Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0126/2017

Pateikti tekstai :

B8-0126/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 490kWORD 47k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl nesėkmingo bandymo pasiekti susitarimą KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 23 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl dabartinių politinių pastangų KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. ir 2016 m. spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. vietos ES pareiškimus dėl rinkimų proceso KDR, kurie buvo surengti pradėjus nacionalinį dialogą KDR,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl sankcijų KDR režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016), kuria buvo atnaujinti JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d. ir 2016 m. rugsėjo 21 d. JT Saugumo Tarybos pranešimus spaudai dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 9 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl JT Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. ir 2016 m. birželio 5 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrą pranešimą spaudai dėl to, kad KDR būtinas įtraukus politinis dialogas, ir į jų įsipareigojimą remti Kongo veikėjus, kurie siekia šalyje įtvirtinti demokratiją,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į galutinę Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos (angl. EOM) ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 24 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už tarptautinį vystymąsi ir bendradarbiavimą atsakingo Komisijos nario Neveno Mimicos bendrą pareiškimą, kuris buvo padarytas Gabono Konstituciniam Teismui paskelbus oficialius prezidento rinkimų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 11 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai pareiškimą dėl Gabono,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 1 d. Afrikos Sąjungos pranešimą spaudai, kuriame smerkiamas po rinkimų kilęs smurtas Gabone ir raginama taikia spręsti kilusį konfliktą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje, kurią 2015 m. birželio 22 d. priėmė Europos Sąjungos Taryba,

–  atsižvelgdamas į 11-ojo Europos plėtros fondo 2014–2020 m. nacionalinę orientacinę programą, kurioje prioritetas skiriamas demokratijos, valdymo ir teisinės valstybės stiprinimui,

–  atsižvelgdamas į Kongo ir Gabono konstitucijas,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dauguma Afrikos politinių lyderių, nepaisydami konstitucinių ribų, bandė pernelyg ilgai užsibūti valdžioje, priešinosi rinkiminiams procesams ar tvirtiems visuotiniams protestams, taip sukeldami savo šalyse ilgalaikių krizių ir nestabilumo laikotarpį;

B.  kadangi visai neseniai kadenciją baigiantis Gabono prezidentas Ali Bongo, kuris šalį valdo nuo savo tėvo Omaro Bongo mirties 2009m., buvo paskelbtas 2016 m. prezidento rinkimų nugalėtoju; kadangi tarptautiniai stebėtojai, visų pirma ES rinkimų stebėjimo misija, nustatė aiškius pažeidimus skaičiuojant balsavimo rezultatus;

C.  kadangi pagrindinis jo varžovas Jean Ping iš karto nesutiko su šiais rezultatais ir juos pasmerkė; kadangi Konstituciniam Teismui, kuris galiausiai patvirtino rezultatus, buvo pateiktas skundas dėl rinkimų pažeidimų ir raginimo perskaičiuoti balsus; kadangi skundo nagrinėjimas vis dėlto neišsklaidė visų abejonių, susijusių su prezidento rinkimų rezultatais;

D.  kadangi paskelbus rezultatus, visoje šalyje prasidėjo gatvės demonstracijos, kurios buvo žiauriai numalšintos; kadangi dėl po rinkimų kilusios krizės žmogaus teisių padėtis Gabone iš esmės pablogėjo, ir taip yra dėl padažnėjusių tikslingų areštų, kuriuos vykdo valdžios institucijos, ir smurto pilietinėje visuomenėje, po kurio žūsta daug žmonių;

E.  kadangi Kongo prezidentas Joseph Kabila, kuris savo pareigas eina nuo 2001 m., atidėjo rinkimus ir pasiliko valdžioje viršydamas konstitucinį įgaliojimų terminą; kadangi dėl šios priežasties visoje šalyje kilo precedento neturinti politinė įtampa, neramumai ir smurtas, kuris nusinešė daugybės žmonių gyvybes;

F.  kadangi dėl šios priežasties Kongo saugumo ir žvalgybos pareigūnai suvaržė dabartinei valdžiai besipriešinančių opozicijos ir pilietinės visuomenės narių laisvę; kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie blogėjančią padėtį, susijusią su žmogaus teisėmis ir saviraiškos bei susirinkimų laisve KDR, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus, savavališkus areštus ir sulaikymus, ir politiniais motyvais grindžiamus teismo procesus;

G.  kadangi 2016 m. gruodžio mėn. pasibaigus prezidento J. Kabilos įgaliojimų terminui, smurtas dar labiau sustiprėjo, o per protestuotojų ir saugumo pajėgų susirėmimus žuvo daugybė žmonių;

H.  kadangi padėtį blogina nuolatinis ir įsitvirtinęs nebaudžiamumas KDR;

I.  kadangi abiejose šalyse itin pablogėjo žiniasklaidos laisvės padėtis, kurią riboja nuolatiniai grasinimai žurnalistams ir išpuoliai prieš juos; kadangi valdžios institucijos uždarė žiniasklaidos priemones ir radijo stotis, o internetui ir socialiniams tinklams taiko apribojimus;

J.  kadangi taikūs, skaidrūs ir laiku surengti prezidento rinkimai šiose šalyse iš esmės padėtų spręsti demokratinės pažangos ir valdžios padalijimo uždavinį Centrinės Afrikos regione;

K.  kadangi 11-ojo Europos plėtros fondo 2014–2020 m. nacionalinėje orientacinėje programoje prioritetas skiriamas demokratijos, valdymo ir teisinės valstybės stiprinimui; kadangi ES ir Afrikos partnerius vienija bendras platus užmojis tęsti demokratijos plėtrą ir sukurti tinkamai veikiančią konstitucinę sistemą;

Gabonas

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl politinės krizės Gabone ir smurto protrūkių tarp protestuotojų ir saugumo pajėgų, kurie prasidėjo paskelbus preliminarius 2016 m. prezidento rinkimų rezultatus;

2.  griežtai smerkia visus smurto aktus, žmogaus teisių pažeidimus, savavališko arešto ir neteisėto sulaikymo atvejus, pilietinės visuomenės, opozicijos narių politinį bauginimą ir spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus iki ir po prezidento rinkimų; ragina paleisti visus politinius kalinius;

3.  primygtinai ragina Gabono valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių, kad visomis aplinkybėmis ir laikantis Gabono tarptautinių įsipareigojimų būtų garantuota pagarba demokratijai, teisinei valstybei, geram valdymui ir žmogaus teisių principams, įskaitant žodžio ir spaudos laisvę;

4.  ragina visus dabar po rinkimų kilusiuose ginčuose dalyvaujančius politinius veikėjus ir teismines institucijas prisiimti atsakomybę ir elgtis santūriai, ir visų pirma susilaikyti nuo smurto kurstymo;

5.  apgailestauja dėl to, kad skundo nagrinėjimo procedūra, po kurios Ali Bongo buvo paskelbtas rinkimų nugalėtoju, vyko neaiškiai ir kad Konstitucinis Teismas tinkamai neatsižvelgė į kai kuriose provincijose, visų pirma Aukštutinėje Ogovėje, kuri yra Ali Bongo kontroliuojama sritis, pastebėtus pažeidimus;

6.  mano, kad oficialūs prezidento rinkimų rezultatai yra neskaidrūs ir labai abejotini, todėl kyla abejonių dėl prezidento A. Bongo legitimumo; apgailestauja, kad Gabono valdančioji klasė praleido per prezidento rinkimus atsiradusią galimybę parodyti tarptautinei bendruomenei, kad ji gali surengti atvirus ir sąžiningus rinkimus ir pati susidoroti su ypač didele atsakomybe, susijusia su viso rinkimų proceso organizavimu‘

7.  todėl ragina, kad balsų perskaičiavimo klausimas būtų perduotas ne tik Konstituciniam Teismui, bet ir Afrikos Sąjungai ir JT; ragina pradėti porinkiminę misiją Afrikos Sąjungoje, kuri pagal planą turėjo būti vykdoma 2016 m. rugsėjo mėn.;

8.  labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant su Gabono valdžia pasirašyto susitarimo memorandumo, ES rinkimų stebėjimo misijai buvo suteikta tik ribota prieiga prie centralizuotų balsų skaičiavimo vietų vietos rikimų komisijose ir Nacionalinės rinkimų komisijos (CENAP) būstinėje Libervilyje, ir apribotos jos galimybės dalyvauti vėliau įvykusioje konstitucinio skundo nagrinėjimo procedūroje, būtent dėl šios priežasties EU rinkimų stebėjimo misija negalėjo patikrinti prezidento rinkimų proceso legitimumo;

9.  griežtai smerkia bauginimus ir grasinimus, kurių sulaukė Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos nariai, ir išpuolius prieš rinkimų stebėjimo misijos neutralumą ir skaidrumą, ir primygtinai ragina Gabono valdžios institucijas visapusiškai gerbti ES rinkimų stebėjimo misijos galutinėje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir jas įgyvendinti;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad laisva opozicija yra kiekvienos demokratinės sistemos ir sąžiningų rinkimų organizavimo pagrindas; ragina Gabono valdžios institucijas skatinti dalyvavimu pagrįstą daugiapartinę aplinką ir palengvinti jos kūrimą;

11.  atkreipia dėmesį į 2016 m. lapkričio 14 d. Ali Bongo pasiūlyto nacionalinio dialogo pradžią; tačiau pažymi, kad opozicijos lyderis Jean Ping atsisako dalyvauti ir ketina pats pradėti nacionalinį dialogą; todėl reiškia abejones dėl tokių procesų patikimumo ir reikšmės, ir pabrėžia, kad skubiai reikia pradėti atvirą ir skaidrią sutaikinimo procedūrą, siekiant užbaigti po rinkimų kilusią krizę;

12.  primygtinai ragina Gabono vyriausybę įvykdyti išsamią ir skubią rinkimų proceso reformą, siekiant ją patobulinti, ir užtikrinti jos visišką skaidrumą ir patikimumą; pabrėžia, kad Gabono valdžios institucijos privalo užtikrinti visapusišką ir nuoširdų bendradarbiavimą su visais susijusiais nacionaliniais ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais, ir taip užtikrinti, kad kiti parlamento rinkimai būtų visiškai skaidrūs ir sąžiningi, ir vyktų laisvoje, įtraukioje ir taikioje aplinkoje;

13.  ragina atlikti nepriklausomą ir objektyvų su rinkimais susijusio smurto atvejų tyrimą ir kaltinimus, susijusius su rimtais žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimais, ir atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti, kad visi atsakingi asmenys būtų teisiami teisme; be to, ragina ES, bendradarbiaujant su JT ir Afrikos Sąjunga, toliau atidžiai stebėti bendrą padėtį Gabone ir pranešti apie visus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimų atvejus; atkreipia dėmesį į Gabono valdžios institucijų prašymu Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT) pradėtą preliminarų tyrimą dėl po rinkimų kilusio smurto atvejų;

14.  ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslingas sankcijas asmenims, kurie yra atsakingi už po rinkimų kilusį smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir demokratinių procesų žlugdymą šalyje;

Kongo Demokratinė Respublika

15.  apgailestauja, kad Kongo vyriausybei nepavyko surengti prezidento rinkimų per Konstitucijoje nustatytą terminą; dar kartą ragina sėkmingai ir laiku surengti rinkimus, visapusiškai laikantis Kongo konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos, ir primygtinai primena Kongo vyriausybės atsakomybę kiek įmanoma greičiau užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;

16.  primygtinai ragina visus politinius veikėjus įsitraukti į taikų ir konstruktyvų dialogą siekiant užkirsti kelią bet kokiam dabartinės politinės krizės gilinimui arba susilaikyti nuo tolesnio smurto ir provokacijų;

17.  teigiamai vertina Nacionalinės Kongo vyskupų konferencijos (CENCO) pastangas siekti platesnio sutarimo politiniu pereinamuoju laikotarpiu; atkreipia dėmesį į 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje pasiektą susitarimą, kuriuo panaikinama trečioji prezidento J. Kabilos kadencija ir kuriame raginama iki 2017 m. pabaigos surengti rinkimus;

18.  pakartoja savo didelį susirūpinimą dėl prastėjančios žmogaus teisių padėties, vis didesnių politinės laisvės KDR ribojimų ir bauginimų, kurių sulaukia žmogaus teisių gynėjai, politiniai oponentai ir žurnalistai; smerkia visas brutalias represijas prieš taikius protestuotojus;

19.  primygtinai reikalauja, kad vyriausybė gerbtų, saugotų ir skatintų savo piliečių žmogaus teises ir pagrindines laisves; primena, kad saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvės yra dinaminio politinio ir demokratinio gyvenimo pagrindas ir pažymi, kad bet koks jėgos naudojimas prieš taikią demonstraciją turėtų būti draudžiamas;

20.  primygtinai ragina atlikti visapusišką, išsamų ir skaidrų tariamų žmogaus teisių pažeidimų, padarytų per protestus, tyrimą siekiant nustatyti atsakingus asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

21.  teigiamai vertina ES nustatytas tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą, kurios taikomos už smurto proveržį ir demokratinių procesų žlugdymą KDR atsakingiems asmenims; ragina Tarybą apsvarstyti galimybę praplėsti šias ribojamąsias priemones, jei smurtas nesiliautų;

22.  ragina ES delegaciją toliau atidžiai stebėti pokyčius KDR;

°

°  °

23.  pabrėžia, kad padėtis Gabone ir KDR kelia rimtą grėsmę viso Centrinės Afrikos regiono stabilumui; pakartoja savo paramą Afrikos Sąjungai, kuri atlieka esminį vaidmenį užkertant kelią politinei krizei regione ir bet kokiems bandymams toliau destabilizuoti padėtį Didžiųjų ežerų regione;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, KDR ir Gabono prezidentams, ministrams pirmininkams ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika