Návrh uznesenia - B8-0125/2017Návrh uznesenia
B8-0125/2017

  NÁVRH UZNESENIA o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017

  Postup : 2017/2510(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0125/2017

  B8-0125/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

  (2017/2510(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR),

  –  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 18. mája 2011 o výzvach vzhľadom na budúcnosť demokracie a dodržiavanie ústavného poriadku v krajinách AKT a Európskej únie,

  –  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie Organizácie Spojených národov, Africkej únie, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie zo 16. februára 2016,

  –  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a na vyhlásenia jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, o volebnom procese a tzv. národnom dialógu,

  –  so zreteľom na závery Rady z 12. decembra 2016, zo 17. októbra 2016 a z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu osobitného spravodajcu Africkej únie pre obhajcov ľudských práv a osobitného spravodajcu Africkej únie pre otázky súvisiace s väznicami a podmienkami zadržiavania v Afrike z 12. februára 2015 o situácii v oblasti ľudských práv po udalostiach, ktoré sprevádzali zmenu volebného práva v KDR,

  –  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie OSN pre ľudské práva v KDR,

  –  so zreteľom na priebežnú správu skupiny expertov OSN z 28. decembra 2016 o Konžskej demokratickej republike,

  –  so zreteľom na rozhodnutie o situácii po voľbách v Gabone prijaté na 624. zasadnutí Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie 13. septembra 2016,

  –  so zreteľom na vyhlásenie z 31. augusta 2016, ktoré možno pripísať hovorcovi generálneho tajomníka OSN a v ktorom reagoval na oznámenie predbežných výsledkov volieb v Gabonskej republike,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenia o Gabone, ktoré 11. a 17. septembra 2016 vydali hovorcovia PK/VP Federiky Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu, a po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb gabonským ústavným súdom 24. septembra 2016,

  –  so zreteľom na tlačovú správu Africkej únie z 1. septembra 2016, v ktorej odsúdila násilie páchané v konflikte nasledujúcom po voľbách v Gabone a v ktorej žiadala jeho mierové riešenie,

  –  so zreteľom na vyhlásenie AKT o situácii v Gabone z 2. septembra 2016,

  –  so zreteľom na vyhlásenie hlavného pozorovateľa volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Gabone o výsledku volieb, konkrétne v provincii Haut-Ogooué,

  –  so zreteľom na volebnú misiu afrických právnikov poverených Africkou úniou,

  –  so zreteľom na ústavu Gabonu,

  –  so zreteľom na volebný zákon Gabonu,

  –  so zreteľom na rozhodnutie č. 052/CC z 23. septembra 2016, v ktorom sa oznamujú výsledky volieb prezidenta Gabonskej republiky z 27. augusta 2016,

  –  so zreteľom na memorandum o porozumení, ktoré podpísali Gabonská republika a Európska únia, týkajúce sa volebnej pozorovateľskej misie (VPM) EÚ,

  –  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú 23. júna 2000 a revidovanú 25. júna 2005 a 22. júna 2010,

  –  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

  –  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže Gabon aj Konžská demokratická republika čelili závažným krízam súvisiacim s organizáciou prezidentských volieb,

  B.  keďže prezidentské voľby v Konžskej demokratickej republike sa mali uskutočniť v roku 2016, no všetkými možnými prostriedkami boli oddialené, len aby prezident Kabila ostal pri moci;

  C.  keďže prezidentské voľby v Gabone sa uskutočnili v auguste 2016 a za víťaza bol vyhlásený prezident Bongo, a to i napriek silným pochybnostiam o výsledkoch v regióne Haut-Ogooué, odkiaľ Bongo pochádza, ktoré ovplyvnili oficiálny výsledok po tom, ako súper Ping zvíťazil vo všetkých ostatných regiónoch;

  D.  keďže ústavnú krízu v Konžskej demokratickej republike naďalej sprevádzajú tvrdé zákroky proti opozícii, prenasledovanie obhajcov ľudských práv, bitky a vraždy demonštrantov, miznutia osôb, svojvoľné zadržiavania a obmedzovanie médií;

  E.  keďže sloboda prejavu a zhromažďovania v krajine bola výrazne obmedzená, a to aj používaním neprimeranej sily voči pokojným demonštrantom, novinárom, vedúcim politickým predstaviteľom a ďalším osobám, ktoré sa postavili proti pokusom umožniť prezidentovi Kabilovi zotrvať pri moci aj po uplynutí dvoch ústavou stanovených funkčných období;

