Propunere de rezoluţie - B8-0126/2017Propunere de rezoluţie
B8-0126/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0120/2017

Procedură : 2017/2510(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0126/2017

B8-0126/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza statului de drept din Republica Democratică Congo și din Gabon

(2017/2510(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democratică Congo (RDC),

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în Republica Democratică Congo privind situația drepturilor omului în această țară,

–  având în vedere declarația din 18 decembrie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, privind faptul că nu s-a putut ajunge la un acord în RDC,

–  având în vedere declarația din 23 noiembrie 2016 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR privind eforturile politice actuale din RDC,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 și 17 octombrie 2016 privind RDC,

–  având în vedere declarațiile locale ale UE din 2 august 2016 și 24 august 2016 privind procesul electoral din RDC în urma lansării dialogului național în RDC,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2293 (2016) privind reînnoirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016) prin care a fost reînnoit mandatul Misiunii ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere declarațiile de presă ale Consiliului de Securitate al ONU din 15 iulie 2016 și din 21 septembrie 2016 privind situația din RDC,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului privind situația drepturilor omului în RDC, publicat la 27 iulie 2015,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 9 martie 2016 cu privire la Misiunea ONU pentru stabilizare în RDC, precum și implementarea Cadrului pentru pace, securitate și cooperare în RDC și în regiune,

–  având în vedere comunicatul de presă publicat în comun la 16 februarie 2016, respectiv la 5 iunie 2016 de Uniunea Africană, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Francofoniei cu privire la necesitatea unui dialog politic incluziv în RDC și angajamentul acestora de a sprijini actorii congolezi în eforturile lor de a consolida democrația în această țară,

–  având în vedere Acordul-cadru pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune, semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere raportul final al misiunii Uniunii Europene de observare a alegerilor (MOA),

–  având în vedere declarația comună emisă la 24 septembrie 2016 de VP/ÎR, Federica Mogherini, și de comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, în urma anunțului privind rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale făcut de Curtea Constituțională din Gabon,

–  având în vedere declarația referitoare la Gabon emisă de purtătorul de cuvânt al VP/ÎR la 11 septembrie 2016,

–  având în vedere comunicatul de presă emis de Uniunea Africană la 1 septembrie 2016, în care se condamnă caracterul violent al conflictului postelectoral din Gabon și în care se solicită soluționarea pașnică a acestuia,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015, adoptat de Consiliul Uniunii Europene la 22 iunie 2015,

–  având în vedere Programul indicativ național 2014-2020 în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare, care acordă prioritate consolidării democrației, guvernanței și statului de drept,

–  având în vedere Constituția congoleză și Constituția Gabonului,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât mai mulți lideri politici africani au încercat să rămână la putere în ciuda limitelor constituționale, a proceselor electorale controversate sau a protestelor ample ale populației, aducându-și astfel țara într-o lungă perioadă de criză și instabilitate;

B.  întrucât, în cel mai recent caz, Ali Bongo, președintele la sfârșit de mandat din Gabon, aflat la putere de la decesul tatălui său, Omar Bongo, în 2009, a fost declarat câștigătorul alegerilor prezidențiale din 2016; întrucât observatorii internaționali, în special MOA a UE, au identificat anomalii clare în compilarea rezultatelor;

C.  întrucât Jean Ping, principalul său adversar, a contestat și a condamnat imediat acest rezultat; întrucât a fost înaintat un recurs în fața Curții Constituționale, în care se afirmă că au existat nereguli electorale și se solicită renumărarea voturilor, iar Curtea a confirmat în cele din urmă rezultatul; întrucât, cu toate acestea, examinarea recursului nu a înlăturat toate îndoielile legate de rezultatul alegerilor prezidențiale;

D.  întrucât, în urma rezultatului, oamenii au ieșit în stradă în toată țara în semn de protest, însă aceste demonstrații au fost reprimate violent; întrucât criza postelectorală a dus la înrăutățirea semnificativă a situației drepturilor omului în Gabon, caracterizată prin creșterea numărului de arestări selective efectuate de autorități și intensificarea violențelor în rândul populației civile, care s-au soldat cu un număr de morți;

E.  întrucât președintele congolez, Joseph Kabila, aflat la putere din 2001, a amânat alegerile și a rămas la putere și după încheierea mandatului său constituțional; întrucât acest lucru a condus la tensiuni politice, tulburări și violențe fără precedent, precum și la multe decese în întreaga țară;

F.  întrucât, drept consecință, funcționarii serviciului congolez de securitate și de informații au reprimat membri ai opoziției și ai societății civile care se opun autorităților aflate la guvernare; întrucât grupurile pentru protecția drepturilor omului semnalează constant că situația privind drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din RDC se înrăutățește, inclusiv prin utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, prin arestări arbitrare și cazuri de detenție arbitrară și prin procese juridice motivate politic;

G.  întrucât în decembrie 2016 violențele s-au intensificat după expirarea mandatului președintelui Kabila, cauzând moartea a zeci de persoane în urma ciocnirilor dintre protestatari și forțele de securitate;

H.  întrucât situația din RDC se înrăutățește din cauza persistenței și consolidării impunității;

I.  întrucât, în ambele țări, libertatea presei s-a deteriorat semnificativ, aceasta fiind limitată de amenințările și atacurile constante îndreptate împotriva jurnaliștilor; întrucât autoritățile au închis societăți mass-media și posturi de radio și au fost impuse restricții asupra internetului și a rețelelor de socializare;

J.  întrucât desfășurarea alegerilor prezidențiale într-o manieră pașnică, transparentă și la timp în aceste țări ar fi contribuit semnificativ la abordarea provocărilor legate de progresul democratic și alternanța puterii cu care se confruntă regiunea Africii Centrale;

K.  întrucât Programul indicativ național 2014-2020 în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare acordă prioritate consolidării democrației, guvernanței și statului de drept; întrucât atât UE, cât și partenerii africani au un interes comun puternic în dezvoltarea continuă a democrației și în stabilirea unui constituționalism care să funcționeze corect,

Gabon

1.  este profund îngrijorat din cauza crizei politice din Gabon și a intensificării violenței dintre protestatari și forțele de securitate ca urmare a anunțării rezultatelor preliminare ale alegerilor prezidențiale din 2016;

2.  condamnă ferm toate actele de violență comise, încălcările drepturilor omului, arestările arbitrare și detențiile ilegale, intimidările politice cu care se confruntă societatea civilă și membrii opoziției și încălcările libertății presei și libertății de exprimare care au avut loc înainte și după alegerile prezidențiale; solicită eliberarea tuturor deținuților politici;

3.  îndeamnă autoritățile din Gabon să adopte toate măsurile necesare pentru a garanta, în toate împrejurările, respectarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe și a principiilor drepturilor omului, inclusiv a libertății de exprimare și a libertății presei, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Gabonului;

4.  invită toți actorii politici și autoritățile judiciare implicate în prezent în controversele postelectorale să acționeze în mod responsabil, să dea dovadă de reținere și, în special, să se abțină de la instigarea la violență;

5.  regretă faptul că procedura de recurs care a condus la atribuirea victoriei alegerilor lui Ali Bongo s-a desfășurat într-o manieră lipsită de transparență, precum și faptul că Curtea Constituțională nu a luat în considerare în mod corespunzător neregulile constatate în unele provincii, în special în Haut-Ogooué, fieful lui Ali Bongo;

6.  consideră că rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale sunt lipsite de transparență și extrem de îndoielnice, ceea ce a avut drept efect punerea sub semnul întrebării a legitimității președintelui Bongo; regretă faptul că clasa conducătoare din Gabon a ratat ocazia oferită de alegerile prezidențiale de a-i demonstra comunității internaționale că poate organiza alegeri deschise și corecte și că poate da dovadă de maximă responsabilitate de-a lungul unui întreg proces electoral;

7.  solicită, prin urmare, ca renumărarea voturilor să nu fie adusă doar în atenția Curții Constituționale, ci și a Uniunii Africane și a ONU; solicită lansarea misiunii postelectorale a Uniunii Africane, prevăzută inițial pentru septembrie 2016;

8.  regretă profund faptul că, în pofida memorandumului de înțelegere semnat cu guvernul din Gabon, misiunii UE de observare a alegerilor i s-a acordat numai un acces limitat la numărarea centralizată a voturilor în comisiile electorale locale și la sediul central al comisiei electorale naționale (CENAP) din Libreville și, ulterior, la procedura de recurs constituțional, iar acest lucru nu i-a permis MOA a UE să verifice legitimitatea procesului electoral prezidențial;

9.  condamnă în termeni categorici intimidările și amenințările la adresa membrilor misiunii UE de observare a alegerilor și atacurile împotriva neutralității și transparenței acestei misiuni a UE și îndeamnă autoritățile din Gabon să respecte pe deplin și să pună în aplicare recomandările cuprinse în raportul final al misiunii UE de observare a alegerilor;

10.  subliniază că o opoziție liberă este fundamentală pentru orice sistem democratic și pentru organizarea de alegeri corecte; invită autoritățile din Gabon să promoveze și să faciliteze un mediu politic participativ, pluripartit;

