Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0125/2017

Ingivna texter :

B8-0125/2017

Debatter :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Omröstningar :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens resolution av den 18 maj 2011 om utmaningar för demokratin i framtiden och respekt för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 16 februari 2016 från Förenta nationerna, Afrikanska unionen, Europeiska unionen och Internationella organisationen för frankofoni,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av de uttalanden som Europeiska unionens delegation i Demokratiska republiken Kongo gjort om människorättssituationen i landet, valprocessen och den så kallade nationella dialogen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 12 december 2016, 17 oktober 2016 och 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 2 september 2015 från gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna om valet i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den gemensamma presskommunikén av den 12 februari 2015 från Afrikanska unionens särskilda rapportör om människorättsförsvarare och Afrikanska unionens särskilda rapportör om fängelser och interneringsförhållanden i Afrika, om människorättssituationen efter händelserna i samband med ändringen av vallagen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten för FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av halvtidsrapporten av den 28 december 2016 från FN:s expertgrupp om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det beslut om situationen efter valet i Gabon som antogs vid det 624:e mötet i Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd den 13 september 2016,

–  med beaktande av uttalandet från talesmannen för FN:s generalsekreterare av den 31 augusti 2016 efter tillkännagivandet av det preliminära valresultatet i Republiken Gabon,

–  med beaktande av de gemensamma uttalandena om Gabon från talespersonerna för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, som utfärdades den 11 och 17 september 2016, samt den 24 september 2016, efter tillkännagivandet från Gabons författningsdomstol av det officiella resultatet av presidentvalet,

–  med beaktande av det pressmeddelande som utfärdades av Afrikanska unionen den 1 september 2016 med ett fördömande av våldet och en begäran om en fredlig lösning på den konflikt som uppstod efter valet i Gabon,

–  med beaktande av AVS-uttalandet av den 2 september 2016 om situationen i Gabon,

–  med beaktande av uttalandet från chefsobservatören för EU:s valobservatörsuppdrag i Gabon om valresultatet, i synnerhet i provinsen Haut-Ogooué,

–  med beaktande av det valuppdrag som afrikanska jurister utförde på uppdrag av Afrikanska unionen,

–  med beaktande av Gabons konstitution,

–  med beaktande av Gabons vallag,

–  med beaktande av beslut nr 052/CC av den 23 september 2016 med fastställande av resultaten från presidentvalet i Republiken Gabon den 27 augusti 2016,

–  med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknats av Republiken Gabon och Europeiska unionen om EU:s valobservatörsuppdrag i Gabon,

–  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades den 23 juni 2000 och som ändrats den 25 juni 2005 och 22 juni 2010,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Både Gabon och Demokratiska republiken Kongo har genomgått stora kriser i samband med sina presidentval.

B.  I Demokratiska republiken Kongo skulle presidentvalet ha ägt rum 2016 men försenades på alla tänkbara sätt för att president Kabila skulle kunna sitta kvar vid makten.

C.  I Gabon hölls presidentval i augusti 2016 och president Bongo förklarades som segrare, trots stora frågetecken kring resultaten i Bongos hemregion Haut-Ogooué, vilket vände det officiella resultatet efter att utmanaren Ping hade vunnit i alla andra regioner.

D.  I Demokratiska republiken Kongo fortsätter den konstitutionella krisen att åtföljas av kraftigt förtryck av oppositionen, trakasserier av människorättsförsvarare, mord på och misshandel av demonstranter, försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden och medieförtryck.

E.  Yttrande- och mötesfriheten i landet har kraftigt begränsats, bl.a. genom överdrivet bruk av maktmedel mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra som motsätter sig försöken att låta president Kabila behålla sin maktposition längre än de konstitutionella två ämbetsperioderna.

F.  I Kongos huvudstad Kinshasa sköts minst 20 demonstranter ihjäl av säkerhetstjänsten efter att de hade strömmat ut på gatorna för att kräva Kabilas avgång när att hans konstitutionella mandat hade löpt ut.

G.  Tidigare protester i september 2016 mot president Kabilas beslut att stanna kvar vid makten ledde till brutala tillslag mot demonstranter och oppositionen. Enligt FN har statstjänstemän i Kinshasa gjort sig skyldiga till människorättsbrott mot 422 personer, däribland 48 som dödats, 143 som skadats samt åtta journalister och 288 övriga personer som gripits och olagligen frihetsberövats. Vidare har lokaler som tillhör politiska partier förstörts.

H.  Den 31 december 2016, och efter samtal under medling av Kongos nationella biskopskonferens, undertecknade regeringspartiet i Kongo (AMP) och den viktigaste oppositionskoalitionen (samling av krafter för social och politisk förändring – Rally) en banbrytande politisk överenskommelse med ett utkast till politisk lösning på valkrisen. Enligt överenskommelsen förlängs president Kabilas mandatperiod till dess att en efterträdare väljs före utgången av 2017.

I.  Förhandlingarna mellan regeringspartiet och oppositionspartierna måste fortsätta kring de villkor som ska gälla för genomförandet av överenskommelsen.

J.  I Gabon hade EU:s valobservatörer endast begränsad tillgång till valhandlingar och klagade på de tydliga avvikelserna och svagheterna i valsystemet. Valobservatörerna har upprepade gånger utsatts för trakasserier, särskilt i form av en mycket intensiv smutskastningskampanj i pressen, och har dessutom utsatts för betydande hot och påtryckningar från de gabonesiska myndigheterna, som har lämnat in en överklagan och genomfört en utredning om EU:s valobservatörsuppdrags arbete i ett försök att misskreditera uppdragsrapporten.

K.  Afrikanska unionen och Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap har båda krävt att resultaten ska redovisas för varje enskild vallokal.

L.  Gabons myndigheter har inte tillmötesgått denna begäran utan har istället eldat upp röstsedlar, vilket gör det mycket svårt att kontrollera det officiella valresultatet.

M.  Författningsdomstolen, vars ordförande är släkt med den officiella valsegraren Ali Bongo, har fastställt att det officiella valresultatet är giltigt.

N.  Enligt människorättsorganisationer har krisen efter valet medfört en kraftig försämring av människorättssituationen i Gabon, vilket bland annat tar sig uttryck i from av ökat våld bland civilbefolkningen, målinriktade gripanden av myndigheterna och angrepp mot pressfriheten, något som bland annat drabbade oppositionstidningen Échos du Nord den 3 november 2016.  

O.  Kungörelsen av det officiella valresultatet ledde till demonstrationer i de två största städerna i Gabon, Libreville och Port-Gentil, och till flera dagars våld.

P.  Demonstranterna satte parlamentsbyggnaden och statstelevisionens hus i brand.

Q.  Gabons säkerhetsstyrkor använde våld mot demonstranterna vilket ledde till minst fem dödsfall (vissa källor uppger hela 100 döda), stormade oppositionens huvudkontor och genomförde ett stort antal gripanden, varav tiotals personer satt häktade i flera veckor.

R.  Gabons säkerhetsstyrkor har även tidigare använt våld mot fredliga demonstranter, bland annat den 23 juli 2016, och gripit civilsamhällets aktivister och oppositionspolitiker.

1.  Europaparlamentet fördömer de allvarliga brott mot rättsstaten, däribland konstitutionella bestämmelser om hållandet av val, som har ägt rum i såväl Demokratiska republiken Kongo som Gabon.

2.  Europaparlamentet påminner om de relevanta bestämmelserna, däribland Afrikanska unionens konstituerande akt, protokollet om upprättandet av freds- och säkerhetsrådet och den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

3.  Europaparlamentet anser att det enda syftet med den bevittnade manipuleringen var att låta presidenterna Kabila och Bongo sitta kvar vid makten.

4.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla våldshandlingar, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, olagliga frihetsberövanden, den politiska skrämseltaktiken mot det civila samhället och medlemmar av oppositionen samt kränkningarna av pressfriheten och yttrandefriheten före och efter presidentvalet i Gabon och under de två senaste åren i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges. Parlamentet anser att denna utveckling utgör ett allvarligt brott mot de grundläggande värderingarna i Cotonouavtalet.

5.  Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelsen mellan parterna i Kongo där man drar upp en lösning för den nuvarande krisen, men känner fortfarande osäkerhet kring president Kabila och hans styrande partis vilja att trovärdigt tillämpa överenskommelsen.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför president Kabila att respektera villkoren i avtalet och tillåta att presidentval hålls under 2017, utan att han deltar själv.

7.  Europaparlamentet uppmanar AMP att i god anda förhandla om tillämpningen av avtalet och att inte använda någon förhalningstaktik som skulle göra det möjligt för president Kabila att sitta kvar ännu längre.

8.  Europaparlamentet uppmanar den kongolesiska regeringen att omedelbart ta itu med olösta frågor kring tidsplaneringen av valkalendern, valbudgeten och uppdateringen av röstlängderna och på så sätt möjliggöra att fria, rättvisa och öppna val kan hållas inom de närmaste månaderna.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att noga följa förberedelserna inför valet och att vid behov inleda förhandlingar med den kongolesiska regeringen i enlighet med artikel 96 i Cotonouavtalet.

10.  Europaparlamentet påminner om att den oberoende nationella valkommittén bör vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en heltäckande och öppen process.

11.  Europaparlamentet uppmanar de kongolesiska och gabonesiska myndigheterna att så snart som möjligt ratificera den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

12.  Europaparlamentet beklagar att det arbete som EU:s valobservatörsuppdrag utförde i Gabon hindrades kraftigt genom att de överenskomna villkoren bröts.

13.  Europaparlamentet påminner om Demokratiska republiken Kongos och Gabons åtaganden inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, vilket omfattar yttrande- och mediefrihet, goda styrelseformer och insyn i de politiska ämbetena. Parlamentet uppmanar med eftertryck de båda regeringarna att respektera dessa bestämmelser i enlighet med artiklarna 11b, 96 och 97 i Cotonouavtalet.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de kongolesiska och gabonesiska myndigheterna att återupprätta en miljö som främjar ett fritt och fredligt utövande av yttrande-, förenings-, mötes- och pressfrihet och att sluta trakassera oppositionella krafter och ledare.

15.  Europaparlamentet anser att detta steg är avgörande för att de planerade valen ska kunna vara fria och rättvisa.

16.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i de båda länderna att granska, åtala och på lämpliga sätt bestraffa personer inom säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten och övriga personer som är ansvariga för de våldsamma och olagliga tillslagen mot aktivister, oppositionsledare och andra som motsatt sig president Kabilas försök att förlänga sin tid vid makten eller som demonstrerat mot president Bongo.

17.  Europaparlamentet uppmanar FN:s råd för mänskliga rättigheter att undersöka de allvarliga människorättsbrott som har begåtts i de båda länderna under den senaste tiden.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU att tydligt och otvivelaktigt slå fast att man anser att president Kabila är en illegitim president och att göra sitt yttersta för att stödja anordnandet av presidentval under 2017. Parlamentet välkomnar EU:s beslut att införa restriktiva åtgärder mot enskilda från de kongolesiska säkerhetsstyrkorna, men beklagar att EU tog så lång tid på sig att införa de första sanktionerna. EU uppmanas att utvidga dessa åtgärder till andra medlemmar av säkerhetsstyrkorna som har varit inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att överväga att vidta samma typ av åtgärder mot de gabonesiska säkerhetsstyrkorna.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, FN:s generalsekreterare, Internationella organisationen för frankofoni, Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap, Republiken Gabons president, premiärminister och parlament samt Demokratiska republiken Kongos regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy