekš ir izmantojuši spēku pret miermīlīgiem protestētājiem, piemēram, 2016. gada 23. jūlijā, un arestējuši pilsoniskās sabiedrības aktīvistus un opozīcijas politiķus,

1.  nosoda nopietnos tiesiskuma pārkāpumus, tostarp vēlēšanu rīkošanu reglamentējošo konstitucionālo noteikumu pārkāpumus, kas notika gan KDR, gan Gabonā;

2.  atgādina attiecīgos noteikumus, cita starpā Āfrikas Savienības dibināšanas akta, Protokola par Miera un drošības padomes izveidi un Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartas noteikumus;

3.  uzskata, ka vienīgais visu pieredzēto manipulāciju mērķis ir dot iespēju prezidentiem J. Kabila un A. Bongo saglabāt varu;

4.  stingri nosoda visu veidu vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumus, patvaļīgus arestus un nelikumīgu aizturēšanu, pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas dalībnieku politisko iebiedēšanu, kā arī pārkāpumus attiecībā uz preses brīvību un vārda brīvību pirms un pēc prezidenta vēlēšanām Gabonā un pēdējo divu gadu laikā KDR; prasa atbrīvot visus, kuri aizturēti politisku iemeslu dēļ; uzskata, ka šie notikumi ir nopietni Kotonū nolīguma pamatvērtību pārkāpumi;

5.  atzinīgi vērtē Kongo partiju panākto politisko vienošanos, kurā ir izklāstīts risinājums pašreizējai krīzei; tomēr joprojām pauž bažas par prezidenta J. Kabila un viņa valdošās partijas gribu stingri ievērot vienošanos;

6.  tādēļ mudina prezidentu J. Kabila ievērot vienošanās noteikumus un atļaut 2017. gadā rīkot prezidenta vēlēšanas, kurās viņš nekandidēs;

7.  mudina AMP godprātīgi risināt sarunas par vienošanās īstenošanu un neizmantot vilcināšanās taktiku, kas ļautu prezidentam J. Kabila vēl ilgāk saglabāt varu;

8.  mudina Kongo valdību nekavējoties risināt atklātos jautājumus saistībā ar vēlēšanu grafika plānošanu, tā budžetu un vēlētāju reģistra atjaunināšanu, lai tuvākajos mēnešos varētu notikt brīvas, godīgas un pārredzamas vēlēšanas;

9.  aicina ES cieši sekot vēlēšanu sagatavošanas procesam un vajadzības gadījumā saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu uzsākt sarunas ar Kongo valdību;

10.  atgādina, ka Neatkarīgajai valsts vēlēšanu komisijai jābūt objektīvai un iekļaujošai institūcijai, kurai ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu visaptverošu un pārredzamu procesu;

11.  prasa KDR un Gabonas varas iestādēm vistuvākajā laikā ratificēt Āfrikas Hartu par demokrātiju, vēlēšanām un pārvaldību;

12.  pauž nožēlu par to, ka pretēji vienošanās noteikumiem ES vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā darbs tika būtiski kavēts;

13.  atgādina par saistībām, kuras KDR un Gabona ir apņēmušās pildīt saskaņā ar Kotonū nolīgumu, proti, ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, kā arī labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību; mudina abu valstu valdības ievērot šos noteikumus saskaņā ar Kotonū nolīguma 11.b, 96. un 97. pantu;

14.  aicina Kongo un Gabonas iestādes atjaunot tādu vidi, kas sekmē iespēju brīvi un miermīlīgi īstenot vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību un preses brīvību, un izbeigt opozīcijas spēku un līderu vajāšanu;

15.  uzskata, ka šis solis ir ārkārtīgi svarīgs, lai plānotās vēlēšanas varētu notikt brīvi un godīgi;

16.  aicina abu valstu iestādes veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu un attiecīgi sodīt drošības spēku un izlūkošanas amatpersonas un citas personas, kas atbildīgas par vardarbību un nelikumīgu vēršanos pret aktīvistiem, opozīcijas līderiem un citām personām, kuras iestājās pret prezidenta J. Kabila mēģinājumiem pagarināt savu atrašanos pie varas vai vērsušās ar protestiem pret prezidentu A. Bongo;

17.  aicina ANO Cilvēktiesību padomi izmeklēt abās valstīs nesen notikušos smagos cilvēktiesību pārkāpumus;

18.  aicina ES skaidri un nepārprotami paziņot, ka tā uzskata prezidentu J. Kabila par nelikumīgu prezidentu, un pielikt visas pūles, lai atbalstītu prezidenta vēlēšanu organizēšanu 2017. gadā; atzinīgi vērtē ES lēmumu īstenot ierobežojošus pasākumus pret Kongo drošības spēku personām, tomēr pauž nožēlu, ka ES tik ilgi vilcinājās ar pirmo sankciju īstenošanu; aicina ES minētos pasākumus piemērot arī citiem drošības spēku locekļiem, kas ir iesaistīti nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu veikšanā, un apsvērt tādu pašu pasākumu piemērošanu Gabonas drošības spēku locekļiem;

19.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Āfrikas Savienībai, ĀKK un ES Ministru padomei, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO ģenerālsekretāram, Starptautiskajai Frankofonijas organizācijai, Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopienai (ECCAS), Gabonas prezidentam, ministru prezidentam un parlamentam un Kongo Demokrātiskās Republikas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika