Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0126/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0126/2017

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0120/2017

Eljárás : 2017/2510(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0126/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0126/2017
Elfogadott szövegek :

B8-0126/2017

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról

(2017/2510(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt uniós küldöttség által az országban tapasztalható emberi jogi helyzetről tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2016. december 18-i nyilatkozatára arról, hogy nem sikerült megállapodást elérni a Kongói Demokratikus Köztársaságban,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivője által a Kongói Demokratikus Köztársaságban jelenleg zajló politikai erőfeszítésekkel kapcsolatban 2016. november 23-án tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. május 23-i és 2016. október 17-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a nemzeti párbeszéd megkezdését követően a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló választási folyamatról kiadott 2016. augusztus 2-i és 2016. augusztus 24-i helyi uniós közleményre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK szankciórendszerének és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló 2293. (2016) számú, valamint a 2277. (2016) számú határozatára, amely megújította az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójának (MONUSCO) megbízatását,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzetről szóló, 2016. július 15-i és szeptember 21-i sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2015. július 27-én kiadott éves jelentésére az emberi jogok kongói demokratikus köztársasági helyzetéről,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. március 9-i jelentéseire,

–  tekintettel az Afrikai Unió, az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetének a KDK-ban egy befogadó politikai párbeszéd szükségességéről, valamint e szervezeteknek a melletti elkötelezettségéről szóló 2016. február 16-i és június 5-i közös sajtónyilatkozatára, hogy támogatják a kongói feleket a demokrácia országon belüli megszilárdítása terén kifejtett erőfeszítéseikben,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodásra, amelyet 2013 februárjában Addisz-Abebában írtak alá,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi választási megfigyelő missziójának zárójelentésére,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő, Federica Mogherini és a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős európai biztos, Neven Mimica közös, 2016. szeptember 24-i nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni Alkotmánybíróság kihirdette az elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének Gabonról szóló, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Afrikai Unió által 2016. szeptember 1-jén kiadott sajtóközleményre, amelyben elítéli a választásokat követően Gabonban kialakult erőszakos konfliktust, és felszólít annak békés rendezésére,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsa által 2015. június 22-én elfogadott, „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban, 2015” című uniós éves jelentésre,

–  tekintettel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programjára, amely előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését,

–  tekintettel Kongó és Gabon alkotmányára,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel számos afrikai politikai vezető próbált az alkotmányos korlátok ellenére hatalmon maradni, vitatta a választási folyamatokat vagy az erőteljes lakossági tiltakozásokat, így süllyesztve hazájukat hosszan tartó válságba és instabilitásba;

B.  mivel legutóbb Ali Bongót, az apja, Omar Bongo 2009-es halála óta hatalmon levő, leköszönő gaboni elnököt nyilvánították győztesnek a 2016-os elnökválasztáson; mivel a nemzetközi megfigyelők, és különösen az uniós választási megfigyelő misszió (EU EOM) egyértelmű anomáliákat azonosítottak az eredmények összeállítása során;

C.  mivel Ali Bongó fő kihívója, Jean Ping azonnal vitatta és elítélte ezt az eredményt; mivel az állítólagos választási szabálytalanságokkal kapcsolatosan fellebbezést nyújtottak be az alkotmánybíróságnak, és felszólítottak a szavazatok újraszámlálására, és az alkotmánybíróság végül megerősítette az eredményt; mivel azonban a fellebbezés megvizsgálása nem oszlatta el a kétségeket az elnökválasztás eredményét illetően;

D.  mivel az eredményt követően az egész országban utcai demonstrációk robbantak ki, amelyeket erőszakosan elnyomtak; mivel a választásokat követő válság következtében jelentősen romlott az emberi jogi helyzet Gabonban, a hatóságok általi célzott letartóztatások száma megemelkedett, a polgári lakosság körében fokozódó erőszak pedig több ember halálát okozta;

E.  mivel a 2001 óta hatalmon lévő Joseph Kabila kongói elnök elhalasztotta a választásokat, és alkotmányos megbízatásának lejártát követően is hatalmon maradt; mivel ez az egész országban példátlan politikai feszültséget, nyugtalanságot és erőszakot, valamint sok ember halálát okozta;

F.  mivel ennek következtében a kongói biztonsági és hírszerzési tisztviselők megszigorították az ellenzék tagjai és a kormányzó hatóságokkal szembeszálló civil társadalom ellenőrzését; mivel az emberi jogi csoportok folyamatosan az emberi jogok, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának romló helyzetéről, köztük a békés tüntetőkkel szemben alkalmazott túlzott erőszakról, az önkényes letartóztatásokról és fogva tartásokról, valamint a politikai indíttatású perek növekvő számáról adnak jelentést;

