Predlog resolucije - B8-0125/2017Predlog resolucije
B8-0125/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0120/2017

Postopek : 2017/2510(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0125/2017
Predložena besedila :
B8-0125/2017
Sprejeta besedila :

B8-0125/2017

Resolucija Evropskega parlamenta   o krizi pravne države v Demokratični republiki Kongo in Gabonu

(2017/2510(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo;

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 18. maja 2011 o izzivih za prihodnost demokracije in spoštovanju ustavnega reda v državah AKP in EU,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost, ki so ga 16. februarja 2016 izdali Združeni narodi, Afriška unija, Evropska unija in Mednarodna organizacija za frankofonijo,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in njene tiskovne predstavnice o položaju v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav delegacije Evropske unije v Demokratični republiki Kongo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, volilnem procesu in tako imenovanem nacionalnem dialogu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. decembra 2016, 17. oktobra 2016 in 23. maja 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje afriških Velikih jezer z dne 2. septembra 2015 o volitvah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost, ki sta ga 12. februarja 2015 izdala posebna poročevalca Afriške unije za zagovornike človekovih pravic ter za zapore in razmere v zaporih v Afriki, o stanju na področju človekovih pravic po dogodkih, povezanih s spremembo volilne zakonodaje v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada Združenih narodov za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov Združenih narodov z dne 28. decembra 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepa o razmerah v Gabonu po volitvah, sprejetega na 624. srečanju mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije dne 13. septembra 2016,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je mogoče pripisati predstavniku generalnega sekretarja OZN, z dne 31. avgusta 2016, ki je sledila objavi začasnih rezultatov volitev v Gabonski republiki,

–  ob upoštevanju skupnih izjav o Gabonu, ki so jih 11. in 17. septembra 2016 podale tiskovne predstavnice podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, in z dne 24. septembra 2016, potem ko je gabonsko ustavno sodišče razglasilo končne rezultate predsedniških volitev,

–  ob upoštevanju sporočila za javnost Afriške unije z dne 1. septembra 2016, v kateri je obsodila nasilje v povolilnem konfliktu v Gabonu in pozvala k njegovi mirni rešitvi,

–  ob upoštevanju izjave AKP o razmerah v Gabonu z dne 2. septembra 2016,

–  ob upoštevanju izjave glavne opazovalke misije EU za opazovanje volitev v Gabonu o izidu volitev, zlasti v provinci Haut-Ogooué,

–  ob upoštevanju volilne misije afriških pravnikov, ki jih je pooblastila Afriška unija,

–  ob upoštevanju gabonske ustave,

–  ob upoštevanju gabonskega volilnega zakonika,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 052/CC z dne 23. septembra 2016 o razglasitvi rezultatov volitev predsednika Gabonske republike dne 27. avgusta 2016,

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisala Gabonska republika in Evropska unija in se nanaša na misijo EU za opazovanje volitev v Gabonu,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja, podpisanega 23. junija 2000 in spremenjenega 25. junija 2005 in 22. junija 2010,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je v Gabonu in Demokratični republiki Kongo prišlo do večjih kriz, povezanih z organizacijo predsedniških volitev;

B.  ker bi morale predsedniške volitve v Demokratični republiki Kongo potekati že leta 2016, vendar se je z njimi na vsak način odlašalo, da bi predsednik Kabila ostal na oblasti;

C.  ker so predsedniške volitve v Gabonu potekale avgusta 2016, na njih pa je zmagal predsednik Bongo, kljub resnim pomislekom glede rezultatov v njegovi domači regiji Haut-Ogooué, zaradi katerih se je uradni izid prevesil v njegov prid, čeprav je v vseh drugih regijah zmagal njegov nasprotnik Ping;

D.  ker poleg ustavne krize v Demokratični republiki Kongo še vedno prihaja do ostrega zatiranja opozicije, nadlegovanja zagovornikov človekovih pravic, usmrtitev in pretepanja protestnikov, izginotij, pridržanj v osamitvi in oviranja medijev;

E.  ker sta svoboda izražanja in zbiranja v državi močno okrnjeni, tudi s prekomerno uporabo sile proti miroljubnim protestnikom, novinarjem, političnim voditeljem in drugim, ki nasprotujejo poskusom, da bi predsednik Kabila ostal na oblasti tudi po izteku ustavno določenega obdobja dveh mandatov;

F.  ker so varnostne sile v kongovski prestolnici Kinšasa ubile vsaj 20 protestnikov, ki so preplavili ulice in zahtevali Kabilov odstop po izteku ustavno določenega mandata;

G.  ker so se protesti proti obstanku predsednika Kabile na oblasti, ki so potekali septembra 2016, končali z brutalnim zatrtjem protestnikov in opozicijskih sil; ker OZN poroča, da so državni agenti v Kinšasi 422 osebam kršili človekove pravice, pri čemer je bilo ubitih 48, ranjenih pa 143 ljudi, osem novinarjev in 288 drugih posameznikov je bilo aretiranih in protipravno priprtih, poročajo pa tudi o uničenju prostorov v lasti političnih strank;

H.  ker sta vladajoča stranka Konga, Združenje predsedniške večine, in glavna opozicijska koalicija, Zbor sil za socialne in politične spremembe, 31. decembra 2016 podpisali prelomen politični dogovor o politični rešitvi volilne krize, potem ko je pri pogajanjih posredovala Državna škofovska konferenca Konga; ker je v dogovoru predvideno podaljšanje mandata predsednika Kabile do izvolitve njegovega naslednika pred koncem leta 2017;

I.  ker se morajo pogajanja med vladajočo stranko in opozicijskimi strankami o izvajanju tega dogovora nadaljevati;

J.  ker so opazovalci volitev iz EU v Gabonu imeli le omejen dostop do dokumentov za glasovanje in so opozorili na očitne nepravilnosti in pomanjkljivosti volilnega sistema; ker je bila misija tarča nenehnega ustrahovanja, zlasti v obliki hudega blatenja v tisku, pa tudi groženj in pritiskov gabonskih organov, ki so vložili pritožbo in sprožili preiskavo o delu misije, da bi omajali verodostojnost njenega poročila;

K.  ker sta Afriška unija in Gospodarska skupnost srednjeafriških držav pozvali k objavi rezultatov na posameznih voliščih;

L.  ker gabonski organi te zahteve niso izpolnili, temveč so glasovnice zažgali, kar je zelo otežilo preverjanje uradnih rezultatov volitev;

M.  ker je ustavno sodišče, ki mu predseduje družinski član uradnega zmagovalca volitev Alija Bonga, razglasilo, da je uradni izid volitev veljaven;

N.  ker so se po poročanju organizacij za človekove pravice zaradi povolilne krize znatno poslabšale razmere na področju človekovih pravic v Gabonu, in sicer je vse več nasilja med civilnim prebivalstvom, oblasti izvajajo ciljne aretacije in prihaja do napadov na svobodo tiska, kot se je zgodilo v primeru opozicijskega časopisa Échos du Nord 3. novembra 2016;  

O.  ker je razglasitev predhodnih rezultatov sprožila demonstracije v dveh največjih gabonskih mestih, Libreville in Port-Gentil, in izbruh večdnevnega nasilja;

P.  ker so protestniki zažgali stavbo parlamenta in vladno televizijsko postajo;

Q.  ker so gabonske varnostne sile nad protestniki uporabile silo, zaradi česar je umrlo vsaj pet ljudi (po nekaterih virih pa celo več kot 100), vdrle v prostore sedeža opozicije in aretirale več ljudi, na desetine pa jih je več tednov po tem še vedno v priporu;

R.  ker so gabonske varnostne sile že pred tem uporabile silo nad mirnimi protestniki, npr. 23. julija 2016, in aretirale aktiviste civilne družbe in opozicijske politike;

1.  obsoja hude kršitve pravne države, vključno s kršitvami ustavnih določb o izvedbi volitev, do katerih je prišlo v Kongu in Gabonu;

2.  opozarja na ustrezne določbe, med drugim na ustanovno listino Afriške unije, protokol v zvezi z vzpostavitvijo Mirovnega in varnostnega sveta Afriške unije in Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju;

3.  meni, da je edini cilj vseh manipulacij omogočiti predsednikoma Kabili in Bongu, da ostaneta na oblasti;