  F.  keďže bezpečnostné sily v konžskom hlavnom meste Kinshasa zastrelili najmenej 20 demonštrantov, ktorí sa valili do ulíc a žiadali, aby Kabila po skončení svojho ústavného mandátu odstúpil,

  G.  keďže predošlé protesty v septembri 2016 proti tomu, aby prezident Kabila zostal pri moci, vyústili do tvrdého zásahu proti demonštrantom a opozičným silám; keďže podľa OSN sa v Kinshase stalo 422 ľudí obeťami porušovania ľudských práv zo strany štátnych zamestnancov, 48 ľudí prišlo o život, 143 ľudí utrpelo zranenia, zatknutých a nezákonne zadržiavaných bolo 8 novinárov a 288 ďalších osôb, navyše došlo k zničeniu priestorov patriacich politických stranám;

  H.  keďže vládnuca konžská strana Aliancia prezidentskej väčšiny (AMP) a hlavná opozičná koalícia Zhromaždenie síl pre sociálnu a politickú zmenu (Rally) 31. decembra 2016 po rozhovoroch sprostredkovaných národnou konžskou biskupskou konferenciou podpísali prelomovú politickú dohodu, ktorá obsahuje politické riešenie volebnej krízy; keďže dohoda predlžuje funkčné obdobie prezidenta Kabilu do zvolenia jeho následníka najneskôr do konca roka 2017,

  I.  keďže je potrebné, aby rokovania medzi vládnucou stranou a opozičnými stranami pokračovali v súlade s vykonávaním tejto dohody,

  J.  keďže volební pozorovatelia EÚ mali v Gabone iba obmedzený prístup k hlasovacím podkladom a sťažovali sa na jasné anomálie a nedostatky volebného systému; keďže misia bola opakovane predmetom zastrašovania, najmä formou veľmi intenzívnej kampane ohovárania v tlači, a navyše čelila aj významným hrozbám a tlaku zo strany gabonských orgánov, ktoré sa odvolali a viedli vyšetrovanie činnosti volebnej pozorovateľskej misie s cieľom zdiskreditovať jej správu;

  K.  keďže Africká únia aj Hospodárske spoločenstvo stredoafrických štátov vyzvali na uverejnenie výsledkov za každú jednotlivú volebnú miesť;

  L.  keďže gabonské orgány nesplnili túto požiadavku, naopak, hlasovacie lístky boli spálené a z tohto dôvodu je veľmi ťažké overiť oficiálne volebné výsledky;

  M.  keďže ústavný súd, ktorému predsedá člen rodiny oficiálneho víťaza volieb Aliho Bonga, vyhlásil oficiálne výsledky volieb za platné;

  N.  keďže podľa organizácií ľudských práv povolebná kríza viedla k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv v Gabone, ktorá sa vyznačuje nárastom násilia medzi civilným obyvateľstvom, cieleným väznením orgánmi a útokmi na slobodu tlače, ako bol útok na opozičné noviny Echos du Nord 3. novembra 2016;  

  O.  keďže vyhlásenie predbežných výsledkov vyvolalo demonštrácie v dvoch najvýznamnejších mestách Gabonu, Libreville a Port-Gentil, a vypuknutie násilia, ktoré trvalo niekoľkých dní;

  P.  keďže demonštranti zapálili budovu parlamentu a vládnej televízie;

  Q.  keďže bezpečnostné sily Gabonu používali proti pokojným demonštrantom silu, čoho výsledkom je najmenej 5 mŕtvych (niektoré zdroje uvádzajú až 100), vtrhli do sídla opozície a vykonali početné zatknutia, pričom vo väzení zostali desiatky osôb ešte aj niekoľko týždňov;

  R.  keďže bezpečnostné sily Gabonu použili silu proti pokojným demonštrantom už predtým, napríklad 23. júla 2016, a zatkli občianskych aktivistov a opozičných politikov;

  1.  odsudzuje závažné porušovanie zásad právneho štátu vrátane ústavných ustanovení o konaní volieb, ktoré sa vyskytli v KDR aj v Gabone;

  2.  pripomína príslušné ustanovenia, okrem iných aj Zakladajúci akt Africkej únie, protokol týkajúci sa založenia Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie a Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných;

  3.  domnieva sa, že jediným cieľom všetkých manipulácií bolo umožniť prezidentom Kabilovi a Bongovi zostať pri moci;

  4.  dôrazne odsudzuje všetko spáchané násilie, porušenia ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, politické zastrašovanie občianskej spoločnosti a členov opozície, ako aj porušovanie slobody tlače a slobody prejavu pred prezidentskými voľbami aj po nich v Gabone a posledné dva roky v KDR; vyzýva na prepustenie všetkých politických väzňov; domnieva sa, že tieto faktory predstavujú závažné porušenie základných hodnôt Dohody z Cotonou;

  5.  víta politickú dohodu dosiahnutú medzi konžskými stranami, v ktorej je načrtnuté riešenie súčasnej krízy; aj naďalej však vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vôľou prezidenta Kabilu a jeho vládnucej strany skutočne plniť dohodu;

  6.  naliehavo preto vyzýva prezidenta Kabilu, aby plnil podmienky dohody a umožnil zorganizovanie prezidentských volieb v roku 2017, v ktorých nebude kandidovať;

  7.  naliehavo vyzýva AMP, aby rokovala v dobrej viere o vykonávaní dohody a aby nepoužívala zdržovacie postupy, ktoré by umožnili prezidentovi Kabilovi zostať dlhšie pri moci;

  8.  naliehavo vyzýva konžskú vládu, aby okamžite začala riešiť otvorené otázky súvisiace so stanovením etáp volebného kalendára, s rozpočtom a aktualizáciou voličských zoznamov s cieľom umožniť uskutočnenie slobodných, spravodlivých a transparentných volieb v nadchádzajúcich mesiacoch;

  9.  vyzýva EÚ, aby pozorne sledovala proces prípravy volieb a ak je to potrebné, aby začala rokovania s konžskou vládou v súlade s článkom 96 Dohody z Cotonou;

  10.  pripomína, že nezávislá štátna volebná komisia by mala byť nestranná a inkluzívna inštitúcia s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

  11.  vyzýva konžské a gabonské orgány, aby pri najbližšej príležitosti ratifikovali Africkú chartu demokracie, volieb a dobrej správy vecí verejných;

  12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že práca volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Gabone bolo vážne sťažená, v rozpore s dohodnutými podmienkami;

  13.  pripomína, že v rámci Dohody z Cotonou sa KDR zaviazala rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ktoré zahŕňajú slobodu prejavu a slobodu médií, dobrú správu vecí verejných a transparentnosť pri zastávaní politických funkcií; naliehavo vyzýva obe vlády, aby v súlade s článkami 11B, 96 a 97 Dohody z Cotonou dodržiavali tieto ustanovenia;

  14.  naliehavo žiada konžské a gabonské orgány, aby obnovili podmienky umožňujúce slobodné a pokojné uplatňovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a slobody tlače, a aby prestali prenasledovať opozičné sily a vedúcich predstaviteľov opozície;

  15.  domnieva sa, že tento krok má zásadný význam pre to, aby boli plánované voľby slobodné a spravodlivé;

  16.  vyzýva orgány oboch krajín, aby vyšetrili, stíhali a primerane potrestali dôstojníkov bezpečnostných síl a spravodajských služieb a iné osoby zodpovedné za násilné a nezákonné represívne opatrenia voči aktivistom, vedúcim predstaviteľom opozície a iným osobám, ktoré sa postavili pokusom prezidenta Kabilu ďalej sa udržať pri moci alebo protestovali proti prezidentovi Bongovi;

  17.  vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby vyšetrila závažné porušovanie ľudských práv, ktoré sa nedávno vyskytlo v oboch krajinách;

  18.  vyzýva EÚ, aby jasne a jednoznačne oznámila, že prezidenta Kabilu považuje za nelegitímneho prezidenta, a aby vyvinula maximálne úsilie na podporu prezidentských volieb v roku 2017; víta rozhodnutie EÚ uložiť reštriktívne opatrenia na osoby z konžských bezpečnostných síl, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ trvalo tak dlho, kým zaviedla prvé sankcie; vyzýva EÚ, aby rozšírila tieto opatrenia na ostatných členov bezpečnostných síl zapojených do závažného porušovania ľudských práv a aby zvážila rovnaký druh opatrení voči členom gabonských bezpečnostných síl;

  19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Africkej únii, Rade ministrov AKT – EÚ, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Medzinárodnej organizácii frankofónie, Hospodárskemu spoločenstvu stredoafrických štátov (ECCAS), prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu Gabonu a vláde a parlamentu Konžskej demokratickej republiky.