11.  ia act de lansarea unui dialog național, în urma propunerii lui Ali Bongo, la 14 noiembrie 2016; subliniază însă că liderul opoziției, Jean Ping, refuză să ia parte la dialog și dorește să lanseze propriul său dialog național; își exprimă, prin urmare, rezervele cu privire la credibilitatea și pertinența unor astfel de procese și subliniază faptul că este nevoie urgent de o procedură de conciliere deschisă și transparentă pentru a pune capăt crizei postelectorale;

12.  îndeamnă guvernul din Gabon să realizeze o reformă profundă și rapidă a procedurii electorale în vederea îmbunătățirii acesteia și pentru a o face pe deplin transparentă și credibilă; subliniază că autoritățile din Gabon trebuie să garanteze o cooperare deplină și sinceră cu toate părțile interesate relevante la nivel național și internațional pentru a asigura că următoarele alegeri parlamentare sunt complet transparente și corecte și se desfășoară într-un mediu liber, democratic, incluziv și pașnic;

13.  solicită efectuarea unei anchete independente și obiective privind cazurile de violență legate de alegeri și acuzațiile de încălcări grave ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale și subliniază necesitatea de a se asigura că toți cei responsabili sunt aduși în fața justiției; solicită, de asemenea ca UE, în colaborare cu ONU și cu Uniunea Africană, să continue să monitorizeze îndeaproape situația generală din Gabon și să raporteze toate cazurile de încălcare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale; ia act de lansarea, la cererea autorităților din Gabon, a unei anchete preliminare a Curții Penale Internaționale (CPI) în legătură cu violențele postelectorale;

14.  invită Consiliul să ia în considerare posibilitatea impunerii unor sancțiuni direcționate împotriva celor responsabili de violențele postelectorale și de încălcările drepturilor omului, precum și de subminarea procesului democratic în țară;

Republica Democratică Congo

15.  regretă eșecul guvernului congolez de a organiza alegeri prezidențiale în termenul impus de constituție; își reiterează apelul pentru organizarea cu succes și la timp a alegerilor, în deplină conformitate cu Constituția congoleză și Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța, și insistă asupra responsabilității guvernului congolez de a garanta un climat favorabil pentru desfășurarea cât mai rapidă a unor alegeri transparente, credibile și deschise tuturor;

16.  solicită insistent tuturor actorilor politici să se angajeze într-un dialog pașnic și constructiv și să împiedice agravarea actualei crize politice sau să se abțină de la noi acte de violență și provocări;

17.  salută eforturile depuse de Conferința Episcopală Națională a Republicii Democratice Congo (CENCO) pentru a crea un consens mai larg cu privire la o tranziție politică; ia act de acordul la care s-a ajuns la sfârșitul lui decembrie 2016 prin care se refuză acordarea unui al treilea mandat președintelui Kabila și se solicită organizarea alegerilor înainte de sfârșitul lui 2017;

18.  își exprimă din nou profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului, la restricționarea crescândă a spațiului politic în RDC și la intimidările la care sunt supuși apărătorii drepturilor omului, oponenții politici și jurnaliștii; condamnă orice reprimare brutală a celor care protestează pașnic;

19.  insistă asupra faptului că guvernul are datoria de a respecta, a proteja și a promova drepturile omului și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi; reamintește că libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire reprezintă baza unei vieți politice și democratice dinamice și subliniază că ar trebui interzisă orice utilizare a forței împotriva demonstrațiilor pașnice;

20.  îndeamnă să se efectueze o anchetă completă, amănunțită și transparentă a presupuselor încălcări ale drepturilor omului semnalate în timpul protestelor, pentru a identifica vinovații și a-i trage la răspundere;

21.  salută adoptarea de către UE a unor sancțiuni specifice, inclusiv interdicția de a călători și înghețarea activelor, împotriva persoanelor responsabile de violențe și de subminarea procesului democratic în RDC; invită Consiliul să analizeze posibilitatea de a extinde aceste măsuri restrictive în cazul unor noi acte de violență;

22.  invită delegația UE să continue să monitorizeze îndeaproape evoluția situației din RDC;

°

°  °

23.  subliniază că situația din Gabon și din RDC reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității din întreaga regiune a Africii Centrale; își reafirmă sprijinul pentru Uniunea Africană având vedere rolul esențial al acesteia de a preveni crizele politice în regiune și orice nouă destabilizare a regiunii Marilor Lacuri;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui, primului ministru și parlamentului din Republica Democratică Congo și din Gabon, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.