4.  ostro obsoja vse nasilje, kršitve človekovih pravic, samovoljne aretacije in pridržanja, politično ustrahovanje civilne družbe in opozicije ter kršitve svobode tiska in svobode izražanja pred predsedniškimi volitvami v Gabonu in po njih ter v zadnjih dveh letih v Demokratični republiki Kongo; poziva k takojšnji izpustitvi vseh političnih zapornikov; meni, da ti dogodki pomenijo resne kršitve temeljnih vrednot Sporazuma iz Cotonouja;

5.  pozdravlja politični dogovor za rešitev te krize, ki so ga sklenile kongovske stranke; ima kljub temu pomisleke glede pripravljenosti predsednika Kabile in njegove vladajoče stranke za dosledno izvajanje dogovora;

6.  zato poziva predsednika Kabilo, naj spoštuje dogovor in omogoči organizacijo predsedniških volitev leta 2017, na katerih ne bo kandidiral;

7.  poziva Združenje predsedniške večine, naj se v dobri veri pogaja o izvajanju dogovora in naj ne zavlačuje, zato da bi predsednik Kabila še naprej ostal na oblasti;

8.  poziva kongovsko vlado, naj nemudoma obravnava odprta vprašanja v zvezi z zaporedjem dogodkov v volilnem koledarju, njegovim proračunom in posodobitvijo volilnega registra, da bodo v naslednjih mesecih lahko potekale svobodne, poštene in pregledne volitve;

9.  poziva EU, naj pozorno spremlja postopek priprave volitev in po potrebi začne pogajanja s kongovsko vlado v skladu s členom 96 Sporazuma iz Cotonouja;

10.  opozarja, da bi morala biti neodvisna nacionalna volilna komisija nepristranska in vključujoča institucija z zadostnimi sredstvi za zagotovitev celovitega in preglednega postopka;

11.  poziva kongovske in gabonske oblasti, naj čim prej ratificirajo Afriško listino o demokraciji, volitvah in upravljanju;

12.  obžaluje, da je bilo delo misije EU za opazovanje volitev v Gabonu resno ovirano, kar je v nasprotju z dogovorjenimi pogoji;

13.  želi spomniti, da sta se Demokratična republika Kongo in Gabon v okviru Sporazuma iz Cotonouja zavezala spoštovanju demokracije, načela pravne države in načel o človekovih pravicah, med katerimi so svoboda izražanja in svoboda medijev, pa tudi načelo dobrega upravljanja in preglednosti političnih funkcij; poziva obe vladi, naj spoštujeta te določbe v skladu s členi 11B, 96 in 97 Sporazuma iz Cotonouja;

14.  poziva kongovske in gabonske oblasti, naj ponovno vzpostavijo ugodno okolje za svobodno in mirno uveljavljanje svobode izražanja, združevanja in zbiranja ter svobode tiska in naj prenehajo nadlegovati opozicijske sile in voditelje;

15.  meni, da je ta korak izrednega pomena za zagotovitev, da bodo načrtovane volitve svobodne in poštene;

16.  poziva oblasti obeh držav, naj raziščejo, preganjajo in ustrezno sankcionirajo pripadnike varnostnih sil in obveščevalce pa tudi druge osebe, odgovorne za nasilno in nezakonito zatiranje aktivistov, voditeljev opozicije in drugih, ki nasprotujejo poskusom predsednika Kabile, da bi še naprej ostal na oblasti, ali nasprotujejo predsedniku Bongu;

17.  poziva Svet za človekove pravice, naj razišče resne kršitve človekovih pravic, ki so se v zadnjem času zgodile v obeh državah;

18.  poziva EU, naj jasno in nedvoumno izrazi mnenje, da je predsednik Kabila nelegitimen predsednik, in stori vse, kar je v njeni moči, da bi podprla organizacijo predsedniških volitev leta 2017; pozdravlja odločitev EU, da uvede omejevalne ukrepe proti posameznim pripadnikom kongovskih varnostnih sil, vendar obžaluje, da je trajalo tako dolgo, preden je EU naložila prve sankcije; poziva EU, naj razširi te ukrepe na druge pripadnike varnostnih sil, vpletene v hude kršitve človekovih pravic, in naj podobne ukrepe sprejme tudi proti pripadnikom gabonskih varnostnih sil;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Afriški uniji, svetu ministrov AKP-EU, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Mednarodni organizaciji za frankofonijo, Gospodarski skupnosti srednjeafriških držav, predsedniku, predsedniku vlade in parlamentu Gabona ter vladi in parlamentu Demokratične republike Kongo.