G.  mivel Kabila elnök mandátumának lejártát követően, 2016 decemberében az erőszak eszkalálódott, több tucat ember halálát okozva a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban;

H.  mivel a helyzetet tovább rontja a büntetlenség folytatódása és megszilárdulása a KDK-ban;

I.  mivel mindkét országban erősen romlik a média szabadsága, amelyet az újságírók elleni folyamatos fenyegetések és támadások korlátoznak; mivel a hatóságok médiaorgánumokat és rádióállomásokat állítottak le, és korlátozásokat vezettek be az interneten és a közösségi hálózatokon;

J.  mivel az elnökválasztás békés, átlátható és kellő időben történő lebonyolítása ezekben az országokban nagy mértékben hozzájárult volna a demokratikus fejlődés és a hatalom váltakozása tekintetében a közép-afrikai régió előtt álló kihívások kezeléséhez;

K.  mivel a 11. Európai Fejlesztési Alapnak a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó nemzeti indikatív programja előtérbe helyezi a demokrácia, a kormányzás és a jogállamiság megerősítését; mivel mind az Uniónak, mind az afrikai partnereknek határozott közös érdeke a demokrácia folyamatos fejlesztése és a megfelelően működő alkotmányos rendszer megteremtése;

Gabon

1.  mélységesen aggasztja a politikai válság kibontakozása Gabonban, valamint a tüntetők és a biztonsági erők között a 2016. évi elnökválasztások előzetes eredményeinek kihirdetését követően elszabadult erőszakos cselekmények;

2.  határozottan elítéli az elkövetett erőszak valamennyi formáját, az emberi jogok megsértését, az önkényes letartóztatásokat és a jogellenes fogva tartásokat, a civil társadalom és az ellenzék tagjainak politikai megfélemlítését, valamint a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását az elnökválasztások előtt és után; kéri valamennyi politikai fogvatartott szabadon bocsátását;

3.  sürgeti a gaboni hatóságokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést, hogy minden körülmények között garantálják a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás és az emberi jogi alapelvek, köztük a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tiszteletét, a Gabon által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel összhangban;

4.  felhívja az összes politikai szereplőt és a választásokat követő vitában jelenleg részt vevő igazságügyi hatóságokat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást és önmérsékletet, és különösen, hogy tartózkodjon az erőszakra való felbujtástól;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Ali Bongót a választások győztesének kinyilvánító fellebbezési eljárás átláthatatlan módon zajlott, és hogy az alkotmánybíróság nem vette kellően figyelembe az egyes tartományokban, különösen Haut-Ogoouéban, Ali Bongo birodalmában feltárt szabálytalanságokat;

6.  úgy véli, hogy az elnökválasztás hivatalos eredményei átláthatatlanok és erősen kétségesek, amelynek hatására megkérdőjeleződik Bongo elnökségének legitimitása; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a gaboni vezető osztály nem használta ki az elnökválasztás által kínált lehetőséget, hogy bebizonyítsa a nemzetközi közösségnek, hogy képes nyitott és tisztességes választások megszervezésére, és a választási folyamat során a legnagyobb felelősséggel való viselkedésre;

7.  ezért kéri, hogy a szavazatok újraszámlálásának ügyét ne csak az Alkotmánybíróság, hanem az Afrikai Unió és az ENSZ is vizsgálja meg; kéri az Afrikai Unió választások utáni missziójának – eredetileg 2016 szeptemberére tervezett – elindítását;

8.  mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a gaboni kormánnyal aláírt egyetértési megállapodás ellenére az uniós választási megfigyelő misszió számára csak korlátozott hozzáférést biztosítottak a központosított szavazatszámláláshoz a helyi választási bizottságokban és a Nemzeti Választási Bizottság (CENAP) libreville-i központjában, ezt követően pedig az alkotmányos jogorvoslati eljáráshoz, ami megakadályozta, hogy az uniós választási megfigyelő misszió ellenőrizni tudja az elnökválasztási folyamat legitimitását;

9.  határozottan elítéli az uniós választási megfigyelő misszió megfélemlítését és megfenyegetését, valamint a semlegességét és átláthatóságát megkérdőjelező támadásokat, és sürgeti a gaboni hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben és hajtsák végre az uniós választási megfigyelő misszió végső jelentését;

10.  rámutat, hogy a szabad ellenzék alapvető fontosságú bármely demokratikus rendszerben és tisztességes választások megtartásában; felszólítja a gaboni hatóságokat, hogy ösztönözzék és könnyítsék meg egy részvételen alapuló, többpárti politikai környezet kialakulását;

11.  tudomásul veszi az Ali Bongo által javasolt nemzeti párbeszéd 2016. november 14-i elindítását; rámutat ugyanakkor arra, hogy a vezető ellenzéki személyiség, Jean Ping nem hajlandó részt venni ebben, és szeretne saját nemzeti párbeszédet indítani; ezért fenntartásainak ad hangot e folyamatok hitelességét és relevanciáját illetően, és hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van egy nyílt és átlátható egyeztetési eljárásra, hogy véget érjen a választásokat követő válság;

12.  sürgeti a gaboni kormányt a választási eljárás reformjának alapos és gyors végrehajtására annak javítása, valamint teljes mértékben átláthatóvá és hitelessé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a gaboni hatóságoknak garantálniuk kell a teljes körű és őszinte együttműködést valamennyi érintett nemzeti és nemzetközi érdekelt féllel annak biztosítása érdekében, hogy a következő parlamenti választások teljes mértékben átláthatóak és tisztességesek legyenek, és szabad, demokratikus, befogadó és békés környezetben kerüljön rájuk sor;

13.  kéri, hogy folytassanak független és objektív vizsgálatot a választásokhoz kapcsolódó erőszakra, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok állítólagos súlyos megsértésére vonatkozóan, és hangsúlyozza, hogy szükség van annak biztosítására, hogy a felelősöket bíróság elé állítsák; felszólítja továbbá az EU-t, hogy az ENSZ-szel és az Afrikai Unióval együttműködve a továbbiakban is szorosan kövessék nyomon az ország általános helyzetét, és tegyenek jelentést minden esetről, amikor megsértik az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat; tudomásul veszi, hogy a gaboni hatóságok kérésére előzetes vizsgálat indul a Nemzetközi Büntetőbíróságnál (NBB) a választások utáni erőszakról;

14.  felszólítja a Tanácsot, hogy vegye fontolóra célzott szankciók kivetését azokra, akik felelősek a választások utáni erőszakért és az emberi jogok megsértéséért, valamint a demokratikus folyamat aláásásáért az országban;

Kongói Demokratikus Köztársaság

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kongói kormány nem tudta megtartani az elnökválasztásokat az alkotmányos határidőn belül; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a kongói alkotmánnyal és a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartával összhangban rendezzék meg időben és sikeresen a választásokat, és kitart amellett, hogy a kongói kormány felelőssége, hogy megfelelő környezetet biztosítson az átlátható, hiteles és inkluzív választások számára;

16.  sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy kezdjenek békés és konstruktív párbeszédet, és akadályozzák meg a jelenlegi politikai válság elmélyülését, vagy tartózkodjanak a további erőszaktól és a provokációktól;

17.  üdvözli a Kongói Nemzeti Püspöki Konferencia (CENCO) által annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy nagyobb konszenzust érjenek el a politikai átmenetet illetően; tudomásul veszi a 2016. december végén elért megállapodást, hogy Kabila elnök ne indulhasson harmadszor is a választásokon, illetve hogy 2017 vége előtt kerüljön sor a választásra;

18.  ismételten mélységes aggodalmának ad hangot az emberi jogok romló helyzete és a politikai mozgástér egyre erősebb korlátozása miatt a KDK-ban, valamint az emberijog-védők, a politikai ellenzék és az újságírók megfélemlítése miatt; elítéli a békés tiltakozók elleni brutális fellépést;

19.  kitart amellett, hogy a kormánynak kötelessége, hogy tiszteletben tartsa, védje és előmozdítsa állampolgárainak emberi jogait és az alapvető szabadságokat; emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága a dinamikus politikai és demokratikus élet alapját képezi, és hangsúlyozza, hogy a békés tüntetőkkel szembeni erőszakost fellépést meg kell tiltani;

20.  sürgeti, hogy a felelősök azonosítása és elszámoltatása érdekében teljes körűen, alaposan és átláthatóan vizsgálják ki az emberi jogok állítólagos megsértéseit, amelyeket a tiltakozások alkalmával követtek el;

21.  üdvözli az uniós célzott szankciók elfogadását – többek között utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a Kongói Demokratikus Köztársaság demokratikus folyamatának erőszakos letöréséért és aláásásáért; felhívja a Tanácsot, hogy fontolja meg e korlátozó intézkedések kiterjesztését további erőszak esetén;

22.  felszólítja az uniós küldöttséget, hogy továbbra is szorosan kövesse nyomon a fejleményeket a KDK-ban;

°

°  °

23.  hangsúlyozza, hogy Gabon és a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete komoly fenyegetést jelent a közép-afrikai régió egészének stabilitására; újólag megerősíti, hogy támogatja az Afrikai Unió kulcsfontosságú szerepét a közép-afrikai politikai válság és a térség további destabilizálódásának megelőzésében a Nagy Tavak régiójában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Gabon elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek.